Thứ Tư, 8/12/2021
Bệnh cây hương lúa (Balansia Oryzae)
Gửi bài In bài
Ký chủ

Lúa, cao lương, lúa miến, lúa mạch.

Phân bố

Trung Quốc, Indonesia, Nhật, USA.

Triệu chứng

Xuất hiện rõ vào lúc trổ bông, trên bông lúa bị bệnh bị các sợi nấm cuốn chặt khi vẫn còn trong bẹ lá, chúng trổ thành những ống tròn như cây hương (nên gọi là bệnh cây hương lúa). Sợi nấm lúc đầu màu trắng, sau đậm hơn mọc kết đám trên bề mặt. Cây bị bệnh thường bị lùn, còi cọc.

Đặc điểm hình thái nấm

Tản nấm cứng, không chặt, màu đen xám nhạt xâm chiếm tất cả chiều dài của bông lúa và bao quanh nó. Tản có dạng khum hoặc lồi , hình đĩa tròn, đường kính 1-1,5 um. Cành bào tử phân nhánh, không màu, kích thước 57-85 x 0,8-1,4 um. Bào tử không màu, đơn bào, hình kim, thẳng hoặc hơi cong, kích thước 12-22 x 1,2-1,5 um.

Sinh học

Bào tử nảy mầm ở 18-30oC, tốt nhất là 26oC, chúng mọc chậm nhưng sản sinh nhiều bào tử và chống chịu được điều kiện khô hanh. Bệnh lây truyền qua hạt.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn