Thứ Bảy, 19/9/2020
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 20/8, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Kết thúc đợt chỉ đạo phòng trừ tập trung từ ngày 05 - 15/8/2012, tổng diện tích phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ là 14.190 ha (đạt 100% diện tích cần phòng trừ), trong đó diện tích phải phòng trừ lại lần 2 do mưa là 2.072 ha. Qua kiểm tra, đa số ruộng phun đạt hiệu quả tốt, đảm bảo an toàn với lứa sâu cuốn lá này. Mật độ sâu trung bình 4 - 8 con/m2, cao 11 - 13 con/m2, cục bộ ổ nhỏ 22 - 40 con/m2 (Lâm Thao, Thanh Ba, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Việt Trì), phát dục chủ yếu tuổi 5, nhộng. Tỷ lệ lá bị hại trung bình 3 - 4%, cao 7 - 10%, cục bộ ổ nhỏ 14 - 17%.

* Dự báo: Bướm cuốn lá lứa 6 ra rộ từ ngày 22 - 28/8/2012 và di chuyển đẻ trứng trên các ruộng chưa trỗ; Sâu non nở rộ và gây hại mạnh từ ngày 03/9/2012 trở đi trên các ruộng chưa trỗ trà mùa trung, mùa muộn. Các huyện cần chú ý: Thanh Sơn, Đoan Hùng, Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Ba, Tân Sơn, Hạ Hoà, Phù Ninh,...

* Biện pháp phòng trừ: Chỉ phun thuốc trên những diện tích lúa chưa trỗ  khi mật độ sâu trên 20 con/m2 bằng các thuốc đặc hiệu như: Tasodant 600EC, Dylan 10WG, Rigell 800WG, Patox 95SP,... hỗn hợp với 01 trong các loại thuốc như: Silsau 4.5EC, Pertox 5EC, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên vỏ bao bì.

Thời gian phun thuốc tốt nhất từ ngày 03 - 08/9/2012.

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh xuất hiện gây hại trên trà lúa mùa sớm, mùa trung; Tỷ lệ dảnh hại trung bình 3 - 8%, cao 12,5 - 25%, cục bộ ổ nhỏ 33 - 42% (Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Ba).

* Dự báo: Bệnh tiếp tục lây lan, phát triển nhanh do từ giai đoạn đòng già trở đi cây lúa rất mẫn cảm với bệnh. Bệnh gây hại nặng cục bộ trên các ruộng bón nhiều đạm, lá xanh tốt, rậm rạp. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Ba, Việt Trì, Cẩm Khê, Tam Nông, ...

* Biện pháp chỉ đạo: Trên ruộng có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, dùng thuốc Lervil 5SC, Validacin 5SL, Anvil 5SC, Tilt Super 300ND, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên bao bì.

* Lưu ý: Nếu trên ruộng có cả sâu và bệnh, có thể hỗn hợp 2 loại thuốc sâu và bệnh cho 01 lần phun để tiết kiệm công phun.

3. Rầy các loại:                                  

* Hiện tại: Rầy gây hại nhẹ trên trà lúa mùa sớm, mùa trung; Mật độ trung bình 30 - 70 con/m2, cao 280 - 400 con/m2, cục bộ 1.700 con/m2 (Yên Lập), phát dục chủ yếu tuổi 3, 4.

* Dự báo: Rầy tiếp tục tích luỹ mật độ, đẻ trứng và chuyển lứa. Dự kiến rầy cám sẽ nở rộ từ ngày 02 - 08/9/2012 và gây hại trên trà lúa mùa sớm giai đoạn ngậm sữa - chắc xanh, lúa mùa trung giai đoạn làm đòng - trỗ. Mức độ gây hại trung bình, cục bộ ổ nặng. Các huyện cần chú ý: Yên Lập, Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê, Thanh Ba, Lâm Thao, ...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng có mật độ rầy trên 1.500 con/m2, sử dụng các loại thuốc: Victory 585EC, Tasodant 600EC, Superista 25EC, Bassa 50EC, Jetan 50EC, ... hỗn hợp với 01 trong các loại thuốc: Penalty 40WP, Sectox 10WP, Actara 25WP, Midan 10WP, ... pha theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên vỏ bao bì. Thời gian phun thuốc tốt nhất từ ngày 05 - 10/9/2012.

* Lưu ý: Trên ruộng có cả sâu cuốn lá và rầy, chọn thuốc Tasodant 600EC, Victory 585EC phun kỹ 1 lần là tiêu diệt được cả 2 loại trên.

4. Ngoài ra: Phòng trừ các ổ sâu đục thân, bọ xít dài, ... gây hại cục bộ. Trong điều kiện thời tiết có mưa bão cần chú ý phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn