Thứ Bảy, 19/9/2020
Thông báo sâu bệnh kỳ ngày 15/9, dự báo sâu bệnh cuối vụ và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

 

Kết thúc đợt cao điểm phòng trừ sâu bệnh từ ngày 31/8 - 10/9 và kéo dài đến

13/9 do thời tiết mưa; Hầu hết diện tích nhiễm sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh

bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đến ngưỡng đều được phòng trừ đạt hiệu quả.

 

Hiện tại, trà lúa sớm đang chín và thu hoạch, trà trung đang trỗ - chắc xanh,

trà muộn chưa trỗ còn khoảng 1.000 ha. Để đảm bảo an toàn sâu bệnh cho lúa từ

nay đến cuối vụ, các địa phương cần tiếp tục quan tâm một số đối tượng sau:

 

1. Rầy các loại (Trên trà trung và trà muộn):

 

* Hiện tại: Mật độ rầy phổ biến từ 500 - 650 con/m2, cao 800 - 1.260 con/m2,

cục bộ ổ 1.600 - 2.600 con/m2 (Yên Lập, Tân Sơn, Lâm Thao); Phát dục chủ yếu

tuổi 2, 3, 4.

 

* Dự báo: Rầy tiếp tục gây hại theo ổ cục bộ trên các trà lúa giai đoạn trỗ -

chắc xanh, khó có khả năng bùng phát trên diện rộng. Các huyện cần chú ý: Yên

Lập, Tân Sơn, Lâm Thao, ...

 

* Biện pháp kỹ thuật phòng trừ: Khi ruộng có mật độ trên 1.500 con/m2 (Từ

30-40 con/khóm), sử dụng 01 trong các loại thuốc tiếp xúc như: Victory 585EC,

Tasodant 600EC, Superista 25EC, Bassa 50EC, Jetan 50EC, ... hỗn hợp với

01 trong các loại thuốc: Penalty 40WP, Sectox 10WP, Actara 25WP, Midan

10WP,... pha theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên vỏ bao bì; Khi phun phải rẽ

băng lúa rộng 0,8 - 1,2 m và phun kỹ vào gốc lúa.

 

2. Sâu đục thân (Trên các ruộng chưa trỗ):

 

* Hiện tại: Bướm sâu đục thân đang ra rộ và di chuyển tới các ruộng chưa trỗ

để đẻ trứng. Mật độ ổ trứng trung bình 0,05 ổ/m2, cao 0,3 ổ/m2 (Thanh Ba).

 

* Dự báo: Bướm sâu đục thân tiếp tục ra và di chuyển, đẻ trứng trên các

ruộng chưa trỗ; Sâu non sẽ nở và gây bông bạc trên các ruộng trỗ từ nay đến 25/

9, đặc biệt lưu ý các ruộng nằm xen với trà sớm đã có tỷ lệ bông bạc. Các huyện

cần chú ý: Đoan Hùng, Phù Ninh, ...

 

* Biện pháp phòng trừ:

 

- Xác định ruộng cần phun: Trên những ruộng chưa trỗ nằm xen với trà

sớm đã có tỷ lệ bông bạc thì phải phun phòng trừ sâu đục thân. Các ruộng khác

của trà muộn, khi trên ruộng có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ/m2 mới phải phòng trừ.

 

- Thời gian phun: Phun trước khi lúa trỗ 5 - 7 ngày; Nếu mật độ cao, phải

phun kép 2 lần và lần sau cách lần trước 4 - 5 ngày.

 

- Thuốc phun: Sử dụng các thuốc đặc hiệu như: Tasodant 600EC, Victory

585EC hoặc Dylan 10WG, Rigell 800WG, Patox 95SP, ... hỗn hợp với 01 trong

các loại thuốc như: Silsau 4.5EC, Pertox 5EC, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ

thuật ghi trên vỏ bao bì.

 

3. Ngoài ra:

 

- Phun phòng trừ bệnh khô vằn trên ruộng có tỷ lệ hại trên 20% bằng các

thuốc đặc hiệu.

 

- Đề phòng thời tiết có mưa, bão, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn lây lan, gây

 

hại.

 

Thời gian từ nay đến cuối vụ không còn dài, Chi cục Bảo vệ thực vật đề nghị

UBND các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đôn đốc tổ

khuyến nông cơ sở và bà con nông dân, tiếp tục kiểm tra đồng ruộng, phát hiện

và phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh, đảm bảo an toàn cho sản xuất.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn