Thứ Bảy, 19/9/2020
Thông báo khẩn tình hình sâu bệnh kỳ 30, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

1. Sâu cuốn lá nhỏ (Tập trung trên trà chưa trỗ):

* Hiện tại: Bướm đã ra rộ, di chuyển tập trung đẻ trứng trên trà lúa chưa trỗ. Mật độ trứng trung bình 20 - 40 quả/m2, cao 50 - 60 quả/m2, cục bộ 90 - 120 quả/m2; Sâu non đã nở, mật độ trung bình 10 - 18 con/m2, cao 20 - 30 con/m2, cục bộ 80 - 100 con/m2; Phát dục chủ yếu tuổi 1, 2.

* Dự báo: Sâu non tiếp tục nở gia tăng mật độ trong vài ngày tới và gây hại mạnh trên các ruộng chưa trỗ, nhiều ruộng có mật độ cao gấp 4 - 6 lần ngưỡng phòng trừ, có khả năng gây trắng lá hoàn toàn nếu không được phun thuốc kịp thời. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 7.000 ha. Các huyện cần đặc biệt chú ý: Phù Ninh, Thanh Ba, Đoan Hùng, Thanh Sơn, ...

* Biện pháp phòng trừ: Chỉ phun thuốc trên những diện tích lúa chưa trỗ  khi mật độ sâu trên 20 con/m2 (2 khóm có 1 con) bằng các thuốc đặc hiệu như: Tasodant 600EC, Victory 585EC hoặc Dylan 10WG, Rigell 800WG, Patox 95SP, ... hỗn hợp với 01 trong các loại thuốc như: Silsau 4.5EC, Pertox 5EC, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên vỏ bao bì.

Thời gian phun thuốc tập trung từ ngày 30 - 05/9/2012.

2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn (Tập trung trên trà đã trỗ):

* Hiện tại: Bệnh xuất hiện, gây hại rải rác ở hầu hết các huyện; Tỷ lệ hại trung bình 10 - 15%, cao 20 - 25%, cục bộ ổ nhỏ 60 - 90% (Tam Nông, Thanh Thuỷ, Việt Trì, Thanh Ba); Cấp bệnh chủ yếu cấp 3, 5.

* Dự báo: Bệnh tiếp tục phát triển, lây lan nhanh do điều kiện thời tiết nắng nóng, có mưa bão và lúa giai đoạn ngậm sữa - chắc xanh rất mẫn cảm với bệnh; Đặc biệt chú ý trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, bệnh có thể gây trắng khô toàn bộ lá. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 2.000 ha. Các huyện cần lưu ý: Thanh Thuỷ, Tam Nông, Việt Trì, Thanh Ba, Lâm Thao, Phù Ninh, ...

* Biện pháp kỹ thuật phòng trừ: Khi ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng một trong các loại thuốc: Starwiner 20WP; Kozuma 3SL, 8SL, 5WP; Xanthomix 20WP; Sansai 20WP; Sasa 20WP, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên vỏ bao bì.

3. Sâu đục thân:

* Hiện tại: Trên các ruộng phun kém hiệu quả đợt đầu tháng 8 do gặp mưa, sâu non gây tỷ lệ bông bạc trung bình 2,0 - 4,0%, cao 6 - 8%, cục bộ 11 - 15%, cá biệt ổ nhỏ 50 - 80% (Lâm Thao). Phát dục chủ yếu tuổi 3, 4, 5.

* Dự báo: Bướm sâu đục thân sẽ di chuyển, đẻ trứng và gây hại mạnh trên các trà trỗ sau 5/9/2012; Mức độ hại trung bình, cục bộ ổ nặng trên các ruộng nằm xen kẽ với các trà đã trỗ, ruộng lúa nếp, lúa chất lượng. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 200 ha. Các huyện cần chú ý: Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ, Yên Lập,...

* Biện pháp kỹ thuật phòng trừ: Chỉ phun thuốc trên ruộng lúa chưa trỗ, có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ/m2; Sử dụng 01 trong các loại thuốc như: Tasodant 600EC, Victory 585EC hoặc Dylan 10WG, Rigell 800WG, Patox 95SP, ... hỗn hợp với 01 trong các loại thuốc như: Silsau 4.5EC, Pertox 5EC, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên vỏ bao bì.

Thời gian phun tốt nhất trước khi lúa trỗ 5 - 7 ngày

4. Ngoài ra:

- Bệnh khô vằn đang lây lan, phát triển; Cần chú ý phòng trừ trên ruộng có tỷ lệ bệnh hại trên 20% bằng các thuốc đặc hiệu.

- Rầy các loại đang tích lũy, đẻ trứng và chuyển lứa gây hại mạnh ngoài 5/9/2012; Cần tiếp tục theo dõi.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn