Thứ Hai, 27/5/2024

Lịch công tác Trạm Cẩm Khê tuần 02

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Cẩm Khê
Từ ngày: 09/01/2023. Đến ngày: 15/01/2023

Thứ

Ngày, tháng

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

(Nội dung, địa điểm làm việc)

Cù Thị Liên

(Nội dung, địa điểm làm việc)

 

Lê Trọng Thủy

(Nội dung, địa điểm làm việc)

 

Triệu Quang Hải

(Nội dung, địa điểm làm việc)

2

09/01

 Điều tra sâu bệnh;

Điều tra sâu bệnh;

Điều tra sâu bệnh;

Điều tra sâu bệnh;

3

10/01

Làm việc tại trạm

Điều tra sâu bệnh; Làm BC kỳ

Điều tra sâu bệnh; Làm BC kỳ

Điều tra sâu bệnh; Làm BC kỳ

4

11/01

Làm việc tại trạm

Đi cơ sở

Làm việc tại trạm

Đi cơ sở

5

12/01

Dự tổng kết tại chi cục

Dự tổng kết tại chi cục

Dự tổng kết tại chi cục

Dự tổng kết tại chi cục

6

13/01

Làm việc tại trạm

Làm việc tại trạm

Đi cơ sở

Đi cơ sở

7

14/01

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

CN

15/01

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ