Thứ Bảy, 27/11/2021
Tam Nông phấn đấu mở rộng diện tích áp dụng SRI
Gửi bài In bài
Nông dân xã Hương Nộn chăm sóc, làm cỏ sục bùn cho lúa SRI

Tam Nông là huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ. Diện tích đất tự nhiên 15.596,92 ha, dân số trên 82.000 người. Toàn huyện có 19 xã và 01 thị trấn; Địa hình của huyện đặc trưng của một vùng bán sơn địa. Với diện tích đất đai, tài nguyên là điều kiện thuận lợi để huyện phát triển nông nghiệp đa dạng, phong phú, có khả năng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi. Xuất phát từ tiềm năng đất đai và tài nguyên, cùng hệ thống giao thông thuận lợi, huyện Tam Nông có nhiều lợi thế phát triển sản xuất, kinh tế. Huyện đã từng bước phát triển trên nhiều lĩnh vực trong đó có sự đóng góp rất lớn của lĩnh vực sản xuất lương thực mà chủ lực là cây lúa.

Diện tích trồng lúa của huyện Tam Nông được giữ vững và không có biến động lớn, năm 2012 đạt 4.229 ha, năm 2016 là  4.288 ha. Song, năng suất lúa không ngừng được nâng lên trong những năm qua, do được đầu tư  cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi và được chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nông dân đã thay đổi nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ trong việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới. Nhất là biện pháp thâm canh lúa cải tiến (SRI) được nông dân trên địa bàn huyện đón nhận.

SRI là hệ thống thâm canh lúa cải tiến dựa trên các nguyên tắc cơ bản: Cấy mạ khỏe, mạ non; cấy một dảnh, cấy thưa; làm cỏ sục bùn; điều tiết nước theo giai đoạn sinh trưởng; bón phân cân đối, tăng cường phân hữu cơ kết hợp phòng trừ sâu bệnh theo kết quả điều tra hệ sinh thái.

SRI Đầu tiên được đưa về Tam Nông với thử nghiệm, các thí nghiệm nhỏ (Về mật độ, số dảnh cấy ban đầu, giống mới, lượng phân bón, …) trên diện hẹp áp dụng tại xã Dậu Dương và Thị trấn Hưng Hóa vụ xuân năm 2010. Kết quả các thí nghiệm nhỏ cho thấy nhiều lợi ích khi áp dụng biện pháp thâm canh lúa cải tiến đem lại như: Lượng giống cấy theo SRI giảm 50-70% so với tập quán, năng suất tăng trên 13,3%, thuốc BVTV giảm 2 - 3 lần/vụ và cho lãi tăng từ 5-7 triệu đồng/ha. Từ những kết quả bước đầu trên đã tạo tiền đề, sự tin tưởng và thay đổi nhận thức cho nông dân trồng lúa trên địa bàn. Năm 2011, diện tích lúa áp dụng SRI được nhân rộng 20 xã và thị trấn trong toàn huyện với 688 ha/ 378 ha KH. Đến năm 2016, SRI đã được áp dụng rộng rãi trong sản xuất lúa với diện tích đạt 1.734 ha/4,288 ha (chiếm 40,4%) diện tích lúa toàn huyện.

Với những lợi ích mà SRI mang lại, Tam Nông quyết tâm mở rộng diện tích áp dụng SRI trên địa bàn, nhằm tăng năng suất và chất lượng, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu số lần phun thuốc BVTV, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp bền vững./.

Khổng Thị Kim Nguyên

Trạm BVTV Tam Nông

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn