Thứ Bảy, 27/11/2021
Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức tập huấn cấp tỉnh về phòng trừ bệnh Lùn sọc đen và bệnh Vàng lụi hại lúa
Gửi bài In bài

Ngày 9/3/2018, Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức lớp tập huấn cấp tỉnh về cách nhận biết và biện pháp phòng trừ bệnh Lùn sọc đen, bệnh Vàng lụi hại lúa, ngô. Tham dự lớp tập huấn gồm 50 đại biểu là cán bộ Phòng trồng trọt, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ; cán bộ phòng Nông nghiệp và PTNT (phòng Kinh tế) và Trạm khuyến nông các huyện, thành, thị. Giảng viên lớp tập huấn là các đồng chí Lãnh đạo, Cán bộ kỹ thuật Chi cục Bảo vệ thực vật đã được tham gia tập huấn tại Cục Bảo vệ thực vật về phòng trừ bệnh Lùn sọc đen, bệnh Vàng lụi hại lúa, ngô.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được tập huấn các nội dung cơ bản gồm: Lịch sử, quy mô, mức độ phát sinh, phát triển, sự nguy hiểm của bệnh Lùn sọc đen, bệnh Vàng lụi ở Việt Nam và các triệu chứng điển hình, cách thức lây truyền bệnh ngoài tự nhiên; Giới thiệu về đặc điểm nhận biết của Rầy lưng trắng (truyền bệnh vius Lùn sọc đen phương Nam), Rầy xanh đuôi đen (truyền bệnh Vàng lụi) và thực hành nhận biết các đối tượng rầy bằng mắt thường và thông qua kính hiển vi soi nổi; kỹ thuật lấy mẫu rầy, mẫu bệnh để giám định; biện pháp tổ chức phòng trừ khi phát hiện bệnh và khi bệnh bùng phát thành dịch.

Với mức độ nguy hiểm của bệnh Lùn sọc đen và Vàng lụi, sau hội nghị tập huấn này, các Trạm BVTV sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn quy mô cấp huyện cho khuyến nông cơ sở và nông dân để chủ động phòng trừ và có biện pháp xử lý sớm, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho sản xuất./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn