Thứ Sáu, 3/12/2021
Hỗ trợ xây dựng và phát triển HTX sản xuất rau an toàn, liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi
Gửi bài In bài
Các đại biểu thăm vùng sản xuất rau an toàn theo VietGAP của Hợp tác xã

    Tứ xã là vùng sản xuất rau truyền thống của huyện Lâm Thao, với trên 30 ha sản xuất rau tập trung nhưng quy mô khá nhỏ lẻ, trung bình mỗi hộ chỉ khoảng trên dưới 1 sào đất trồng rau. Tại Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông sản sạch Lâm Thao có 4,9 ha đất sản xuất rau, trong đó 2,9 ha là đất của HTX và 2ha là đất liên kết nhưng có tới 50 xã viên. Việc có một tổ chức như HTX là đầu mối đứng ra tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn rau an toàn và các yêu cầu khác của nhà thu mua là rất ý nghĩa vì vùng rau ở đây đa dạng về chủng loại.

            Thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao tại văn bản số 820/QĐ-SNN ngày 28/12/2018 về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019, theo đó có nội dung giao chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hỗ trợ xây dựng và phát triên 01 HTX sản xuất rau an toàn, liên kết tiêu thụ theo chuỗi gắn với tổ dịch vụ BVTV. Trước nhiệm vụ đó chi cục đã xây dựng kế hoạch triển khai sớm từ đầu năm, qua quá trình khảo sát chi cục đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lâm Thao thống nhất hỗ trợ hình thành HTX và xây dựng mô hình quản lý dịch hại tổng hợp IPM gắn với chứng nhận VietGAP cho HTX.

            Quá trình thực hiện chi cục đã tổ chức tập huấn cho HTX và thành viên HTX về kiến thức thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), hướng ghi chép sổ sách, thủ tục hành chính để chứng nhận VietGAP cho HTX. Tại vùng sản xuất các mẫu đất, mẫu nước tưới và các sản phẩm được phân tích các chỉ tiêu về kim loại nặng như Chì (Pb), Cadimi(Cd) và vi sinh vật gây bệnh. Kết quả trên 19 mẫu các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn và HTX đã được Công ty Cổ phần chứng nhận và kiệm FAO chứng nhận Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông sản sạch Lâm Thao đạt tiêu chuẩn VietGAP.

            Hiện tại, mỗi ngày HTX cung ứng ra thị trường trung bình là 1 tấn sản phẩm rau các loại, trong đó 4 tạ rau các loại được cung ứng cho các hệ thống siêu thị VinMart, Tmart, Co.opMart và các cửa hàng cao cấp với giá trị cao hơn rau sản xuất đại trà từ 20-50% tùy vào từng thời điểm và chủng loại rau.

            Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông sản sạch Lâm Thao là HTX thứ 4 được thành lập tại xã Tứ Xã nhưng với hướng đi và cách thức tổ chức phù hợp đã đem lại hiệu quả tốt cho HTX và các hộ viên tham gia.

                                                                                                                         Bùi Thị Việt Oanh
                                                                                                       Phòng BVTV, Chi cục Trồng trọt và BVTV

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn