Thứ Sáu, 3/12/2021
Đánh giá tình hình sinh vật gây hại (SVGH) trên lúa chiêm xuân 2019-2020
Gửi bài In bài
Phun thuốc phòng trừ rầy bằng máy bay không người lái tại Vĩnh Lại - Lâm Thao vụ xuân 2020

Sản xuất vụ Chiêm xuân 2019 - 2020 diễn ra trong điều kiện khó khăn dặc biệt, thời tiết có những diễn biến hết sức bất thường cùng với dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19. Từ đầu vụ tới cuối vụ có nhiều đợt mưa kèm theo dông lốc và mưa đá làm một số diện tích lúa, ngô, rau màu, cây ăn quả bị dập nát, gãy đổ. Lượng mưa trong tháng 3 cao gấp từ 1,5 tới 3 lần so với TBNN tùy từng huyện. Trong tháng 4 có tới 3 đợt không khí lạnh (ngày 3,4/4; 12,13/4; 24,25/4), nhiệt độ xuống tới 16,17 độ C kèm theo mưa đã ảnh hưởng tới hình thành hạt phấn và khả kết hạt của cây lúa. Đi kèm theo tình hình thời tiết bất thuận là SVGH cũng có những diễn biến khác thường so với TBNN, tình hình SVGH cụ thể trong vụ như sau:

- Bệnh khô vằn: Gây hại trên diện rộng. Tổng diện tích nhiễm là 11.133,2 lượt ha (Nhiễm nhẹ 7.707,1 ha; trung bình 3.161,8 ha; nặng 264,3 ha), giảm hơn 2.077,8 ha so với CKNT.

- Rầy các loại: Gây hại trên diện rộng, cục bộ hại nặng. Tổng diện tích nhiễm là 1.606,5 lượt ha (Nhiễm nhẹ 1.202,1 ha; trung bình 365,5 ha; nặng 38,9 ha), giảm 4.114,8 ha so với CKNT.

- Chuột: Phát sinh diện rộng, sớm hơn cùng kỳ. Tổng diện tích bị hại là 2.435,7 lượt ha (Hại nhẹ 2.269,4 ha, hại trung bình 151,6 ha, hại nặng 14,7 ha), tăng 742 ha so với CKNT.

- Bệnh đạo ôn lá: Mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tổng diện tích nhiễm là 1.750 lượt ha (Nhiễm nhẹ 1.304,1 ha; trung bình 424,3 ha; nặng 21,6 ha), tăng 1.100,4 ha so với CKNT.

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Phát sinh gây hại trên diện hẹp, mức độ hại nhẹ. Tổng diện tích nhiễm là 1,44 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ), giảm 33,36 ha so với CKNT.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Diện tích nhiễm là 909,8 lượt ha (Nhiễm nhẹ 775,2 ha, trung bình 130,7 ha, nặng 3,9 ha), tăng 300,9 ha so với CKNT.

- Bệnh sinh lý: Diện tích nhiễm là 1.175,2 lượt ha (Nhiễm nhẹ 1.073,6 ha; trung bình 101,6 ha), giảm 1.491,5 ha so với CKNT.

- Ngoài ra: Ốc bươu vàng gây hại đầu vụ, mức độ hại nhẹ đến trung bình; ruồi đục nõn, bọ trĩ gây hại nhẹ.

Đánh giá tỷ lệ thiệt hại trên một số giống lúa trong cơ cấu: Qua điều tra đánh giá cũng cho thấy các giống lúa trong cơ cấu như Nhị ưu 838, Nhị ưu số 7, GS9, Thái xuyên 111, Th 3-5, Sơn Lâm 2, J02, HT1, QR15, Thiên ưu 8, TBR225, TBR279, Nếp 97,... đều bị các đối tượng SVGH gây hại chủ yếu như chuột, rầy các loại, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh đạo ôn. Tỷ lệ thiệt hại SVGH trên các giống ở mức thấp từ 0,04-0,05%, trong đó tỷ lệ thiệt hại do bệnh đạo ôn gây hại mạnh hơn trên các giống J02,TBR 225, Nếp, Xi23, X21, KD18, Thiên ưu 8, Séng cù; bệnh bạc lá gây hại mạnh hơn trên các giống Nhị ưu 838, nhị ưu số 7, TBR 225, J02, BC 15.

Đánh giá tỷ lệ thiệt hại trên các trà lúa: Vụ chiêm xuân 2019-2020 cơ cấu trà của tỉnh gồm trà Xuân sớm chiếm tỷ lệ nhỏ (khoảng 2%), còn lại là trà Xuân muộn, trong đó Trà 1 chiếm 46% diện tích và Trà 2 chiếm 52% diện tích. Tỷ lệ thiệt hại do SVGH trên Trà 1 là 0,053%, trong đó: Do bệnh đạo ôn 0,001%; rầy các loại 0,003%; bệnh khô vằn 0,035%; bạc lá 0,009%; chuột 0,004%. Tỷ lệ thiệt hại do SVGH trên Trà 2 là 0,037%, trong đó: Do bệnh đạo ôn 0,0004%; rầy các loại 0,003%; bệnh khô vằn 0,027%; bạc lá 0,002%; đốm sọc 0,0005%; chuột 0,002%. Tỷ lệ thiệt hại chung do SVGH gây ra trên lúa chiêm xuân 2019-2020 là 0,047% ( năm 2019 là 0,061%) và thấp hơn so với mục tiêu đề ra (1%).

Vụ Chiêm Xuân 2019-2020, trong điều kiện khó khăn đặc biệt, đa số các đối tượng gây hại chính đều xuất hiện sớm hơn cùng kỳ, trong đó có bệnh đạo ôn hại lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh bạc lá có quy mô và mức độ hại cao hơn so với cùng kỳ và TBNN. Tuy nhiên, công tác điều tra SVGH được tăng cường, đánh giá đúng tình hình và dự báo chính xác SVGH theo kỳ. Chi cục và các trạm đã tham mưu kịp thời tới các cấp chính quyền về công tác chỉ đạo, đồng thời có hướng dẫn biện pháp xử lý, phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, cùng với việc phòng trừ có hiệu quả của bà con nông dân đã hạn chế được thiệt hại do SVGH gây ra ở mức thấp nhất, góp phần vào thắng lợi trong chỉ tiêu sản xuất của vụ, của năm./.

Phó chi cục trưởng

Nguyễn Trường Giang

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn