Thứ Năm, 18/4/2024

Lịch công tác Trạm Cẩm Khê tuần 04

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Cẩm Khê
Từ ngày: 23/01/2023. Đến ngày: 29/01/2023

Thứ

Ngày, tháng

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

(Nội dung, địa điểm làm việc)

Cù Thị Liên

(Nội dung, địa điểm làm việc)

 

Lê Trọng Thủy

(Nội dung, địa điểm làm việc)

 

Triệu Quang Hải

(Nội dung, địa điểm làm việc)

2

23/01

Nghỉ tết

Trực cơ quan

Nghỉ tết

Trực cơ quan

3

24/01

Trực cơ quan

Nghỉ tết

Trực cơ quan

Nghỉ tết

4

25/01

Nghỉ tết

Trực cơ quan

Nghỉ tết

Trực cơ quan

5

26/01

Trực cơ quan

Nghỉ tết

Trực cơ quan

Nghỉ tết

6

27/01

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

7

28/01

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

CN

29/01

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ