Thứ Tư, 5/10/2022
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THUỐC AMMATE 30WG TRỪ SÂU CUỐN LÁ HẠI LÚA
Gửi bài In bài
Cánh đồng trình diễn thuốc Ammate 30WDG
Ngày 10/8/2011 tại xã Sơn Dương huyện Lâm Thao, Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình sử dụng thuốc AMMATE 30WG - thuốc thế hệ mới trừ diệt sâu độc đáo là gây tê liệt hệ thần kinh, đặc trị sâu kháng thuốc và không gây hại thiên địch. Mô hình thử nghiệm hiệu lực thuốc AMMATE 30WDG trừ sâu cuốn lá được Chi cục BVTV thực hiện tại khu đồng Nhà Dèo xã Sơn Dương huyện Lâm Thao. Tổng diện tích mô hình là 04 ha, với 36 hộ nông dân tham gia. Thuốc được xử lý 1 lần khi sâu cuốn lá chủ yếu ở tuổi 1, tuổi 2 và được phun bằng bình động cơ đeo vai. Qua quá trình điều tra, theo dõi mật độ sâu sống tại thời điểm trước phun và sau phun thuốc 3, 5, 7, 10 ngày; kết quả cho thấy: Thuốc AMMATE 30WG có hiệu lực trừ sâu cuốn lá cao nhất là 5 ngày sau phun thuốc (đạt 86,67%) và 7 ngày sau phun thuốc (đạt 85,1%). Sau khi phun thuốc cây lúa sinh trưởng và phát triển bình thường. Như vậy, thuốc AMMATE 30 WG là loại thuốc mới có hiệu lực trừ sâu cuốn lá đạt hiệu quả cao. Chi cục Bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con nông dân sử dụng để phòng trừ sâu cuốn lá hại lúa. KS. Lan Phương Chi cục Bảo vệ thực vật

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn