Thứ Bảy, 27/11/2021
Khai giảng lớp FFS trên cây bưởi tại huyện Thanh Sơn
Gửi bài In bài
Vườn thực nghiệm của lớp FFS trên cây bưởi tại khu 15 - xã Tất Thắng

Triển khai Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 15/02/2017 về tổ chức lớp huấn luyện nông dân nòng cốt trên cây bưởi, ngày 01/3/2017, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ phối hợp với UBND xã Tất Thắng tổ chức khai giảng lớp huấn luyện nông dân nòng cốt (FFS) trên cây bưởi tại khu 15, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn.

Lớp học được triển khai trong 9 tháng (từ tháng 03 đến tháng 11 năm 2017) với sự tham gia của 30 học viên là các cán bộ khuyến nông cơ sở, nông dân tiên tiến và các hộ trồng bưởi của xã Tất Thắng. Chương trình đào tạo xoay quanh 4 nguyên tắc IPM gồm: Trồng cây khỏe; bảo vệ ký sinh, thiên địch; thăm đồng (vườn bưởi) thường xuyên; người nông dân là chuyên gia. Nội dung giảng dạy gồm 5 chủ đề lớn liên quan đến thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây bưởi gồm: Sinh lý cây bưởi qua các giai đoạn và biện pháp tác động để cây bưởi sinh trưởng phát triển khỏe; Hệ sinh thái vườn bưởi và các nội dung liên quan để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp; Các đối tượng sâu bệnh hại chính và thiên địch trên cây bưởi; Hiểu biết về thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng; Các chuyên đề chuyên môn bổ trợ nâng cao kỹ năng, kỹ thuật cho người nông dân. Phương pháp giảng dạy trong khóa học được áp dụng theo phương pháp huấn luyện giành cho hộ dân sản xuất gồm: Phương pháp trao đổi thông tin 2 chiều; phương pháp hoạt động nhóm; phương pháp đặt câu hỏi và thảo luận; kết hợp giữa lý thuyết và thực hành,...


Ông Đinh Ngọc Sơn – Phó chủ tịch UBND xã Tất Thắng phát biểu tại hội nghị


Tại hội nghị, ông Đinh Ngọc Sơn – Phó chủ tịch UBND xã Tất Thắng đã khuyến khích và động viên các học viên trong lớp thực hiện tốt nội quy lớp học, tập trung nắm bắt các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để có thể áp dụng vào sản xuất, phục vụ chương trình phát triển cây bưởi Diễn tại địa phương, đồng thời giao nhiệm vụ cho tổ khuyến nông cơ sở phối hợp với Ban quản lý lớp tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ tốt cho lớp học.

Trong suốt khóa đào tạo, Chi cục BVTV sẽ phối hợp với UBND xã Tất Thắng để truyền đạt những kiến thức, kỹ năng mới về phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây bưởi, những học viên sau khi kết thúc khóa học sẽ là những hạt nhân nòng cốt của địa phương đi đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật trên cây bưởi, đem lại thành công trong phát triển cây bưởi của địa phương nói riêng cũng như phục vụ chương trình đẩy mạnh áp dụng IPM trên cây bưởi của tỉnh Phú Thọ nói chung./.

Nguyễn Quang Hưng

Phòng Kỹ thuật - IPM

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn