Thứ Ba, 23/7/2024
Đánh giá kết quả phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ vụ mùa năm 2022
Gửi bài In bài
Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV , lãnh đạo xã Bản Nguyên đánh giá kết quả phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên lúa mùa năm 2022

Vụ mùa năm 2022 toàn tỉnh gieo cấy được trên 23.492,5ha. Sau gieo cấy, thời tiết tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, phát triển. Nhưng, đây cũng là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sinh vật gây hại (SVGH) phát sinh, gây hại. Để chủ động phòng trừ SVGH trên lúa mùa, Chi cục đã ban hành phương án Bảo vệ thực vật vụ mùa - vụ đông năm 2022 ngay từ đầu vụ; tiến hành tổng điều tra SVGH đầu vụ, nhận định tình hình SVGH của vụ vào thời gian đầu tháng 7 - khi lúa ở giai đoạn đầu thời kỳ đẻ nhánh.

Qua công tác điều tra, dự tính dự báo cho thấy trên đồng ruộng đã có một số đối tượng SVGH chính xuất hiện gây hại, trong đó sâu cuốn lá nhỏ gây hại khá tập trung trên 2 trà lúa (pha phát dục lệch nhau 3-4 ngày); thời gian sâu non lứa 5 nở và gây hại từ đầu tháng 8 trở đi, thời gian phòng trừ tốt nhất từ 3-10/8 (muộn hơn cùng kỳ khoảng 5 ngày), một số diện tích trà mùa trung phòng trừ muộn hơn ở các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn. Vụ mùa năm 2022, sâu cuốn lá cũng được nhận định gây hại với quy mô, mức độ mạnh hơn so với năm 2021, dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 7.000 ha (Trà mùa sớm 3.000ha, trà mua trung 4.000ha). Với kết quả điều tra, nhận định tình hình SVGH, Chi cục và các trạm đã ban hành thông báo hàng tuần từ ngày 20/7 tới các địa phương, đồng thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, xã công tác chỉ đạo và các biện pháp phòng trừ.

Kiểm tra, đánh giá sau thời gian phòng trừ cho thấy các địa phương đã tích cực chỉ đạo và tuyên truyền tới bà con nông dân trước và trong thời gian phòng trừ. Các diện tích tới ngưỡng đã được bà con phòng trừ triệt để. Trên các diện tích được phun phòng trừ, mật độ sâu phổ biến còn 3 - 5 con/m2, phát dục tuổi 4,5 (ngày 15,16/8). Tuy nhiên, trong thời gian phòng trừ, một số ngày gặp mưa, nhất là ảnh hưởng của hoàn lưu cơm bão số 2 nên một số diện tích phải phun lại lần 2, một số diện tích sau phun mật độ sâu hại vẫn còn cao trên 20 con/m2. Những ngày tiếp theo sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gây hại nhẹ, rải rác hại trung bình, sau đó chuyển lứa, sâu non lứa 6 nở và gây hại từ đầu tháng 9 trên một số diện tích trà mùa trung cấy muộn, cần tiếp tục theo dõi để phòng trừ.

Vụ mùa năm nay, lúa sẽ trỗ tập trung từ 20/8 trở đi, với tình hình mưa dông liên tục, thời gian tới công tác phòng trừ sẽ cần chú ý tới bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, rầy các loại,…để đảm bảo vụ mùa được thắng lợi./.

      

                                                                                                                             Ths. Lê Hồng Thiết

                                                                                                                Chi cục tròng trọt và BVTV Phú Thọ


THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn