Thứ Ba, 3/10/2023
 • THÔNG BÁO, DỰ BÁO SÂU BỆNH VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG NĂM 2009

  Căn cứ nguồn sâu bệnh gây hại cuối vụ chiêm xuân và khả năng di chuyển của chúng sang gây hại vụ mùa; Căn cứ tiến độ gieo cấy và tình hình sinh trưởng của cây lúa; Căn cứ vào kết quả tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ trên toàn tỉnh ngày 25 - 26/6/2009 và quy luật phát sinh, phát triển của từng đối tượng, Chi cục BVTV Phú Thọ thông báo, dự báo tình hình sâu bệnh hại lúa vụ mùa, vụ đông 2009.

 • Báo cáo kết quả thanh tra năm 2008

  Năm 2008, Chi cục BVTV Phú Thọ đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác thanh tra BVTV do Giám đốc Sở phê duyệt. Công tác quản lý thuốc BVTV, đưa các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và KDTV dần đi vào nề nếp và có hiệu quả. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng của lực lượng thanh tra BVTV, sự lãnh đạo của Chi cục, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của Sở NN & PTNT, có sự phối hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, thị trường thuốc BVTV trong tỉnh giữ ổn định, phục vụ tốt việc phòng trừ sâu bệnh trong các tháng cao điểm; xử lý các vi phạm hành chính trong việc kinh doanh buôn bán thuốc BVTV theo đúng pháp luật; giúp nông dân hiểu biết hơn về Pháp lệnh Bảo vệ và KDTV, về luật khiếu nại tố cáo, kinh doanh thương mại; Nâng cao hiểu biết về sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả, nhất là trên các cây chè, cây ăn quả, cây rau. Kết quả trên đã góp phần bảo vệ sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng trong phạm vi toàn tỉnh.

 • Dự báo tình hình sâu bệnh đầu vuj chiêm xuân năm 2007

  Do điều kiện thời tiết ấm, lúa chiêm xuân phát triển rất tốt và ở đang giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ. Trong các ngày từ 5 - 10/3/2007, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành tổng điều tra tình hình sâu bệnh trên toàn tỉnh và phát hiện một số đối tượng đang gia tăng phát triển nhanh, có nguy cơ gây hại nặng. Để chủ động phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo an toàn cho sản xuất, Chi cục BVTV đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn và bà con nông dân chủ động điều tra, phát hiện và phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh. Đặc biệt chú ý các đối tượng sau đây:

 • Đánh giá kết quả chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ mùa năm 2007

  Vụ lúa mùa năm 2007, nhiều đối t­ượng sâu bệnh phát sinh phát triển và gây hại trên diện rộng, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn và bọ xít dài. Chi cục Bảo vệ thực vật đã chỉ đạo đội ngũ dự báo viên từ tỉnh đến huyện điều tra phát hiện, dự tính dự báo chính xác tình hình sâu bệnh; tham mưu cho UBND tỉnh, Sở NN và PTNT chỉ đạo các cơ sở sản xuất và bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả, hầu hết diện tích nhiễm sâu bệnh đến ngưỡng đều được phòng trừ, hạn chế thấp nhất tỷ lệ hại do sâu bệnh gây ra, đảm bảo an toàn cho sản xuất. Đến nay, toàn diện tích lúa đã được thu hoạch xong cùng với niềm vui, phấn khởi được mùa của bà con nông dân trên toàn tỉnh. Để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch hại đảm bảo an toàn và có hiệu quả cao, chúng tôi xin đánh giá lại tình hình sâu bệnh hại và những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng trừ ở vụ mùa năm 2007 cụ thể như sau:

 • tình hình sau bệnh tuần 5

 • tình hình sâu bệnh tuần 7

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn