Thứ Sáu, 3/12/2021
Cẩm Khê: Diện tích cánh đồng lớn lúa phát triển đồng đều, cho năng suất vượt trội
Gửi bài In bài

PTO- Vụ mùa năm 2015, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt của huyện Cẩm Khê là trên 3.600ha, trong đó diện tích lúa mùa chiếm trên 3.200ha.

 Nông dân xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê thu hoạch lúa mùa với giống lúa Thiên ưu 8 cho năng suất dự kiến 55 tạ/ha.
Nông dân xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê thu hoạch lúa mùa với giống lúa Thiên ưu 8 cho năng suất dự kiến 55 tạ/ha.

Trên địa bàn huyện diện tích cánh đồng lớn được thực hiện ở 19 xã với tổng diện tích trên 780ha (đạt 130,1% KH, đạt 650,6% so với cùng kỳ). Các xã gieo cấy vượt diện tích kế hoạch huyện giao gồm: Tiên Lương, Phùng Xá, Ngô Xá, Chương Xá... Huyện đã tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn làm cánh đồng lớn, đưa các giống lúa lai và lúa thuần chất lượng cao vào gieo cấy như Thiên ưu 8, Hương thơm... Đồng thời, gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, kịp thời chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa, nhất là cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, đục thân, do vậy trên diện tích cánh đồng lớn, lúa phát triển đồng đều cho năng suất vượt trội so với các vùng khác, dự kiến đạt 58 tạ/ha, giúp đảm bảo an ninh lương thực cũng như mang lại giá trị kinh tế cho bà con nông dân.

Hà Khánh
Nguồn: Báo Phú Thọ điện tử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn