Thứ Hai, 6/4/2020
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH THÁNG 01 DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH THÁNG 02/2012
Gửi bài In bài

 

 

I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRONG THÁNG 01/2012:

1. Trên lúa xuân sớm, xuân trung: Bệnh sinh lý hại nhẹ, rải rác tại Thanh Ba, Hạ Hoà.

2. Trên mạ: Bệnh sinh lý hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng tại Việt Trì. Ngoài ra: Rầy các loại, bọ trĩ gây hại nhẹ rải rác.

3. Trên ngô đông:

- Bệnh khô vằn: Gây hại nhẹ đến trung bình trên diện tích ngô muộn. Diện tích nhiễm 1.052,8 ha; diện tích phòng trừ 12,1 ha.

- Bệnh đốm lá lớn, đốm lá nhỏ: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm bệnh đốm lá nhỏ là 298,9 ha; diện tích nhiễm bệnh đốm lá lớn là 459,3 ha.

- Ngoài ra: Rệp, sâu đục thân, đục bắp gây hại nhẹ; chuột hại cục bộ.

4. Trên rau:

- Sâu xanh: Gây hại diện rộng; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Diện tích nhiễm 109 ha (nhiễm nặng 6 ha); diện tích phòng trừ 64,3 ha.

- Bọ nhảy: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 165,9 ha; diện tích phòng trừ 49,3 ha.

- Bệnh sương mai: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 192,3 ha; diện tích phòng trừ 138,3 ha.

- Bệnh thối nhũn: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 55,7 ha; diện tích phòng trừ 36,6 ha.

5. Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, nhện đỏ, sâu vẽ bùa gây hại nhẹ trên cây bưởi.

6. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh phấn trắng gây hại nhẹ trên cây keo giống; bệnh lở cổ rễ, thối nhũn hại nhẹ cây bạch đàn giống tại vườn ươm.

II/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 02/2012:

1. Trên lúa xuân sớm, xuân trung:

- Bệnh sinh lý: Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, bệnh phát sinh và gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên ruộng khô hạn.

- Ngoài ra: Ốc bươu vàng, chuột gây hại cục bộ; rầy các loại, bọ trĩ, ruồi đục nõn gây hại nhẹ; sâu đục thân hại rải rác.

2. Trên mạ xuân muộn:

- Bệnh sinh lý: Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài bệnh phát sinh và hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên ruộng mạ gieo không che phủ nilon.

- Chuột gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng ở các ruộng ven gò, ven kênh mương, đường lớn, ruộng mới gieo, ruộng bị hạn.

3. Trên rau:

- Sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ, bọ nhảy, rệp hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên rau cải, bắp cải, su hào.

 - Bệnh đốm vòng, bệnh thối nhũn gây hại nhẹ đến trung bình trên bắp cải, su hào, cà chua. Bệnh sương mai, bệnh héo xanh, xoăn lá cà chua hại nhẹ, cục bộ ổ nặng.

4. Cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, sâu đục thân cành, nhện đỏ, rệp sáp hại cục bộ trên cây bưởi.

5. Cây lâm nghiệp: Kiến, mối, sâu xám, bệnh phấn trắng, héo rũ,... hại cây con ở vườn ươm.

III/  BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ :

1. Trên lúa xuân sớm, xuân trung: Duy trì nước trong ruộng nhằm chống rét cho lúa và hạn chế bệnh sinh lý. Chăm sóc, bón phân, làm cỏ sớm khi thời tiết ấm; không bón thúc đẻ vào những ngày trời rét, nhiệt độ dưới 150C.

2. Trên mạ và lúa xuân muộn: Phòng chống rét cho mạ bằng cách che phủ nilon; diệt trừ chuột bằng biện pháp kỹ thuật tổng hợp. Chỉ đạo cấy lúa xuân muộn đúng khung thời vụ, không cấy lúa khi nhiệt độ dưới 150C, bón lót phân chuồng đầy đủ, bón thúc cân đối các loại phân N, P, K.

3. Trên cây rau: Chăm sóc rau theo quy trình sản xuất rau an toàn, chỉ sử dụng các thuốc trong danh mục quy định cho rau để phòng trừ sâu bệnh hại, chú ý đảm bảo thời gian cách ly.

4. Trên cây ăn quả: Thường xuyên theo dõi sâu bệnh, phun trừ các đối tượng sâu bệnh đến ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn trên bao bì.

5. Trên cây lâm nghiệp: Phòng trừ các đối tượng sâu bệnh cho cây con trên vườn ươm. Thực hiện quy trình đảo bầu, hãm cây giống trước khi xuất vườn đem trồng để đạt tỷ lệ cây sống cao.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn