Thứ Hai, 6/4/2020
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH THÁNG 2, DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH THÁNG 3 NĂM 2012
Gửi bài In bài

I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRONG THÁNG 02/2012:

1. Trên mạ xuân muộn: Bệnh sinh lý xuất hiện và gây hại tại hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng tại Việt Trì. Ngoài ra các đối tượng: Rầy các loại, bọ trĩ, chuột gây hại nhẹ rải rác.

2. Trên lúa:

- Bệnh nghẹt rễ sinh lý: Hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng tại Việt Trì. Diện tích nhiễm 211,7 ha, trong đó nặng 40 ha; diện tích phòng trừ 5 ha.

- Các đối tượng: Ốc bươu vàng, bệnh vàng lá sinh lý, rầy các loại, bọ trĩ gây hại nhẹ; chuột hại cục bộ.

3. Trên rau:

- Bọ nhảy: Gây hại diện rộng, mức độ hại nhẹ đến trung bình; diện tích nhiễm 232,3 ha; diện tích phòng trừ 21,7 ha.

- Bệnh sương mai: Gây hại nhẹ đến trung bình; diện tích nhiễm 103,1 ha; diện tích phòng trừ 21,7 ha.

- Bệnh thối nhũn, sâu xanh hại nhẹ đến trung bình trên diện hẹp; bệnh đốm vòng, sâu khoang gây hại nhẹ.

4. Trên ngô xuân: Sâu xám, sâu ăn lá, bệnh sinh lý, chuột gây hại nhẹ rải rác.

5. Trên cây chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh phồng lá chè gây hại nhẹ.

6. Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, bệnh loét, sâu nhớt, sâu vẽ bùa gây hại nhẹ trên cây bưởi. Bọ xít nâu, nhện lông nhung hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

7. Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn. Bệnh phấn trắng, lở cổ rễ hại nhẹ cây con ở vườn ươm.

II/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 3/2012:

1. Trên lúa:

- Bệnh sinh lý: Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, bệnh phát sinh và gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên ruộng khô hạn.

- Ốc bươu vàng: Tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên ruộng trũng nước, lúa mới cấy còn non của trà xuân muộn, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn: Gây hại trên trà xuân muộn giai đoạn lúa bén rễ - hồi xanh, đẻ nhánh; mức độ hại nhẹ đến trung bình.

- Bệnh đạo ôn: Đề phòng điều kiện khi thời tiết ấm, trời âm u, ẩm độ không khí cao, bệnh đạo ôn lá xuất hiện và gây hại trên các trà lúa. Đặc biệt lưu ý trên trên các giống nếp, Xi23, X21, KD18, Q5, BC15,... các ruộng lúa xanh tốt, bón nhiều đạm.

Ngoài ra: Chuột hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng ở những ruộng ven gò, ven kênh mương, đường lớn. Rầy các loại, cào cào, châu chấu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân gây hại nhẹ.

3. Trên rau:

- Sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ, bọ nhảy, rệp hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên rau cải, bắp cải, su hào.

 - Bệnh đốm vòng, bệnh thối nhũn gây hại nhẹ đến trung bình trên bắp cải, su hào, cà chua. Bệnh sương mai, bệnh héo xanh, xoăn lá cà chua hại nhẹ, cục bộ ổ nặng.

4. Trên ngô xuân: Bệnh sinh lý hại nhẹ đến trung bình; Sâu ăn lá, châu chấu, chuột gây hại nhẹ.

5. Trên cây chè: Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, nhện đỏ, bệnh đốm xám, bệnh đốm nâu gây hại nhẹ đến trung bình.

6. Cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, sâu đục thân cành, sâu ăn lá, nhện đỏ, rệp sáp, bệnh loét hại cục bộ trên bưởi Đoan Hùng. Bệnh thán thư, bệnh sương mai, nhện lông nhung, sâu ăn lá hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

7. Cây lâm nghiệp: Bệnh phấn trắng, héo rũ,lở cổ rễ... hại cây con ở vườn ươm.

III/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1. Trên lúa:

- Tập trung chăm sóc lúa, bón phân thúc đẻ sớm; bón phân cân đối, không bón đạm lai rai, bón quá muộn.

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh, cần chú ý các đối tượng sau:

+ Ốc bươu vàng: Thu bắt ốc non, ốc trưởng thành, trứng trên ruộng, kênh mương đem tiêu huỷ. Trường hợp mật độ ốc cao, sử dụng thuốc hoá học Clodansuper 700 WP phun theo chỉ dẫn trên bao bì.

+ Bọ trĩ: Duy trì đủ nước trong ruộng. Phun phòng trừ khi mật độ bọ trĩ non trên 3.000 con/m2 (15% dảnh hại) bằng các loại thuốc Rigell 800 WG, Regent 800 WG, Actara 25WG, ... phun theo chỉ dẫn trên vỏ bao bì.

+ Bệnh đạo ôn lá: Khi phát hiện ruộng chớm bị bệnh dừng bón các loại phân bón hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, cần giữ đủ nước trong ruộng. Trên những ruộng có tỷ lệ lá hại trên 10%, sử dụng thuốc Bemsuper 75WP, Beam 75 WP, Fuji - one 40 WP, New Hinosan 30 EC, Fu-army 30 WP, Kasai 21,2 WP, One - Over  40 EC, ... phun theo chỉ dẫn kỹ thuật trên vỏ bao bì.

- Ngoài ra: Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

2. Trên cây rau: Chăm sóc rau theo quy trình sản xuất rau an toàn, chỉ sử dụng các thuốc trong danh mục quy định cho rau để phòng trừ sâu bệnh hại, chú ý đảm bảo thời gian cách ly.

3. Trên ngô xuân: Chăm sóc, phun trừ các ổ sâu bệnh đến ngưỡng phòng trừ. Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

4. Trên cây chè: Theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại. Phun phòng trừ các ổ sâu bệnh đến ngưỡng bằng các thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly.

5. Cây ăn quả: Theo dõi sâu bệnh trên cây bưởi, nhãn, vải. Phun phòng trừ các ổ sâu bệnh đến ngưỡng bằng các thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn trên bao bì.

6. Trên cây lâm nghiệp: Phòng trừ các đối tượng sâu bệnh cho cây con trên vườn ươm. Thực hiện quy trình đảo bầu, hãm cây giống trước khi xuất vườn đem trồng để đạt tỷ lệ cây sống cao.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn