Thứ Bảy, 7/12/2019
Thông báo tình hình sâu cuốn lá nhỏ hại lúa kỳ 20/7/2016, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
--------------
Số:   207  /TB - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------- 
Phú Thọ, ngày  20  tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO
Tình hình sâu cuốn lá nhỏ hại lúa kỳ 20/7/2016
Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
--------------------


1. Diễn biến tình hình sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Bướm sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 đã ra rộ, di chuyển và đẻ trứng trên các trà lúa.

- Trên trà sớm: Mật độ bướm phổ biến 0,2 - 1,7 con/m2, cao 4 - 8 con/m2, cục bộ 12 con/m2 (Hạ Hòa); mật độ trứng phổ biến 12 - 32 quả/m2, cao 40 - 160 quả/m2, cục bộ 200 - 240 quả/m2 (Thanh Ba, Hạ Hòa).

- Trên trà trung: Mật độ bướm phổ biến từ 0,03 - 0,5 con/m2, cao 1 - 2 con/m2; mật độ trứng phổ biến 8 - 24 quả/m2, cao 32 - 72 quả/m2.

* Dự báo: Sâu non sẽ nở rộ từ ngày 21/7/2016 trở đi và gây hại mạnh vào cuối tháng 7/2016 trên trà sớm và một phần trà trung; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng có thể gây trắng lá hoàn toàn nếu không phòng trừ kịp thời. Dự kiến tổng diện tích nhiễm cần phòng trừ khoảng 9.250 ha (Trà sớm 6.330 ha, Trà trung 2.920 ha). Các huyện có diện tích nhiễm nhiều cần chú ý: Cẩm Khê, Lâm Thao, Hạ Hòa, Thanh Ba, Tam Nông, ...

2. Biện pháp phòng trừ:

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kết hợp áp dụng các biện pháp thủ công để bắt giết trưởng thành và sâu non. Khi ruộng lúa có mật độ sâu cao trên 50 con/m2 (01 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc trừ sâu cuốn lá đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Clever 300WG, Hd-Fortuner 150EC, Dylan 10WG, Rigell 800WG, Emagold 6.5WG, Tasieu 5WG, Alocbale 40EC, F16 600EC, Virtako 40WG,...), pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

Thời gian phun thuốc trên trà mùa sớm tốt nhất từ ngày 21/7 - 27/7/2016; trà trung có thể muộn hơn 3 - 5 ngày.

 * Lưu ý: Sau phun 3 - 5 ngày cần kiểm tra lại, nếu ruộng vẫn còn mật độ vượt ngưỡng nêu trên cần phun phòng trừ ngay. Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời sâu đục thân, bệnh khô vằn, rầy các loại, …; Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

* Chi cục giao các trạm BVTV: Điều tra, theo dõi, thống kê diện tích nhiễm, diện tích đã phòng trừ trên địa bàn, báo cáo Chi cục vào 16h00 - 16h30 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 21/7/2016 qua phòng Kỹ thuật - IPM để tổng hợp./. 

 Nơi nhận:
- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);
- GĐ, PGĐ Sở: Ô. Anh (b/c);
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục (s/i);
- Lưu: VT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký) 

  

Phan Văn Đạo

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn