Thứ Năm, 20/1/2022
Công văn chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa chiêm xuân năm 2016
Gửi bài In bài
Lãnh đạo Chi cục BVTV kiểm tra diễn biến bệnh đạo ôn vụ xuân 2016 trên địa bàn tỉnh

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Số: 94/BVTV-KT

  V/v chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn

hại lúa chiêm xuân năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


               Phú Thọ, ngày 06 tháng 4  năm 2015

 

 

Kính gửi: Ủy Ban nhân dân các huyện, thành, thị

 

Hiện nay, các trà lúa chiêm xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ đến đứng cái, làm đòng. Điều kiện thời tiết đang diễn biến theo chiều hướng thuận lợi cho cây lúa phát triển. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến nay, trời âm u, ít nắng, ẩm độ không khí cao, đây là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại. Kết quả điều tra từ ngày 04 - 05/4/2016, nguồn bệnh đạo ôn đã xuất hiện trên đồng ruộng ở hầu hết các huyện; tỷ lệ bệnh phổ biến 0,1 - 0,7%, cao 1,0 - 4,0%, cục bộ 5 - 8% (Lâm Thao, Thanh Ba, Phù Ninh), cá biệt ổ nhỏ 25% (Xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao). Diện tích nhiễm đạo ôn là 32,3 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ.

Dự báo trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh đạo ôn lây lan và gây hại, cục bộ có thể gây cháy chòm, cháy ổ nếu không phòng trừ kịp thời. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ an toàn cho sản xuất lúa vụ chiêm xuân năm 2015 - 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn, cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng, phát hiện sớm bệnh đạo ôn gây hại và phòng trừ kịp thời, không để bệnh lây lan; đặc biệt lưu ý trên các giống nhiễm bệnh đạo ôn như BC15, Nếp, Xi23, X21, HT1, KD18, Nhị ưu 838,...  

2. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện, của xã; thông báo, hướng dẫn nông dân chủ động kiểm tra và phòng trừ kịp thời bệnh đạo ôn gây hại lúa chiêm xuân.

3. Đẩy mạnh áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) trên lúa, chăm sóc bón phân đầy đủ, cân đối. Khi bệnh đạo ôn mới xuất hiện, cần dừng bón các loại phân hoá học, không phun phân bón lá và thuốc kích thích sinh trưởng, giữ đủ nước trong ruộng. Những ruộng có tỷ lệ bệnh trên 5%, tiến hành phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh đạo ôn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Sako 25WP, Funhat 40WP, Fu-army 30WP, Katana 20SC, Sieubem 777WP,...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên vỏ bao bì. Nếu ruộng bị nặng phải phun kép 2 lần cách nhau 5 - 7 ngày, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá.

4. Ngoài ra, cần chú ý phòng trừ bệnh khô vằn, ruồi đục nõn,..; tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Ô Anh (b/c);

- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục (s/i);

- Lưu: VT, KT (18b).

CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn