Chủ Nhật, 16/8/2020
Thông báo Kết quả tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ và dự báo tình hình sâu bệnh hại lúa chiêm xuân 2017
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số:  62 /TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Phú Thọ, ngày 23  tháng  02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết quả tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ

và dự báo tình hình sâu bệnh trên lúa vụ chiêm xuân 2017


Từ ngày 20 - 22/02/2017, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã tổ chức tổng điều tra sâu bệnh hại lúa chiêm xuân trên toàn tỉnh nhằm đánh giá nguồn sâu bệnh đầu vụ và dự báo tình hình sâu bệnh trong vụ, kết quả cụ thể như sau:

I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH ĐẦU VỤ VÀ DỰ BÁO:

1. Chuột hại:

* Hiện tại: Các địa phương đã tích cực chỉ đạo diệt chuột đợt 1 bằng việc áp dụng các biện pháp thủ công. Tuy nhiên, do vụ đông xuân năm 2016-2017 là vụ đông xuân ấm, chuột di chuyển mạnh, sinh sản rất nhanh, gây hại sớm trên trà lúa xuân trung. Tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,7 - 4,3%, cao 5,1 - 6,6%; cục bộ 10,7% (Lâm Thao). Diện tích nhiễm 121 ha, trong đó nhiễm nhẹ 90 ha, nhiễm trung bình 31 ha. Quy mô và mức độ hại cao hơn so với cùng kỳ năm trước (Năm 2016, diện tích nhiễm là 104,5 ha chủ yếu nhiễm nhẹ).

* Dự báo: Chuột tiếp tục di chuyển, sinh sản gia tăng số lượng và gây hại trên các trà lúa ở tất cả các huyện, thành, thị. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa thơm, ruộng ven làng, ven đồi gò, kênh mương, đường lớn, khu vực nghĩa trang, khu trang trại chăn nuôi thủy cầm, .... Đây là đối tượng cần đặc biệt quan tâm diệt trừ. Các huyện, thành, thị: Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Yên Lập ... sẽ có diện tích lúa bị chuột hại rất nặng nếu không diệt trừ tốt.

2. Bệnh đạo ôn lá:

* Hiện tại: Nguồn bệnh đã xuất hiện trên các trà lúa tại các huyện Việt Trì, Yên Lập, Lâm Thao, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Thanh Sơn, Phù Ninh, ... Tỷ lệ lá hại phổ biến 0,08 - 0,5%, cao 2 - 3,4%. Thời gian phát sinh bệnh đạo ôn sớm hơn so với cùng kỳ năm 2016.

* Dự báo: Theo dự báo, trong thời gian tới, trời trở lạnh, âm u, có mưa phùn, ẩm độ không khí cao, bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục lây lan và gây hại trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng có thể gây cháy chòm, ổ trên các giống nhiễm (Nếp, BC15,Thiên nguyên ưu 16, Xi23, X21, KD18,...). Nếu không phòng trừ kịp thời, đạo ôn cổ bông có thể phát sinh gây hại giai đoạn lúa trỗ bông (đầu tháng 4) trên những diện tích lúa xuân trung và lúa xuân muộn (cuối tháng 4 đến đầu tháng 5). Đặc biệt lưu ý và theo dõi chặt chẽ trên các khu đồng đã nhiễm đạo ôn lá (Các huyện cần chú ý: Việt Trì, Yên Lập, Lâm Thao, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Thanh Sơn, Phù Ninh, ...).

3. Sâu đục thân:

* Hiện tại: Sâu đục thân (chủ yếu là sâu đục thân cú mèo) gây hại rải rác tại các huyện Việt Trì, Lâm Thao, Phú Thọ, Tam Nông, Phù Ninh, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Thanh Ba, ... Tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,9 -  1,5%, cao 2,0 - 2,9%, phát dục chủ yếu tuổi 3, 4, 5 (Thời gian phát sinh sâu đục thân sớm hơn cùng kỳ năm 2016).

* Dự báo: Sâu đục thân tiếp tục gây hại nhẹ trên các trà lúa. Dự kiến trưởng thành sâu đục thân ra từ ngày 10/3 trở đi. Sâu non gây dảnh héo từ ngày 20/3 trở đi, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Cần theo dõi chặt chẽ đối tượng này.

4. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện và gây hại nhẹ rải rác tại tất cả các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Mật độ phổ biến 4 - 8 con/m2 , cao 13,3 con/m2 (Thanh Ba, Phù Ninh). Phát dục chủ yếu tuổi 3, 4, 5, trưởng thành rải rác.

* Dự báo: Do điều kiện thời tiết vụ xuân năm 2017 ấm hơn so với cùng kỳ năm 2016 từ 2 - 30 C, nên sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện sớm hơn so với cùng kỳ. Các huyện Thanh Ba, Phù Ninh cần theo dõi chặt chẽ lứa sâu cuốn lá này.

5. Các đối tượng khác: Bọ trĩ, bệnh sinh lý, khô vằn, ốc bươu vàng, ruồi đục nõn gây hại nhẹ. Bọ xít đen, rầy các loại, xuất hiện rải rác chưa đến ngưỡng phòng trừ; nguồn sâu đầu vụ xuất hiện sớm hơn so với cùng kỳ năm 2016 và đang tiếp tục được theo dõi chặt chẽ về quy mô cũng như là mức độ gây hại.

II/ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Xác định từ 10/3/2017 đến 10/5/2017 là thời kỳ cao điểm sâu bệnh gây hại trên lúa cần tập trung chỉ đạo phòng trừ theo 02 đợt chính như sau:

+ Trước mắt, từ nay cho đến trung tuần tháng 3/2017, cần chỉ đạo quyết liệt đợt diệt chuột tập trung đợt 2; phòng trừ triệt để những ổ bệnh đạo ôn lá xuất hiện trên các giỗng nhiễm.

+ Từ trung tuần tháng 3 đến đầu tháng 5/2017, cần tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh khô vằn, sâu đục thân, cuốn lá nhỏ, rầy các loại, ...

- Chi cục BVTV đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn huy động cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời và trừ triệt để các ổ sâu bệnh theo hướng dẫn của ngành BVTV. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chi cục giao Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thành, thị phân công cán bộ kỹ thuật, tập trung cao độ, tăng cường điều tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh, dự báo chính xác quy mô, mức độ và vùng gây hại với từng đối tượng, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ hiệu quả ở cấp huyện. Phối hợp các cơ quan chuyên môn ở huyện và các xã, phường, thị trấn tập huấn, hướng dẫn cách điều tra phát hiện và kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cán bộ khuyến nông và nông dân; viết bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn trong đợt cao điểm sâu bệnh.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

Để đảm bảo năng suất lúa, bà con nông dân cần tập trung chăm bón kịp thời, cân đối các loại phân bón theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp và PTNT, áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại (IPM). Cụ thể:

- Chuột hại: Tổ chức thực hiện tốt đợt diệt chuột tập trung đợt 2 từ ngày 25/02 - 20/3/2017 theo nội dung công văn số 36/SNN-BVTV ngày 12/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Sau khi kết thúc đợt cần thực hiện diệt chuột thường xuyên bằng các biện pháp tổng hợp.

- Bệnh đạo ôn: Khi phát hiện ruộng chớm bị bệnh, dừng bón các loại phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, cần giữ đủ nước trong ruộng. Những ruộng có tỷ lệ lá hại trên 5%, tiến hành phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh đạo ôn đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Katana 20SC, Fu-army 30WP, Sieubem 777WP, Funhat 40WP,...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên vỏ bao bì.

- Bệnh khô vằn: Khi phát hiện ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ:  Valicare 8SL, Cavil 50WP, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL,...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên vỏ bao bì.

- Các đối tượng khác:  Cần chú ý theo dõi chặt chẽ và thực hiện phòng trừ theo hướng dẫn của Chi cục BVTV.

Lưu ý: Sau khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom bao bì để đúng nơi quy định của địa phương./.

 

 

 Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Ô. Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Lãnh đạo, các phòng, trạm Chi cục (s/i);

- Lưu: VT, KT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn