Thứ Năm, 21/1/2021
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV thực hiện cam kết bảo vệ môi trường
Gửi bài In bài
    Thực hiện Quyết định số 91/2002/QĐ-BNN trước đây và hiện nay là Quyết  định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06  tháng 10 năm 2008 của Bộ NN & PTNT ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, tính đến nay Chi cục BVTV đã cấp chứng chỉ hành nghề cho 591 đại lý buôn bán thuốc trên địa bàn tỉnh.

    Việc cấp chứng chỉ đã được Chi cục thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; Hàng năm Chi cục tổ chức tập huấn bổ sung nhằm cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và kỹ thuật sử dụng các loại thuốc mới được đăng ký. Bên cạnh đó, mỗi năm Chi cục tiến hành thanh kiểm tra khoảng 400 lượt đại lý buôn bán thuốc, kết quả kiểm tra cho thấy: Đa số các hộ kinh doanh thực hiện tốt các quy định về buôn bán thuốc BVTV, đã phục vụ tốt cho công tác phòng trừ dịch bệnh trên địa bàn, nhiều năm liền không để xảy ra hiện tượng thiếu thuốc, thuốc kém phẩm chất, thuốc cấm lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên qua kiểm tra đã phát hiện 30 - 50 hộ/năm (10%) vi phạm bán thuốc theo mùa vụ cao điểm không có chứng chỉ, thiếu quầy hàng, thiếu hoá đơn mua bán,... đã được xử lý nhắc nhở hoặc phạt tiền theo quy định.

    Theo Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QHH11 ngày 29/11/2005 quy định: Các đại lý kinh doanh thuốc BVTV phải thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. Trong 2 năm 2008, 2009, Chi cục BVTV phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường tỉnh Phú thọ đã kiểm tra 8 đại lý bán thuốc BVTV ở 07 huyện thì cả 8/8 đại lý (100%) chưa chấp hành quy định này.

    Khắc phục tình trạng trên, Chi cục đã yêu cầu các đại lý thực hiện cam kết bảo vệ môi trường nêu trên, xong trong thực tế khi triển khai còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ, cụ thể:

1. Cơ quan hướng dẫn và làm thủ tục: Theo điều 26 và 122 quy định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện (hoặc xã được uỷ quyền) có trách nhiệm tổ chức đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền.

    Trên thực tế, cả 13 huyện, thành thị và các xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa triển khai tuyên truyền, tổ chức đăng ký thực hiện cam kết bảo vệ môi trường; Chưa tổ chức thẩm định đối với các đại lý kinh doanh buôn bán thuốc BVTV (Kể cả thuốc thú y, phân bón).

2. Bản thân các đại lý: Do trình độ năng lực rất hạn chế, do buôn bán rất nhỏ lẻ nên không viết được dự án cam kết bảo vệ môi trường. Mặt khác chưa được chính quyền địa phương hướng dẫn cụ thể về trình tự, các bước tiến hành đăng ký thực hiện cam kết bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực kinh doanh (Một số đại lý đã liên hệ với UBND huyện xong không được hướng dẫn).

    Từ những vấn đề trên, trong thời điểm hiện tại nếu thực hiện theo đúng yêu cầu của Luật môi trường thì hầu hết các đại lý trên địa bàn tỉnh phải đóng cửa, gây ảnh hưởng lớn về cung ứng thuốc BVTV cho chống dịch, ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống của nông dân nhất là trong điều kiện hiện nay dịch bệnh xảy ra thường xuyên trên quy mô rất rộng.

    Để đảm bảo các đại lý kinh doanh đúng pháp luật và phục vụ tốt cho công tác phòng trừ dịch bệnh trên địa bàn, Chi cục BVTV đề nghị Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng giải quyết các vướng mắc nêu trên đồng thời có văn bản đề nghị với UBND các huyện, thành, thị, chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn và tổ chức đăng ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường cho các đại lý buôn bán thuốc BVTV.

 

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn