Thứ Ba, 24/5/2022
Thông báo mở các lớp “Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón” và “Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật” năm 2021
Gửi bài In bài

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ và nhu cầu thực tế của các tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ thông báo mở các lớp “Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón” và “Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật”  năm 2021 như sau:

1. Đối tượng tập huấn:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật nhưng chưa có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc các ngành: Bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh phân bón nhưng chưa có trình độ từ Trung cấp trở lên thuộc một trong các các chuyên ngành: Trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.

2. Thời gian, nội dung, địa điểm mở lớp:

2.1. Đối với các lớp “Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón”:

- Thời gian: dự kiến khai giảng các lớp từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021. (Khi có đủ học viên đăng ký và đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch Covid - 19 theo thông báo của cấp có thẩm quyền). Thời gian học 03 ngày/lớp

- Nội dung: Theo chương trình tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kèm theo Quyết định số 5148/QĐ-BNN-BVTV ngày 31/12/2019.

- Địa điểm: Tại các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

2.2. Đối với các lớp “Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật”:

- Thời gian: Dự kiến khai giảng các lớp từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2021. (Khi có đủ học viên đăng ký và đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch Covid - 19 theo thông báo của cấp có thẩm quyền). Thời gian học 03 tháng/lớp.

- Nội dung: Theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kèm theo Công văn số 2466/BVTV-QLT ngày 14/11/2016 của Cục Bảo vệ thực vật về chương trình tập huấn chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật.

-  Địa điểm: Tại Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn và Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian đăng ký: Từ  01/3 - 31/3/2021.

4. Liên hệ đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ:

* Bà Nguyễn Thị Nhị - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, điện thoại: 0983.647391

* Ông Nguyễn Quang Hưng - Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, điện thoại: 0912.657712

* Hoặc đăng ký tại các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành, thị.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn