Thứ Ba, 17/5/2022
Tập huấn định kỳ về kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật năm 2012
Gửi bài In bài

    Kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, liên quan rất nhiều đến các quy định của Pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực như: Quản lý thuốc BVTV, thương mại, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường,… Để giúp các chủ cửa hàng, đại lý chấp hành đúng các quy định Pháp luật trong kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV và cập nhật các văn bản, quy định mới thực hiện theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV; Văn bản số 849/BVTV- TTr ngày 12/9/2009 của Cục BVTV hướng dẫn chương trình tập huấn bổ sung, định kỳ cho người được cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) buôn bán thuốc BVTV. Vừa qua Chi cục BVTV Phú Thọ đã tổ chức 08 lớp tập huấn bổ sung định kỳ năm 2012 cho 447 chủ cửa hàng, đại lý kinh doanh, buôn bán thuốc tại các huyện Yên Lập,Thanh sơn, Tân Sơn, Thanh ba, Hạ Hoà, Đoan Hùng, Lâm Thao, Phù Ninh. Nội dung gồm:

1. Đánh giá kết quả đạt được trong công tác quản lý thuốc trên địa bàn tỉnh, đi sâu đánh giá những tồn tại, những vi phạm của các chủ cửa hàng, đại lý thường mắc phải trong năm 2011; biện pháp xử lý và hướng khắc phục.

2. Phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005; Nghị định số: 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/ 2011 của Chính Phủ, Quy định về đánh giá Môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Thông tư số: 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/ năm 2011của Bộ Tài nguyên Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số: 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính Phủ.

3. Phổ biển Thông tư 85/2011/TT-NBNPTNT ngày 14/12/2011của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 về Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số: 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 về Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Ngoài ra, các học viên còn được phổ biến một số loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ thế hệ mới về đặc tính của thuốc, kỹ thuật sử dụng trong danh mục thuốc BVTV năm 2012.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn