Thứ Sáu, 12/8/2022
Tập huấn bổ sung định kỳ cho các đại lý buôn bán thuốc BVTV năm 2009
Gửi bài In bài
Thực hiện Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của bộ trưởng bộ Nông nghiệp & PTNN ban hành Quyết định về cấp chứng chỉ hành nghề, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV; Văn bản số 473/BVTV- TTra ngày ngày 20/6/2005 của cục bảo vệ thực vật hướng dẫn chương trình tập huấn bổ sung, định kỳ cho người được cấp chứng chỉ hành nghề (CCHH) buôn bán thuốc BVTV; Chi cục BVTV Phú Thọ đã tổ chức tập huấn cho tất cả các đại lý kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh đã được chi cục BVTV cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV, tổng có 591 đại lý  được chia thành 06 lớp, thời gian tập huấn 02 ngày/ lớp, Bắt đầu từ ngày 13/4/2009 - 30/4/2009

* Nội dung học tập gồm:

- Các văn bản pháp luật mới năm 2008- 2009 trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

- Cách sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả. Giới thiệu một số loại thuốc thảo mộc, sinh học mới được khuyến kích cung ứng trên địa bàn.

- Dự báo tình hình sâu bệnh năm 2009

- Ký cam kết của các đại lý trong việc chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong việc buôn bán thuốc BVTV, bảo đảm môi trường Nông nghiệp, nông thôn.

- Qua 02 ngày học tập các học viên được cấp giầy chứng nhận “ Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc BVTV năm 2009”. Đây là điều kiện để gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV  khi hết hạn sử dụng.  Như vậy Chi cục BVTV sẽ không cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV cho các hộ không tham gia lớp tập huấn bổ sung.

 

 

 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn