Thứ Tư, 8/12/2021
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ công bố Thủ tục hành chính phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Gửi bài In bài

Thực hiện văn bản số 419/BKHCN ngày 21/2/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN 9001:2015; Kế hoạch số 2791/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Triển khai việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Từ đầu năm 2019, Chi cục trồng trọt đã xây dựng kế hoạch triển khai việc chuyển đổi. Ngày 13/8/2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành quyết định số 144/ TT&BVTV và công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Hệ thống quản lý chất lượng gồm 29 quy trình thủ tục về các lĩnh vực của cơ quan: Quản lý hành chính (04 Quy trình), Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (07 Quy trình), Thanh tra pháp chế và Kiểm dịch nội địa (11 Quy trình), Bảo vệ thực vật (02 quy trình), các quy trình hệ thống, hướng dẫn (05 Quy trình). Việc ban hành Hệ thống quản lý giúp quy trình hóa các công việc thường xuyên của đơn vị theo hướng đơn giản, dễ hiểu, thuận lợi cho các cán bộ nhân viên, cho các tổ chức cá nhân làm việc tại cơ quan.

KS. Bùi Thị Việt Oanh

Phòng Bảo vệ thực vật

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn