Thứ Bảy, 27/11/2021
Kết quả diệt chuột tập trung vụ xuân 2016 - 2017 trên địa bàn Thị xã Phú Thọ
Gửi bài In bài
Hợp tác xã Hà Thạch thực hiện phối trộn mồi bả diệt chuột tập trung

Vụ Chiêm xuân 2016 - 2017, thị xã Phú Thọ triển khai gieo cấy 1.020 ha lúa theo đúng khung lịch thời vụ của tỉnh. Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, sinh trưởng phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, đa số các diện tích lúa của thị xã đều thuộc khu vực cận đô thị, tiếp giáp với nhiều khu dân cư, cộng với điều kiện nền nhiệt độ vụ chiêm xuân năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 2 - 3 độ C là điều kiện rất thuận lợi để cho chuột sinh sản và gây hại. Trước tình hình đó, ngay từ đầu vụ, trạm BVTV thị xã đã tham mưu cho UBND Thị xã ban hành văn bản về việc tổ chức đợt diệt chuột tập trung vụ chiêm xuân 2016 – 2017 để thống nhất chỉ đạo trên địa bàn toàn thị xã. 
Để triển khai có hiệu quả, Trạm BVTV đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế cử cán bộ xuống các xã, phường để chỉ đạo, triển khai thực hiện theo kế hoạch. Hầu hết các xã, phường đều vận động bà con nông dân đóng tiền mua thuốc, góp mồi; HTX trộn thuốc tập trung và phân phát mồi bả tới hộ nông dân thực hiện rải mồi; riêng hai xã Hà Thạch và Phú Hộ trích kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương 17,5 triệu đồng để hỗ trợ mua thuốc phục vụ công tác diệt chuột. Quá trình triển khai, Trạm BVTV đã tổ chức được 14 buổi tập huấn cho cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân với 810 lượt người tham gia; các xã, phường tuyên truyền được 31 buổi phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh về công tác diệt chuột tập trung. Mồi bả diệt chuột được chia thành các túi nhỏ 2 kg để cấp phát tới các khu dân cư


Tính đến hết tháng 3 năm 2017, 100% xã, phường đã tiến triển khai đánh chuột tập trung vụ chiêm xuân 2016 - 2017. Tổng số bẫy thủ công các loại được sử dụng là 3.456 cái; tổng lượng thuốc hóa học sử dụng để diệt chuột là 53 kg Rat-kill 2% DP. Sau chiến dịch diệt chuột, các xã, phường đã tổ chức thu gom xác chuột chết để tiêu hủy được 9.302 con. 
Với kết quả đạt được, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ chuột gây hại đã được kiểm soát, đảm bảo an toàn cho cây lúa vụ chiêm xuân 2016 - 2017./.

Lê Diên Quang

Trạm BVTV thị xã Phú Thọ

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn