Thứ Bảy, 3/12/2022
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 15/8 Dự báo 5 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

1. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh gây hại trên trà mùa sớm, mùa trung, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ lá hại phổ biến 5 - 10%, cao 20 - 40%, cục bộ > 50% (Lâm Thao, Phù Ninh, Việt Trì, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Thanh Ba); Diện tích đã phòng trừ là 1.548 ha.

* Dự báo: Bệnh tiếp tục lây lan nhanh và gây hại mạnh trên các trà do thời tiết liên tục có mưa bão xen kẽ với nắng nóng; Mức độ hại trung bình, cục bộ hại nặng gây cháy khô bộ lá đòng, gây tỷ lệ lửng lép cao, ảnh hưởng lớn đến năng suất. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Phù Ninh, Việt Trì, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Thanh Ba, Thanh Sơn, Hạ Hoà, ...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng chớm bị bệnh, tuyệt đối không bón thêm phân, không phun phân bón lá và thuốc kích thích sinh trưởng; Cần phun phòng trừ ngay bằng một trong các loại thuốc: Starwiner 20WP, Novaba 68WP, Kozuma 3SL, Xanthomix 20WP, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên vỏ bao bì.

2. Rầy các loại:

* Hiện tại: Rầy gây hại nhẹ trên các trà; Mật độ phổ biến 40 - 90 con/m2, cao 240 - 520 con/m2, cục bộ 1.600 - 2.000 con/m2 (Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Ba), cá biệt ổ nhỏ > 4.000 con/m2 (Yên Lập). Phát dục chủ yếu tuổi 3, 4.

* Dự báo: Rầy tiếp tục gây hại và tích luỹ chuẩn bị chuyển lứa, gia tăng mật độ gây hại nặng trong cuối tháng 8; Các huyện cần chú ý: Yên Lập, Tam Nông, Cẩm Khê, Thanh Ba, ...

* Biện pháp phòng trừ: Chỉ phun thuốc trên ruộng có mật độ trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm), sử dụng một trong các loại thuốc như: Victory 585EC, F16 - 600EC, Fidur 220EC, Superista 25EC, Bassa 50EC, ... hỗn hợp với 01 trong các loại thuốc: Midan 10WP, Penalty 40WP, Sectox 10WP, Actara 25WP, ... pha theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì, phun kỹ vào gốc lúa.

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; Tỷ lệ dảnh hại phổ biến 5 - 10%, cao 20 - 30%, cục bộ ổ nhỏ > 40% (Hạ Hoà, Lâm Thao, Thanh Thuỷ, Thanh Ba).

* Dự báo: Bệnh tiếp tục lây lan, phát triển gây hại mạnh do giai đoạn lúa làm đòng - trỗ bông rất mẫn cảm với bệnh; Đặc biệt lưu ý trên các ruộng bón nhiều đạm, lá xanh tốt, rậm rạp. Các huyện cần chú ý: Hạ Hoà, Lâm Thao, Thanh Thuỷ, Thanh Ba, Yên Lập, Việt Trì, Phù Ninh, ...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: Cavil 50WP, Lervil 5SC, Hakivil 5SC, Anvil 5SC, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên bao bì.

4. Ngoài ra:

- Trên những ruộng trỗ từ nay đến 20/8/2013, phải phun phòng trừ sâu đục thân gây bông bạc bằng các thuốc đặc hiệu đã khuyến cáo.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ và chuẩn bị chuyển lứa, dự kiến bướm lứa 6 ra rộ từ ngày 20 - 24/8, sâu non gây hại đầu tháng 9 trên trà mùa trung cấy muộn chưa trỗ và trà mùa muộn.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn