Thứ Sáu, 8/12/2023
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 26/8 Dự báo 5 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

* Hiện tại: Rầy gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng trên các trà; Mật độ phổ biến 40 - 100 con/m2, cao 1.000 - 1.500 con/m2, cục bộ 2.000- 2.400 con/m2, cá biệt ổ nhỏ 5.400 - 6.000 con/m2 (Thanh Ba, Yên Lập). Phát dục chủ yếu tuổi 5 và trưởng thành. Mật độ trứng phổ biến 40 - 80 ổ/m2, cao 160 - 220 ổ/m2, cục bộ 600 - 640 ổ/m2 (Đoan Hùng).

* Dự báo: Rầy tiếp tục gây hại và tích luỹ chuẩn bị chuyển lứa, dự kiến rầy cám lứa 6 nở rộ từ ngày 3 - 8/9/2013 gây hại trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng gây cháy chòm, cháy ổ; Các huyện cần chú ý: Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Ba, Đoan Hùng, Thanh Sơn, ...

* Biện pháp phòng trừ: Chỉ phun thuốc trên ruộng có mật độ trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm), sử dụng một trong các loại thuốc như: Victory 585EC, F16 - 600EC, Fidur 220EC, Superista 25EC, Bassa 50EC, ... hỗn hợp với 01 trong các loại thuốc: Midan 10WP, Penalty 40WP, Sectox 10WP, Actara 25WP, ... pha theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì, phun kỹ vào gốc lúa.

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; Tỷ lệ dảnh hại phổ biến 5 - 10%, cao 23 - 38%, cục bộ ổ 60 - 78% (Thanh Ba, Phù Ninh, Thanh Thuỷ).

* Dự báo: Bệnh tiếp tục lây lan, phát triển gây hại mạnh do giai đoạn lúa làm đòng - trỗ bông rất mẫn cảm với bệnh; Đặc biệt lưu ý trên các ruộng bón nhiều đạm, lá xanh tốt, rậm rạp. Các huyện cần chú ý: Thanh Ba, Phù Ninh, Thanh Thuỷ, Tân Sơn, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Đoan Hùng, ...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: Cavil 50WP, Lervil 5SC, Hakivil 5SC, Anvil 5SC, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên bao bì.

3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh tiếp tục gây hại trên trà mùa sớm, mùa trung, mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ lá hại phổ biến 5 - 10%, cao 15 - 20%, cục bộ 27 - 33% (Đoan Hùng, Thanh Ba).

* Dự báo: Thời tiết nắng nóng xen kẽ với mưa bão sẽ làm bệnh lây lan nhanh và gây hại mạnh trên các trà, làm khô bộ lá đòng gây tỷ lệ lửng lép cao, ảnh hưởng đến năng suất. Các huyện cần chú ý: Đoan Hùng, Thanh Ba, Thanh Sơn, Hạ Hoà, Cẩm Khê, Phù Ninh, Việt Trì, Lâm Thao, ...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng chớm bị bệnh, tuyệt đối không bón thêm phân, không phun phân bón lá và thuốc kích thích sinh trưởng; Cần phun phòng trừ ngay bằng một trong các loại thuốc: Starwiner 20WP, Novaba 68WP, Kozuma 3SL, Xanthomix 20WP, ... pha và phun theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì.

4. Ngoài ra: Phòng trừ các ổ sâu cuốn lá nhỏ trên những diện tích lúa chưa trỗ, bọ xít dài trên các ruộng trỗ sớm của trà trung; Tiếp tục phòng trừ chuột bằng các biện pháp thủ công, thuốc sinh học.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn