Chủ Nhật, 16/8/2020
Báo cáo kết quả diệt chuột tập trung đợt 1 vụ chiêm xuân 2016 - 2017
Gửi bài In bài

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:  58 /BC-SNN-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày  22  tháng  02  năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả diệt chuột tập trung đợt 1 vụ chiêm xuân năm 2016 - 2017

Ngày 04/10/2016, Cục Bảo vệ thực vật có Công văn số 2194/BVTV-TV về việc tăng cường phòng, chống, diệt chuột bảo vệ mùa màng; Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ cũng đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn diệt chuột bảo vệ mùa màng. Theo đó, toàn tỉnh tiến hành diệt chuột tập trung trong vụ chiêm xuân vào 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 12/01/2017 đến ngày 05/02/2017; Đợt 2 từ ngày 25/02/2017 đến ngày 20/3/2017. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo nhanh kết quả thực hiện diệt chuột đợt 1 như sau:

1. Kết quả công tác chỉ đạo, triển khai:

- Ở tỉnh:

+ Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 1795/SNN-BVTV ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc tăng cường phòng, chống, diệt chuột bảo vệ mùa màng; văn bản số 36/SNN-BVTV ngày 12/01/2017 về việc tăng cường chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ chiêm xuân năm 2016 - 2017.

+ Chi cục Bảo vệ thực vật: Ban hành phương án bảo vệ thực vật vụ chiêm xuân 2016 - 2017; các thông báo sâu bệnh định kỳ hàng tuần, tháng, trong đó có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể đối với từng dịch hại cụ thể; triển khai 3 mô hình diệt chuột tập trung với quy mô 20 ha/mô hình (Tử Đà - Phù Ninh; Thanh Xá - Thanh Ba; Điêu Lương - Cẩm Khê).

- Ở huyện:

+ 12/13 huyện, thành, thị ra văn bản chỉ đạo, phát động đợt diệt chuột tập trung, giao cho UBND các xã, phường, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể, huy động mọi lực lượng tham gia diệt chuột.

+ Trạm BVTV tham mưu giúp UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đợt diệt chuột tập trung; Phối hợp với các phòng ban chuyên môn ở huyện tổ chức tập huấn cho các ban, ngành, đoàn thể và bà con nông dân; Viết bài tuyên truyền gửi đọc trên đài truyền thanh của huyện, xã về các biện pháp kỹ thuật tổng hợp diệt chuột.

- Ở xã:

+ Có 251/277 xã, phường, thị trấn triển khai phát động chiến dịch diệt chuột tới các ban ngành, đoàn thể, các khu đội sản xuất, các hộ gia đình. Chỉ đạo tổ Khuyến nông cơ sở, HTX dịch vụ tổ chức được 385 buổi tập huấn cho 20.355 lượt người và 1.716 buổi phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở, hướng dẫn biện pháp diệt chuột.

+ Nhiều xã đã trích tiền quỹ hỗ trợ mua thuốc, bả chuột sinh học, hóa học cấp cho xã viên đánh chuột đạt hiệu quả cao như: Xã Phú Nham, Hạ Giáp, Trung Giáp - Huyện Phù Ninh; Xã Phượng Mao - Huyện Thanh Thủy; Xã Vụ Cầu, Phương Viên - Huyện Hạ Hòa; Xã Hùng Quan, Sóc Đăng, Phú Thứ, Chí Đám, Hùng Long, Ca Đình - Huyện Đoan Hùng; Phường Dữu Lâu, HTX Minh Nông, HTX Thanh Miếu - TP. Việt Trì; Xã Đỗ Xuyên, Chí Tiên, Vũ Yển - Huyện Thanh Ba; Xã Vĩnh Lại, Cao Xá, Hợp Hải, HTX Tiên Kiên - Huyện Lâm Thao; Xã Cổ Tiết, Hiền Quan, HTX Phương Thịnh, Thị trấn Hưng Hóa, Hương Nộn - Huyện Tam Nông.

2. Kết quả diệt trừ chuột (Có phụ biểu kèm theo):

- Trong đợt diệt chuột tập trung đợt 1 vụ chiêm xuân 2016 - 2017 các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo có 12/13 huyện, thành, thị đã triển khai và gửi báo cáo kết quả diệt chuột về Sở Nông nghiệp và PTNT. Riêng huyện Thanh Sơn không phát động diệt chuột tập trung đợt 1, do đặc thù huyện nhiều rừng, đồi núi, sông, suối nên đánh chuột thủ công gặp nhiều khó khăn, mà chỉ triển khai diệt chuột đợt 2 (hỗ trợ kinh phí mua thuốc diệt chuột trên địa bàn toàn huyện).

- Các biện pháp diệt chuột được sử dụng trong đợt 1 chủ yếu là đánh bắt thủ công bằng các loại bẫy, hun khói, đào bắt, ...; sử dụng đàn mèo hiện có; một số ít thực hiện đặt bả sinh học và hóa học.

- Theo thống kê, toàn tỉnh đã tiêu diệt được 346.494 con chuột bằng biện pháp thủ công; Số tiền chi hỗ trợ diệt chuột đợt 1 là 140.256.000 đồng. Đàn mèo tiếp tục được duy trì, nhân nuôi với số lượng hiện có là 118.282 con.

- Các huyện thực hiện tốt diệt chuột đợt 1 và có kết quả cao là Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Ba, Tam Nông, Đoan Hùng, Việt Trì, Hạ Hoà, ...

3. Tồn tại, hạn chế:

- Huyện Tân Sơn không ban hành văn bản riêng về chỉ đạo diệt chuột tập trung đợt 1 mà chỉ lồng ghép với văn bản chỉ đạo sản xuất.

- Công tác diệt chuột ở một số cơ sở chưa chủ động, triển khai chậm, chưa huy động được cộng đồng tham gia đánh chuột nên kết quả diệt chuột không cao, số chuột diệt được chưa nhiều.

4. Đề nghị: Để tiếp tục thực hiện tốt đợt diệt chuột tập trung trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn cho sản xuất vụ chiêm xuân 2016 - 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt kế hoạch diệt chuột tập trung đợt 2 từ ngày 25/02/2017 đến ngày 20/3/2017 theo nội dung văn bản số 36/SNN-BVTV ngày 12/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2016 - 2017, gửi kết quả diệt chuột tập trung đợt 2 về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Bảo vệ thực vật; E-mail phongkythuatipm@gmail.com ) trước ngày 05/4/2017. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí triển khai; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn bố trí kinh phí mua thuốc diệt chuột, khuyến khích phát triển nhân nuôi đàn mèo.

- Chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân; Động viên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong đợt diệt chuột tập trung bảo vệ sản xuất.

- Về kỹ thuật: Vào giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ, đồng ruộng đã phủ kín màu xanh, chuột bắt đầu di chuyển đến phá hại. Tuy nhiên, thời gian này nguồn thức ăn ngoài đồng chưa nhiều, chủng loại thức ăn chưa phong phú do đó diệt chuột tập trung đợt 2 bằng sử dụng mồi bả sẽ mang lại hiệu quả diệt trừ cao. Sử dụng các thuốc diệt chuột có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Nên sử dụng thuốc có hoạt chất Bromadiolone, Warfarin... vì hoạt chất này có tác dụng chống đông máu, gây xuất huyết nội tạng cho chuột, an toàn cho người và động vật (Ví dụ: Sử dụng thuốc Ranpart 2%D, Cat 0.25WP, Rat K 2% DP, Rat-kill 2% DP,...  để trộn thành bả, mồi nhử là thóc luộc nứt vỏ chấu, gạo, khoai lang, mộng mạ, cua, ốc, tép, ... hoặc bả trộn sẵn Broma 0.005AB ...).

Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Bảo vệ thực vật:

- Chỉ đạo Trạm BVTV chủ trì, phối hợp các phòng, trạm chuyên môn, tham mưu giúp UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, triển khai diệt chuột đợt 2; Phối hợp đài truyền hình, truyền thanh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn biện pháp sử dụng mồi bả để diệt chuột.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV ở các địa phương. Phát hiện và xử lý nghiêm việc buôn bán, sử dụng thuốc diệt chuột ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng và các biện pháp diệt chuột gây nguy hiểm cho người, vật nuôi. Tổng hợp kết quả diệt chuột của các huyện, thành, thị trình Sở Nông nghiệp và PTNT để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Trên đây là báo cáo nhanh kết quả diệt chuột tập trung đợt 1 vụ chiêm xuân 2016 - 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Bộ NN và PTNT;

- Ô. Hải - PCT UBND tỉnh;

- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Cục BVTV;

- UBND các huyện, thành, thị;

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Anh);

- Các Phòng, đơn vị trong ngành (s/i);

- Lưu: VT, BVTV (22b) .

 KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Tú Anh


Phụ biểu: Tổng hợp kết quả diệt chuột đợt 1 vụ chiêm xuân năm 2016 - 2017

(Kèm theo Báo cáo số 58  /BC-SNN-BVTV, ngày  22    tháng 02 năm 2017)

TT

Huyện

Các xã tham gia

Số chuột diệt được bằng thủ công (con)

Số lượng bẫy sử dụng (chiếc)

Lượng thuốc sinh học sử dụng (kg)

Lượng thuốc hóa học sử dụng (kg)

Số mèo hiện có (con)

Công tác tuyên truyền

Kinh phí hỗ trợ diệt chuột

Tổng số

Địa phương  hỗ trợ

Tổng số

Địa phương  hỗ trợ

Tổng số

Địa phương  hỗ trợ

Số buổi tập huấn kỹ thuật

Số người được tham gia tập huấn

Số buổi phát thanh

Tổng số tiền (đồng)

Nguồn kinh phí

1

Phù Ninh

19/19

27.265

9.685

700

141

30,0

10,0

10.911

6

212

123

24.400.000

Xã Phú Nham, Hạ Giáp, Trung Giáp hỗ trợ mua thuốc, bẫy

2

Thanh Thuỷ

15/15

3.205

3.958

340

200

2.925

49

1.000.000

Xã Phượng Mao hỗ trợ mua thuốc

3

Hạ Hoà

33/33

72.845

14.588

20

30,9

5

19.752

105

5.373

249

3.446.000

Xã Vụ Cầu, Phương Viên hỗ trợ mua thuốc, bẫy

4

Đoan Hùng

28/28

65.476

27.160

769

133,73

22,27

18.177

146

6.718

361

12.830.000

Xã Hùng Quan, Sóc Đăng, Phú Thứ, Chí Đám, Hùng Long, Ca Đình hỗ trợ mua thuốc, bẫy

5

Yên Lập

17/17

28.125

4.882

12.039

17

1020

45

 

6

Phú Thọ

7/10

3.641

500

1.478

3

160

14

 

7

Tân Sơn

17/17

2.355

1.979

5.414

 

8

Việt Trì

23/23

25.266

4.900

4,6

2.314

99

4.200.000

HTX Phường Thanh Miếu, UBND Dữu Lâu, HTX Minh Nông hỗ trợ mua thuốc

9

Cẩm Khê

31/31

16.165

2.366

7.586

6

383

119

 

10

Thanh Ba

27/27

35.010

10.315

100,1

35,3

10.075

51

3.153

321

19.700.000

Xã Chí Tiên, Vũ Yển, Đỗ Xuyên hỗ trợ mua thuốc

11

Lâm Thao

14/14

16.743

3.771

950

70,4

5,0

7.216

44

2.778

154

59.155.000

Xã Hợp Hải, Vĩnh Lại, Cao Xá, HTX tiên Kiên hỗ trợ mua thuốc, bẫy

12

Tam Nông

20/20

50.398

10.269

102

54,0

13.395

7

558

182

15.525.000

HTX Thị trấn Hưng Hóa, Phương Thịnh xã Hương Nộn, UBND Cổ Tiết, Hiền Quan, hỗ trợ mua thuốc

Tổng

251

346.494

94.373

1.489

1.091

811,7

331,6

111.282

385

20.355

1.716

140.256.000

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn