Thứ Sáu, 6/12/2019
Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày trên lúa (Kỳ 06/9/2017)
Gửi bài In bài

Hiện nay, trà mùa sớm đang trong giai đoạn chín - thu hoạch; trà mùa trung trong giai đoạn chín sữa - chín sáp; bên cạnh đó vẫn còn một số diện tích lúa trà trung cấy muộn hiện đang trong giai đoạn đòng già - trỗ bông. Ngày 04 - 05/9, Chi cục BVTV tiến hành điều tra mở rộng tình hình sâu bệnh trên lúa và thông báo kết quả như sau:

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh bạc lá:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh rải rác trên trà mùa trung. Tỷ lệ bệnh phổ biến 2,3 - 5,8%, cao 7,0 - 12,8%, cục bộ 24 - 40% (Xuân Viên, Đồng Thịnh - Yên Lập; Mạn Lạn - Thanh Ba; Bằng Giã - Hạ Hòa). Diện tích nhiễm trong kỳ là 770,4 ha (Nhiễm nhẹ 472,1 ha; trung bình 298,3 ha; diện tích đã phòng trừ 589,2 ha. Trên diện tích đã phòng trừ, bệnh đã dừng phát triển.

* Dự báo: Trong thời gian tới tiếp tục có mưa rào kèm theo dông, lốc, bệnh tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại bộ lá đòng, nhất là trên những diện tích lúa giai đoạn trỗ - chín sữa, đã xuất hiện nguồn bệnh, cấy các giống nhiễm (TBR 225, Nhị ưu số 7, Nhị ưu 838, Thiên ưu 8, GS9, Hương Thơm, Khang dân 18, Kim Cương, ...), trên những diện tích trũng, úng ngập. Các huyện cần lưu ý: Hạ Hòa, Thanh Ba, Yên Lập, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Việt Trì, Tân Sơn, ...

2. Rầy các loại:

* Hiện tại: Mật độ phổ biến 115 - 480 con/m2, cao 560 - 1.200 con/m2, cục bộ 2.100 - 2.800 con/m2 (Xuân Viên - Yên Lập); phát dục chủ yếu tuổi 4, 5,TT; Diện tích nhiễm trong kỳ là 1.104,3 ha (Nhiễm nhẹ 855,2 ha; trung bình 24,1 ha); diện tích đã phòng trừ 249,1 ha.

* Dự báo: Rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại chủ yến trên trà lúa mùa trung, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, có thể gây cháy chòm, cháy ổ trên những diện tích không phòng trừ kịp thời. Các huyện cần chú ý: Thanh Ba, Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Sơn, Việt Trì, Lâm Thao, ...

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh ở hầu hết các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 3,6 - 8,8%, cao 15,5 - 28,5%, cục bộ 42 - 57% (Kim Đức, Thụy Vân, Sông Lô - Việt Trì; Chí Đám, Phương Trung, Chân Mộng, Tây Cốc - Đoan Hùng; Mạn Lạn, Đồng Xuân, Yển Khê - Thanh Ba). Diện tích nhiễm trong kỳ là 4.228,5 ha (Nhiễm nhẹ 2.921,6 ha; trung bình 1.135,7 ha; nặng 171,2 ha); diện tích đã phòng trừ 1.269,0 ha.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có nắng mưa xen kẽ, bệnh sẽ tiếp tục phát sinh và gây hại về cuối vụ, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa xanh tốt, rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối; những ruộng bị ngập úng cục bộ, ...  Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Thanh Ba, Phù Ninh, Yên Lập, Thanh Sơn, ...

4. Ngoài ra: Sâu đục thân gây hại đối với diện tích trỗ muộn (Hiện đang đòng già - trỗ bông), bệnh đen lép hạt, bọ xít dài, chuột hại gây hại rải rác trên trà trung, ...

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo:

Đối với trà lúa sớm đã chín: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thu hoạch nhanh gọn, giải phóng mặt ruộng để làm đất gieo trồng cây vụ đông.

Đối với trà trung đang trong giai đoạn trỗ - chín sáp: Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại và thời tiết, đôn đốc nông dân phòng trừ theo hướng dẫn của Chi cục và Trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện.

- Chi cục yêu cầu: Trạm bảo vệ thực vật huyện, thành, thị tăng cường điều tra; ra thông báo hàng tuần, hướng dẫn phòng trừ cụ thể cho từng đối tượng; phối hợp phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) tham mưu, đề xuất với UBND cấp huyện biện pháp chỉ đạo phòng trừ hiệu quả. Điều tra phát hiện kịp thời bệnh lùn sọc đen, vàng lụi (vàng lá di động).

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh bạc lá: Cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, nhất là sau mưa dông, lốc. Khi phát hiện bệnh cần giữ nước trong ruộng, sử dụng các loại thuốc ví dụ như: Starwiner 20 WP, Kamsu 2 SL, Xanthomix 20 WP, Sasa 25 WP, ... phun ngay khi bệnh mới xuất hiện để hạn chế bệnh (Lưu ý: Không phun thuốc cùng với phân qua lá, thuốc kích thích sinh trưởng).

- Rầy các loại: Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ rầy (Ví dụ: Babsac 600EC, Superista 25EC, Victory 585EC, Rockfos 550EC, Hichespro 500WP, Excel Basa 50EC, Nibas 50EC...). Đối với lúa ở giai đoạn chín sữa - chín sáp, khi phun phải rẽ băng rộng từ 0,6 - 0,8 mét, phun kỹ vào gốc lúa.

 - Bệnh khô vằn: Khi phát hiện ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các thuốc trừ bệnh (Ví dụ:  Chevil 5SC, Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, ...).

- Ngoài ra: Tiếp tục theo dõi và phòng trừ triệt để các ổ sâu đục thân trên lúa trỗ muộn, bệnh đen lép hạt, bọ xít dài, chuột hại. Phát hiện và xử lý kịp thời bệnh lùn sọc đen, vàng lá di động, ...

Lưu ý: Đối với diện tích đã chín sáp (đỏ đuôi) không phun thuốc phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo an toàn nông sản. Chỉ sử dụng các loại thuốc có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì. Khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom bao bì để đúng nơi quy định của địa phương./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn