Chủ Nhật, 27/11/2022
Thông báo tình hình sinh vật gây hại (SVGH) 07 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ (Từ ngày 05/5 đến 10/5/2022 và dự báo trong 7 ngày tới)
Gửi bài In bài

I/ TÌNH HÌNH SVGH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh ở các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 1,3 - 9,0%; cao 12 - 26% (Đoan Hùng), cấp bệnh phổ biến: Cấp 1, 3. Diện tích nhiễm 1.874,4 ha (Nhiễm nhẹ 1.622,2 ha, trung bình 252,2 ha), thấp hơn so với CKNT 81 ha. Diện tích đã phòng trừ 201,2 ha.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có nắng mưa xen kẽ, bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại trên tất cả các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình trên những ruộng bón nhiều đạm, xanh tốt, rậm rạp. Lưu ý trên những diện tích lúa đang trỗ.

2. Bệnh bạc lá:       

* Hiện tại: Trong kỳ, bệnh phát sinh rải rác tại các huyện: Đoan Hùng, Phú Thọ, Lâm Thao, TP. Việt Trì, Tam Nông. Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,5 - 8%; cao 1,0 - 24,6%. Diện tích nhiễm 140,7 ha (Diện tích nhiễm nhẹ 102,5 ha; trung bình 38,2 ha), tăng so với cùng kỳ 104 ha (Do giai đoạn sinh trưởng của cây lúa năm nay muộn hơn 7 - 10 ngày so với cùng kỳ năm trước). Diện tích đã phòng trừ 77,6 ha.

* Dự báo: Theo dự báo, vào cuối kỳ, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, kèm theo dông lốc, bệnh có xu thế gia tăng và tiếp tục gây hại trên diện tích lúa đang làm đòng - trỗ bông, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh.

3. Rầy các loại:

* Hiện tại: Rầy đã xuất hiện tại các huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 12 - 90 con/m2, cao 160 - 600 con/m2, phát dục chủ yếu: Tuổi 1, 2. Mật độ trứng rầy phổ biến 1,4 - 4 ổ/m2; cao 80 ổ/m2 (Việt Trì).

* Dự báo: Trong kỳ tới, rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại cục bộ trên các trà lúa vào giữa và cuối tháng 5 trên những diện tích lúa đang trỗ - chín sáp, mức độ hại nhẹ đến trung bình. Các huyện có diện tích lúa trỗ muộn cần lưu ý.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Hiện nay, lúa Xuân sớm và Trà muộn 1 đã chuẩn bị vào thu hoạch. Tuy nhiên, Trà 2 vẫn còn diện tích lúa đang trong giai đoạn Trỗ bông - Phơi màu. Đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phân công cán bộ các phòng, trạm chuyên môn phối hợp với các địa phương trên địa bàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng dẫn của Chi cục và các Trạm Trồng trọt và BVTV, tuyên truyền cho bà con nông dân thu hoạch trên những diện tích lúa đã chín để tránh lũ Tiểu mãn với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

- Đề nghị Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thông tin, tuyên truyền đến hội viên để thực hiện phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả, thu hoạch lúa xuân sớm để bảo vệ sản xuất và môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

- Chi cục Trồng trọt và BVTV yêu cầu các Trạm Trồng trọt và BVTV huyện, thành, thị tiếp tục điều tra, dự tính dự báo chính xác về quy mô, mức độ gây hại, ban hành thông báo hàng tuần; gửi bài hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh đến các xã, phường, thị trấn để phát trên hệ thống truyền thanh của xã, khu dân cư và tham mưu cho các Cấp ủy, Chính quyền địa phương các biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời có hiệu quả đảm bảo an toàn cho sản xuất.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, thì tiến hành phun phòng trừ bằng các loại thuốc, ví dụ: Chevin 5SC, Cavil 60WP, Saizole 5EC, Nativo 750WG, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL,...

- Bệnh bạc lá: Sau mưa dông, cần kiểm tra ngay đồng ruộng. Khi ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các loại thuốc trừ vi khuẩn trên lúa, ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, Kasumin 2SL, Totan 200WP, Avalon 8WP, ViSen 20SC, Sieu Khuan 700 WP...).

- Rầy các loại: Từ khi lúa trỗ đến chín sữa, mật độ rầy cám trên 1.000 con/m2 (trên 25 con/khóm) thì phun phòng trừ bằng một số loại thuốc trừ rầy trên lúa, ví dụ: Comda gold 5WG, Chersieu75 WG, Nibas 50 EC, Superista 25 EC, Midan 10 WP, Hichespro 500WP, Chess 50WG, …

- Các đối tượng khác: Bệnh đạo ôn, sâu đục thân, bọ xít dài, ... phòng trừ theo hướng dẫn của Trạm Trồng trọt và BVTV (nếu có).

Lưu ý: Trên những diện tích nhiễm rầy hằng năm (Ổ rầy), khi phun phòng trừ bệnh bạc lá,  khô vằn, .... nên phun kết hợp với thuốc trừ rầy để hạn chế cháy rầy vào cuối vụ. Khi phun xong, cần thu gom bao gói thuốc BVTV để đúng nơi quy định của địa phương để tránh gây ô nhiễm môi trường.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn