Thứ Ba, 17/5/2022
Kết quả thanh tra sử dụng thuốc BVTV năm 2014
Gửi bài In bài

Để tăng cường quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, từ ngày 12/05 - 11/06/2014  Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã  tiến hành 01 cuộc thanh tra sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức trên địa bàn huyện Đoan Hùng và Thanh Sơn - Phú Thọ. Đối tượng thanh tra là các Công ty, Xí nghiệp xản xuất chè trên địa bàn huyện Đoan Hùng, Thanh Sơn như: Công ty chè Phú Đa, Xí nghiệp chè Đoan Hùng - Công ty TNHH một thành viên chè Phú Bền, Công ty TNHH chè Yên Sơn,…

Kết quả, đã tiến hành thanh tra được 03 tổ chức sử dụng thuốc BVTV, trong đó: huyện Đoan Hùng (01): Xí nghiệp chè Đoan Hùng - Công ty TNHH một thành viên công ty chè Phú Bền, huyện Thanh Sơn (02): Công ty chè Phú Đa, công ty TNHH chè Yên Sơn. Qua thanh tra, các tổ chức hoạt động có đầy đủ giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến chè, chấp hành đầy đủ nguyên tắc bốn đúng về sử dụng thuốc BVTV trên chè đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sử dụng thuốc. Các tổ chức đều có kế hoạch sử dụng thuốc BVTV trên cơ sở điều tra phát hiện sâu, bệnh hại và sử dụng thuốc BVTV có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam. Đã có 02/03 tổ chức thực hiện việc thu gom và tổ chức tiêu hủy thuốc sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm (Xí nghiệp chè Đoan Hùng và công ty TNHH chè Yên Sơn).

Đã tiến hành lấy 07 mẫu chè búp tươi để phân tích, kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả có 06/07 mẫu không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, có 01 mẫu của XN chè Đoan Hùng có dư lượng thuốc BVTV hoạt chất Acetamiprid 0,022mg/kg /0,077mg/kg theo tiêu chuẩn EU 04/99/ECReg. (EU) No 540/2011 (dưới ngưỡng cho phép).

Để công tác quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông sản trong tỉnh Phú Thọ ngày càng an toàn hiệu quả, Chi cục BVTV tỉnh Phú Thọ đề nghị: UBND các huyện Thanh Sơn, Đoan Hùng tăng cường công tác quản lý công tác sử thuốc BVTV trên địa bàn huyện, đảm bảo sử dụng theo nguyên tắc bốn đúng (Đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách); sản phẩm thu hoạch đảm bảo thời gian cách ly; đảm bảo an toàn cho người sử dụng thuốc BVTV; quản lý chặt chẽ công tác thu gom, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc sau sử dụng để bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Đối với trạm bảo vệ thực vật các huyện cần chủ động làm tốt công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông, lâm sản đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc bốn đúng. Yêu cầu các tổ chức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần hạn chế và dần loại bỏ sử dụng thuốc BVTV có hoạt chất Acetamiprid và Imidacloprid trên chè do đang thực hiện lộ trình loại bỏ dần theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Thông tư 03/2013/TT-BNN quy định về quản lý thuốc BVTV. (Các thuốc BVTV có hoạt chất Acetamiprid và Imidacloprid sẽ loại bỏ hoàn toàn khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên chè tại Việt Nam từ ngày 25/02/2015); Sử dụng các loại thuốc BVTV có trong danh mục được phép sử dụng trên cây chè, thực hiện sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng. Không sử dụng thuốc BVTV nhập lậu, thuốc ngoài danh mục, thuốc hết hạn sử dụng, thuốc không đảm bảo chất lượng; Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sử dụng thuốc BVTV, sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động như kính, khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thuốc BVTV; Ghi chép đầy đủ các thông tin khi sử dụng thuốc BVTV trong quá trình sản xuất chè. Duy trì đầy đủ các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất; Tổ chức thu gom, tiêu hủy thuốc BVTV hết hạn sử dụng, các loại vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật

Hoạt động thanh tra sử dụng thuốc BVTV là hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Bảo vệ thực vật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh cũng như góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn