Thứ Sáu, 30/9/2022
Ngành Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, quyết tâm hoàn thành các kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020
Gửi bài In bài
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương kiểm tra, chỉ đạo sản xuất tại Lâm Thao

Thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020, ngay từ những ngày đầu năm, Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ đã tăng cường chỉ đạo sản xuất với quyết tâm thực hiện đảm bảo các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đại Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; các quy hoạch, kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Các nhiệm vụ trọng tâm đã được ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương tập trung triển khai phát triển sản xuất gắn với phát huy lợi thế của từng địa phương, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu tạo ngành hàng các sản phẩm chủ lực. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình an toàn; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, từng bước nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất.

Phấn đấu năm 2020, giá trị tăng thêm ngành nông lâm nghiệp, thuỷ sản tăng từ 3,0% trở lên, sản lượng lương thực phấn đấu đạt 434,4 nghìn tấn trên cơ sở bố trí diện tích 62,1 nghìn ha lúa và 16,6 nghìn ha ngô. Phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 185,5 nghìn tấn; sản lượng bưởi 35,5 nghìn tấn (trong đó Đoan Hùng, bưởi Diễn đạt 34,05 nghìn tấn). Tổng đàn lợn 680 nghìn con, tổng đàn gia cầm 14,9 triệu con, sản lượng thịt hơi các loại 175,6 nghìn tấn. Trồng rừng tập trung 9,8 nghìn ha, độ che phủ rừng đạt 39,7%....đưa Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn đi vào cuộc sống nhằm hỗ trợ thúc đẩy nông dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập 06 tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo sản xuất và triển khai thực hiện các kế hoạch nông nghiệp năm 2020 nhằm tăng cường hỗ trợ các huyện, thành, thị trong quá trình tổ chức thực hiện. Các tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với các huyện, thành, thị kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn được phân công. Phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo trồng,  chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi; rà soát quỹ đất, chuẩn bị giống, vật tư để trồng mới cây bưởi và trồng lại cây chè, trồng rừng  đảm bảo thời vụ và kế hoạch được giao. Hướng dẫn theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (đặc biệt dịch tả lợn Châu Phi, LMLM, cúm gia cầm,...), chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với dịch bệnh, thực hiện tái đàn lợn, kê khai chăn nuôi; triển khai Kế hoạch tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường,...Hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND, thành lập mới các HTX, Tổ hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tổ chức sản xuất đảm bảo các điều kiện về quy mô để nông dân được hưởng các chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó các địa phương đã xây dựng, ban hành các kế hoạch cụ thể trong năm 2020 (kế hoạch phát triển cây bưởi, trồng mới, trồng lại chè, trồng rừng sản xuất…..) và kế hoạch ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện, các nhiệm vụ cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện…

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch giai đoạn 2016-2020 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với sự quyết tâm cao của ngành nông nghiệp Phú Thọ cùng với sự vào cuộc của các huyện, thành, thị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và sự nỗ lực của bà con nông dân, hy vọng các nhiệm vụ nông nghiệp năm 2020 sẽ đạt kết quả tốt góp phần tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình, nông thôn ngày càng đổi mới./.

                                        Cao Văn Tài  

                                            Phó trưởng phòng Trồng trọt

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở  Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương kiểm tra, chỉ đạo sản xuất tại Lâm Thao - Ảnh: Phan Văn Đạo


THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn