Thứ Bảy, 13/8/2022
Thông báo sâu bệnh tháng 3. Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 4 năm 2014
Gửi bài In bài

I. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRONG THÁNG 3/2014:

1. Trên lúa:

- Bệnh nghẹt rễ sinh lý: Phát sinh và gây hại hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Diện tích nhiễm 3.480,2 ha (Nhẹ 2.812,6 ha; trung bình 559,9 ha, nặng 107,7 ha), diện tích phòng trừ 531,1 ha.

- Bệnh vàng lá sinh lý: Hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 336,8 ha (Nhẹ 325,3 ha, trung bình 11,5 ha), diện tích phòng trừ 327,2 ha.

- Ốc bươu vàng: Gây hại hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên lúa muộn. Diện tích nhiễm 506,1 ha (Nhẹ 411,1 ha, trung bình 47,5 ha, nặng 47,5 ha), diện tích phòng trừ 168,7 ha.

- Chuột: Gây hại tại hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 1.205,4 ha (Nhẹ 1.047,3 ha, trung bình 158,1 ha), diện tích phòng trừ 138,1 ha.

- Ruồi đục nõn: Hại chủ yếu trên lúa xuân trung và xuân muộn, mức độ hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 714,5 ha (Nhẹ 663,4 ha, trung bình 51,1 ha).

- Bệnh đạo ôn: Phát sinh và hại nhẹ tại các huyện Cẩm Khê, Thanh Ba, Thanh Sơn, Việt Trì, Đoan Hùng, Phú Thọ. Diện tích nhiễm 109,2 ha (nhiễm nhẹ).

- Bệnh khô vằn: Gây hại nhẹ tại các huyện Phù Ninh, Việt Trì, Cẩm Khê, Phú Thọ, Thanh Ba. Diên tích nhiễm 150 ha (nhiễm nhẹ).

- Ngoài ra: Bọ trĩ, bọ xít đen, rầy các loại, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ rải rác.

2. Trên ngô xuân: Sâu xám, bệnh đốm lá nhỏ, bệnh khô vằn, sâu ăn lá, sâu đục thân gây hại nhẹ.

3. Trên rau: Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, bệnh thối nhũn hại nhẹ trên một số diện tích rau cải, bắp cải, su hào trồng muộn (thu hoạch đầu tháng 3).

4. Trên chè:

- Bệnh phồng lá chè: Hại nhẹ đến trung bình tại các huyện Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Ba, Đoan Hùng. Diện tích nhiễm 625,3 ha (Nhẹ 510,9 ha, trung bình 114,4 ha).

- Bọ cánh tơ: Hại nhẹ đến trung bình tại các huyện Đoan Hùng, Thanh Sơn, Thanh Ba, Tân Sơn, Yên Lập. Diện tích nhiễm 462,4 ha (Nhẹ 321,2 ha, trung bình 231,2 ha).

- Các đối tượng: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bệnh thối búp gây hại nhẹ.

5. Trên cây ăn quả: Bệnh loét, bệnh chảy gôm, sâu nhớt, sâu vẽ bùa gây hại nhẹ trên cây bưởi; Bọ xít nâu, nhện lông nhung hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

6. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 4/2014:

1. Trên lúa:

- Bệnh đạo ôn: Trong điều kiện thời tiết ấm, trời âm u, ẩm độ không khí cao, bệnh đạo ôn lá tiếp tục lây lan, phát triển và gây hại trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các giống nếp, BC15, Xi23, X21, KD18, ....Các huyện đã có nguồn bệnh cần chú ý: Cẩm Khê, Thanh Ba, Thanh Sơn, Việt Trì, Đoan Hùng, Phú Thọ.

- Bệnh khô vằn: Bệnh tiếp tục lây lan và gây hại mạnh trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng cấy dày, lá rậm rạp, bón nhiều phân đạm, ruộng thường xuyên bị hạn,...

- Chuột: Chuột tiếp tục tích lũy và gia tăng gây hại trên các trà lúa ở tất cả các huyện; Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa thơm, ruộng ven làng, ven đồi gò, kênh mương, đường lớn.

Ngoài ra: Sâu đục thân tiếp tục gây hại nhẹ trên các trà lúa; Rầy các loại tích lũy mật độ, gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên ruộng dộc chua;  Sâu cuốn lá nhỏ gây hại cục bộ trên ruộng xanh tốt; Ruồi đục nõn, bọ xít đen, bọ trĩ gây hại nhẹ; Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn thường phát sinh sau các trận mưa bão.

2. Trên ngô xuân: Bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, sâu đục thân, đục bắp, rệp, sâu ăn lá, châu chấu gây hại nhẹ đến trung bình. Chuột hại cục bộ.

3. Trên cây chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, nhện đỏ, bệnh phồng lá chè, bệnh thối búp gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

4. Cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, sâu đục thân cành, sâu ăn lá, rệp sáp, sâu nhớt, bệnh loét hại cục bộ trên cây bưởi. Bọ xít nâu, bệnh thán thư, bệnh sương mai, nhện lông nhung hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

5. Cây lâm nghiệp: Mối, dế hại cây con trên rừng mới trồng; Sâu ăn lá, mối hại gốc trên rừng trồng mức độ hại nhẹ đến trung bình. Châu chấu xuất hiện, gây hại tre mai luồng tại huyện Đoan Hùng.

III. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1. Trên lúa: Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa, bón phân đón đòng đầy đủ, kịp thời; Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh, cần chú ý các đối tượng sau:

- Bệnh đạo ôn lá: Khi phát hiện ruộng chớm bị bệnh, dừng bón các loại phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, cần giữ đủ nước trong ruộng. Những ruộng có tỷ lệ lá hại trên 5%, tiến hành phòng trừ ngay bằng các thuốc Katana 20SC, Bemsuper 75WP, Beam 75WP, Fuji - one 40WP, New Hinosan 30EC, Fu-army 30WP,... phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên vỏ bao bì.

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng có tỷ lệ dảnh hại trên 20% sử dụng các loại thuốc như Cavil 50WP, Lervil 5SC, Anvil 5SC, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên bao bì.

- Chuột: Nên tổ chức đánh tập trung, đồng loạt trên toàn bộ diện tích lúa bằng thuốc Rat K 2%D, Rat-kill 2%DP tự phối trộn, vừa có hiệu quả cao, rẻ tiền. Hoặc có thể sử dụng thuốc sinh học như: Biorat, Bả diệt chuột sinh học để đảm bảo an toàn.

2. Trên cây ngô: Tập trung chăm sóc và chú ý phòng trừ  các đối tượng sâu bệnh sau:

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng có tỷ lệ cây hại trên 20% sử dụng các loại thuốc như Cavil 50WP, Lervil 5SC, Anvil 5SC, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Bệnh đốm lá: Khi ruộng có tỷ lệ lá hại trên 30%, sử dụng một trong các loại thuốc như Ridomil Gold 68WG, Antracol  70WP, ... pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

- Sâu đục thân: Khi ruộng có tỷ lệ cây hại trên 20% sử dụng thuốc Bulldoock 025EC, Wofadan 95SP, Kuraba WP,... pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

- Rệp cờ: Khi ruộng có tỷ lệ cây hại trên 30% sử dụng thuốc Bulldoock 025EC, Ofatox 400EC, Solomon 300 OD,... pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

4. Trên cây ăn quả: Thường xuyên theo dõi và phun trừ các đối tượng sâu bệnh đến ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn trên bao bì.

5. Trên cây lâm nghiệp: Theo dõi chặt chẽ châu chấu tre lưng vàng mới nở trên rừng tre, luồng. Tiếp tục theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây keo, bạch đàn; chú ý phòng trừ các đối tượng sâu bệnh cho cây con trong vườn ươm./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn