Thứ Năm, 30/6/2022
Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 2, dự báo tình hình sâu bệnh tháng 3 năm 2015
Gửi bài In bài
Kiểm tra tình hình sâu bệnh đầu vụ tại thành phố Việt Trì

I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRONG THÁNG 02/2015:

1. Trên mạ:

- Bệnh sinh lý: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 2,2 ha (Đoan Hùng, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập), trong đó nhiễm nhẹ 1,2 ha, trung bình 1 ha.

- Ngoài ra: Rầy các loại, chuột gây hại nhẹ.

2. Trên lúa:

- Bệnh sinh lý: Phát sinh và gây hại hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Diện tích nhiễm 963,7 ha, trong đó nhiễm nhẹ 856,8 ha, trung bình 96 ha, nặng 10,9 ha. Diện tích đã phòng trừ 19,8 ha.

- Ốc bươu vàng: Phát sinh và gây hại trên các trà lúa ở hầu hết các huyện; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 781,2 ha, trong đó nhiễm nhẹ 734,5 ha, trung bình 46,7 ha. Diện tích đã phòng trừ 250,7 ha.

- Ngoài ra: Chuột, bọ trĩ gây hại nhẹ.

3. Trên ngô xuân: Chuột gây hại cục bộ. Sâu xám gây hại rải rác.

4. Trên rau:

- Sâu xanh: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 47,1 ha, trong đó nhiễm nhẹ 35,8 ha, trung bình 11,3 ha. Diện tích đã phòng trừ 9,8 ha.

- Ngoài ra: Bọ nhảy, bệnh sương mai, bệnh đốm vòng gây hại nhẹ.

4. Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, bệnh sẹo, sâu vẽ bùa, rệp gây hại rải rác trên cây bưởi. Bệnh thán thư, nhện lông nhung gây hại rải rác trên cây nhãn, vải.

5. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô lá, sâu ăn lá gây hại rải rác trên cây keo.

II/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 03/2015:

1. Trên lúa xuân:

- Ốc bươu vàng: Tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên ruộng trũng nước, lúa mới cấy, lúa gieo sạ còn non của trà xuân muộn, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn: Gây hại trên trà xuân muộn giai đoạn lúa bén rễ - hồi xanh, đẻ nhánh; mức độ hại nhẹ đến trung bình.

- Bệnh đạo ôn: Trong điều kiện thời tiết ấm, trời âm u, ẩm độ không khí cao, bệnh đạo ôn lá xuất hiện và gây hại trên các trà lúa. Đặc biệt lưu ý trên các giống nếp, Xi23, X21, KD18,...; các ruộng lúa xanh tốt, bón nhiều đạm.

Ngoài ra: Chuột hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng ở những ruộng ven gò, ven kênh mương, đường lớn. Bệnh sinh lý, rầy các loại, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân gây hại nhẹ.

2. Trên ngô xuân: Sâu ăn lá, sâu xám, sâu đục thân đục bắp, chuột gây hại nhẹ.

3. Trên cây chè: Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, nhện đỏ, bệnh phồng lá chè gây hại nhẹ đến trung bình.

4. Cây ăn quả: Bệnh sẹo, bệnh loét, rệp muội, sâu vẽ bùa, nhện đỏ phát sinh gây hại rải rác trên cây bưởi. Nhện lông nhung, bệnh thán thư gây hại nhẹ trên cây nhãn vải.

5. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô lá, sâu ăn lá gây hại rải rác trên cây keo.

III/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1. Trên lúa : Tập trung chăm sóc lúa, bón phân thúc đẻ nhánh kết hợp làm cỏ sục bùn; bón cân đối NPK; Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh.

- Bệnh sinh lý: Khi ruộng lúa bị bệnh phải dừng bón phân đạm, tăng cường làm cỏ sục bùn kết hợp sử dụng các loại phân bón qua lá có hàm lượng lân cao, nhằm bổ sung dinh dưỡng và giải độc cho lúa; Nếu ruộng bị nặng sử dụng thuốc Antracol 70WP, phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Ốc bươu vàng: Áp dụng biện pháp thủ công bắt thu gom ốc, trứng đưa ra khỏi ruộng. Khi mật độ ốc cao trên 3 con/m2; hoặc ruộng lúa có trên 10% dảnh bị hại thì xử lý bằng thuốc Boxer 15GR; StarPumper 800WP; Clodansuper 700WP; Pazol 700WP, ...  phun theo chỉ dẫn trên bao bì.

* Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chiến dịch diệt chuột tập trung đợt 2 từ ngày 25/02 - 25/3/2015; diệt chuột tập trung, đồng loạt trên diện rộng bằng bả sinh học, hóa học (Sử dụng thuốc Ranpart 2% D để phối trộn mồi bả để diệt chuột).

2. Trên cây ngô: Chăm sóc, phun trừ các ổ sâu bệnh đến ngưỡng phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục. Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

3. Trên cây rau: Phun phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các thuốc đặc hiệu có trong danh mục quy định cho rau, chú ý đảm bảo thời gian cách ly.

4. Trên cây ăn quả: Thường xuyên theo dõi và phun trừ các đối tượng sâu bệnh đến ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn trên bao bì.

5. Trên cây lâm nghiệp: Tiếp tục theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây keo, bạch đàn; Chú ý phòng trừ các đối tượng sâu bệnh cho cây con trong vườn ươm. Thực hiện quy trình đảo bầu và hãm cây trước khi xuất vườn để đảm bảo tỷ lệ sống cao sau trồng./.

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn