Thứ Bảy, 7/12/2019
Báo cáo kết quả diệt chuột tập trung vụ chiêm xuân năm 2015 - 2016
Gửi bài In bài

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:  74 /BC-SNN-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày   13   tháng 4 năm 2016


BÁO CÁO

Kết quả diệt chuột tập trung vụ chiêm xuân năm 2015 - 2016 


Ngày 16/12/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ đã phát động chiến dịch diệt chuột tập trung bảo vệ sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2015 - 2016 trên địa bàn toàn tỉnh theo 2 đợt; đợt 1 từ ngày 10/01/2016 đến ngày 30/01/2016, đợt 2 từ ngày 25/02/2016 đến ngày 25/3/2016. Sở Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả công tác tổ chức, chỉ đạo:

- Ở tỉnh:

+ Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1668/SNN-BVTV ngày 16/12/2015 về việc tăng cường chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2015 - 2016, phát động đợt diệt chuột tập trung, hướng dẫn biện pháp chỉ đạo phòng trừ gửi UBND các huyện, thành, thị; Báo cáo số 36/BC-SNN-BVTV ngày 22/2/2016, Báo cáo kết quả diệt chuột tập trung đợt 1 vụ chiêm xuân năm 2015 - 2016.

+ Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục BVTV tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật diệt trừ chuột, tổng hợp kết quả diệt chuột.

+ Chi cục BVTV tỉnh thực hiện 01 chuyên mục kỹ thuật phòng trừ chuột hại tổng hợp.

- Ở huyện:

+ 13/13 huyện, thành, thị ra văn bản chỉ đạo, phát động diệt chuột tập trung, giao cho UBND các xã, phường, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể, huy động mọi lực lượng tham gia diệt chuột.

+ Trạm BVTV tham mưu giúp UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đợt diệt chuột tập trung; Phối hợp với các phòng ban chuyên môn ở huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các ban, ngành, đoàn thể và bà con nông dân; Viết bài tuyên truyền gửi đọc trên đài truyền thanh của huyện, xã về các biện pháp kỹ thuật tổng hợp diệt chuột.

+ Có 7/13 huyện, thành, thị trích ngân sách chi cho chiến dịch diệt chuột tập trung với tổng số tiền hỗ trợ 510.700.00 đồng: Thanh Thủy (71.050.000 đồng), Hạ Hòa (58.000.000 đồng), Đoan Hùng (74.500.000 đồng), Việt Trì (92.000.000 đồng), Thanh Ba (54.450.000 đồng), Thanh Sơn (99.500.000 đồng), Tân Sơn (61.200.000 đồng).

+ Có 4/13 huyện thành, thị đưa tin, phóng sự phát trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh: Lâm Thao, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa.

- Ở xã:

+ 274/277 xã, phường, thị trấn triển khai phát động chiến dịch diệt chuột tới các ban ngành, đoàn thể, các khu đội sản xuất, các hộ gia đình (đợt 1 có 251 xã, phường; đợt 2 có 274 xã, phường triển khai). Chỉ đạo tổ Khuyến nông cơ sở, HTX dịch vụ tổ chức được 775 buổi tập huấn cho 34.246 lượt người và 3.157 lượt phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở, hướng dẫn biện pháp diệt chuột. Ngoài ra một số xã còn tuyên truyền chiến dịch diệt chuột bằng băng rôn, pa nô.

+ Có 103 xã, 21 hợp tác xã của 13 huyện, thành thị hỗ trợ kinh phí tổ chức diệt chuột. Kinh phí được hỗ trợ mua bả chuột sinh học, thuốc diệt chuột hóa học, thu mua đuôi chuột cho người dân (xã Vụ Cầu - Hạ Hòa, xã Phương Thịnh - Tam Nông, xã Thanh Xá - Thanh Ba).

2. Kết quả diệt trừ chuột (Có phụ biểu kèm theo):

- Các biện pháp diệt chuột được sử dụng trong đợt 1 chủ yếu là đánh bắt thủ công bằng các loại bẫy, hun khói, đào bắt, soi đèn; sử dụng đàn mèo hiện có; một số ít thực hiện đặt bả sinh học và hóa học; trong đợt 2 chủ yếu là bằng bả chuột sinh học và hóa học.

- Theo thống kê, số lượng bẫy được sử dụng là 153.248 chiếc, trong đó số bẫy được hỗ trợ là 7.030 chiếc (Lâm Thao, Đoan Hùng). Đàn mèo tiếp tục được duy trì, nhân nuôi với số lượng hiện có là 136.929 con. Lượng thuốc trừ chuột sinh học được sử dụng là 920 kg (trong đó hỗ trợ 895 kg), lượng thuốc hóa học sử dụng là 2.621 kg (trong đó hỗ trợ 2.044 kg). Tổng số tiền chi hỗ trợ diệt chuột là 1.386.935.600 đồng. Kết quả toàn tỉnh đã tiêu diệt được 916.845 con chuột bằng biện pháp thủ công.

- Diện tích chuột hại là 487 ha, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước (năm 2015 diện tích chuột hại là 1423,5 ha)

- Các huyện thực hiện tốt đợt diệt chuôt tập trung  vụ xuân 2015 - 2016 và có kết quả cao là: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Việt Trì, Thanh ba, Hạ Hòa, Thanh Thủy.

- Các xã phát động và chỉ đạo tốt đợt diệt chuột tập trung là: Phúc Lai, Chân Mộng, Hùng Quan, Minh Tiến, Phương Trung, Chí Đám, Phong Phú - huyện Đoan Hùng; xã Vụ Cầu, Ấm Hạ, Y Sơn, Hương Xạ, Chính Công, Yên Kỳ, Hiền Lương, Thị trấn Hạ Hòa - huyện Hạ Hòa; Yển Khê, Đông Thành, Thanh Vân, Mạn Lạn, Chí Tiên, Thanh Xá, Đỗ Sơn, Đại An - huyện Thanh Ba; Cao Xá, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Sơn Vy , Thị trấn Lâm Thao - huyện Lâm Thao; Hương Nộn, Phương Thịnh, Tứ Mỹ, Thượng Nông, Xuân Quang, Văn Lương - huyện Tam Nông; Thị trấn Phong Châu, Hạ Giáp, Phú Nham, Tiên Phú - huyện Phù Ninh; Sông Lô, Phượng Lâu, Thanh Đình, Vân Phú, Minh Phương – Thành phố Việt Trì; Thạch Đồng, Yến Mao, Trung Nghĩa, Đoan Hạ, Đào Xá, Bảo Yên - huyện Thanh Thủy; TT Sông Thao, Sơn Tình, Cát trù, Điêu Lương, Đồng lương, Phùng xá, Văn Bán, Tiên Lương - huyện Cẩm Khê. Địch Quả, Tân Minh, Sơn Hùng, Võ Miếu, Cự  thắng, Tất Thắng, Thắng Sơn - huyện Thanh Sơn.

3. Tồn tại, hạn chế:

Công tác diệt chuột ở một số cơ sở chưa chủ động, triển khai chậm, còn mang tính hình thức nên kết quả diệt chuột không cao, số chuột diệt được chưa nhiều, vẫn còn diện tích bị chuột hại nặng rải rác ở các khu ruộng ven làng, đường lớn (Phù Ninh).

Một số các xã, thị trấn của huyện Tam Nông không có kế hoạch trích lập quỹ diệt chuột hàng năm, nên khi triển khai chiến dịch không có nguồn kinh phí thực hiện đánh chuột tập trung; Huyện Yên Lập có một số xã gửi báo cáo kết quả diệt chuột đợt 2 chậm nên huyện chưa tổng hợp được.

Giữa và cuối chiến dịch diệt chuột đợt 2 thời tiết có mưa, ẩm độ không khí cao gây khó khăn cho công tác đặt mồi bả trên đồng ruộng. Bên cạnh đó, do nhận thức người dân còn hạn chế, có tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; khi thấy chuột gây hại mới tổ chức đánh, bắt hoặc sử dụng các biện pháp quây rào nilon nhưng không đo rọ bắt chuột để tiêu diệt, làm hình nộm, cắm vè,.. để xua đuổi vừa tốn công mà không có tác dụng diệt chuột.

4. Bài học kinh nghiệm:

- Để phòng trừ chuột hại một cách tích cực, hiệu quả cần phải kết hợp đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, trong đó biện pháp sinh học là trọng tâm, cơ bản, lâu dài, diệt chuột tập trung cả trong khu dân cư, kho tàng, nhà máy và ngoài đồng ruộng; đồng thời cần có cơ chế chính sách hỗ trợ và tổ chức chỉ đạo đồng bộ, nhằm chủ động quản lý chuột hại.

- Cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác diệt chuột bảo vệ mùa màng, theo hình thức huy động nhân dân đóng góp xây dựng quỹ diệt chuột, đóng góp theo diện tích (đầu sào - đối với hộ nông nghiệp) hoặc theo nhân khẩu (đối với hộ phi nông nghiệp), theo đầu đơn vị đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Trong chiến dịch diệt chuột tập trung, các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã cần hỗ trợ thêm kính phí tập huấn, tuyên truyền, mua thuốc chuột đặc hiệu.

5. Đề nghị:

- UBND các huyện, thành, thị tiếp tục quan tâm chỉ đạo diệt chuột thường xuyên, liên tục bằng các biện pháp tổng hợp; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật diệt trừ chuột.

- UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thường xuyên để tập huấn, tuyên truyền, xây dựng mô hình phòng trừ chuột hại tổng hợp trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên đây là kết quả diệt chuột tập trung vụ chiêm xuân 2015 - 2016, Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ NN và PTNT;

- Ô. Thủy - PCT UBND tỉnh;

- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Cục BVTV;

- UBND các huyện, thành, thị;

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Anh);

- Các Phòng, đơn vị trong ngành (s/i);

- Lưu: VT, BVTV (22b) .

 KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 

 

Trần Tú Anh

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn