Thứ Sáu, 6/12/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 22/4/2016, Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số:101/TB - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 22/4/2016

Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ 


I. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH VÀ DỰ BÁO 10 NGÀY TỚI:

1. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Bệnh đạo ôn lá xuất hiện tại hầu hết các huyện. Tỷ lệ lá hại phổ biến 0,2 - 1,2%, cao 2,1 - 6%, cục bộ 9,6% (Phù Ninh). Diện tích nhiễm 96,5 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ. Diện tích phòng trừ 96,5 ha.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết ấm, trời âm u, ẩm độ không khí cao, bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục lây lan và gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng gây cháy chòm, ổ trên lá, gây hại trên cổ bông với diện tích lúa trỗ xung quanh 25/4 nếu không phòng trừ kịp thời. Cần lưu ý trên các giống nhiễm như Nếp, BC15, Xi23, X21, HT1, NƯ838, J02, KD18,...; chú ý đạo ôn cổ bông gây hại trên ruộng nhiễm đạo ôn lá. Diện tích cần phòng trừ kỳ tới khoảng 50 ha. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Việt Trì, Tân Sơn, Phù Ninh, Tam Nông, Hạ Hòa, Thanh Ba, Yên Lập...

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Phát sinh gây hại trên diện rộng ở hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ hại phổ biến 1,2 - 3,2%, cao 7,1 - 12,4%, cục bộ 14 - 17,1%, cá biệt 40,5% (Cẩm Khê). Tổng diện tích nhiễm 1.359,6 ha, trong đó nhẹ 1.332,8 ha, trung bình 21,0 ha, nặng 5,8 ha. Diện tích phòng trừ 17,5 ha.

* Dự báo: Bệnh khô vằn sẽ tiếp tục phát triển lây lan nhanh và gây hại mạnh, nhất là trong giai đoạn lúa làm đòng đến chắc xanh. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối. Diện tích dự kiến cần phòng trừ kỳ tới khoảng 500 ha.

3. Rầy các loại:

* Hiện tại: Rầy phát sinh tại tất cả các huyện. Mật độ trung bình 10 - 40 con/m2, cao 80 - 200 con/m2, cục bộ 350 - 640 con/m2. Phát dục chủ yếu tuổi 2, 3.

* Dự báo: Rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ gây hại trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, có thể gây cháy chòm, cháy ổ từ 10/5/2016 trở đi nếu không được phòng trừ kịp thời. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 300 ha. Các huyện cần chú ý: Việt Trì, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng,..

 

4. Châu chấu tre:

* Hiện tại: Châu chấu tre đã bắt đầu phát sinh trên đồi rừng, bở cỏ, bờ tre tại 02 xã Minh Tiến và Tiêu Sơn của huyện Đoan Hùng. Mật độ trung bình 20 - 70 con/m2, cao 250 - 700 con/m2, cục bộ 800 - 1.200 con/m2. Diện tích nhiễm 9 ha trên. Diện tích phòng trừ 9 ha.

* Dự báo: Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục nở, di chuyển, có thể thiết lập những quần thể lớn gây hại trên rừng tre, luồng và trên lúa, ngô. Các huyện cần chú ý: Đoan Hùng, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Hạ Hòa,Thanh Ba,...

5. Các đối tượng khác: Chuột gây hại cục bộ; Sâu đục thân, ruồi đục nõn, sâu cuốn lá nhỏ, bọ xít đen, bệnh bạc lá,...  gây hại rải rác.

II. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Bệnh đạo ôn:

Khi phát hiện ruộng chớm bị bệnh, dừng bón các loại phân hoá học (nhất là đạm) và thuốc kích thích sinh trưởng, cần giữ đủ nước trong ruộng. Những ruộng có tỷ lệ lá hại trên 5%, tiến hành phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh đạo ôn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Sako 25WP, Funhat 40WP, Fu-army 30WP, Katana 20SC, Sieubem 777WP,...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên vỏ bao bì. Nếu ruộng bị nặng phải phun kép 2 lần cách nhau 5 - 7 ngày, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá; khi lúa vào giai đoạn trỗ bông, những ruộng đã bị đạo ôn lá cần phun phòng đạo ôn cổ bông, nếu thời tiết âm u và có ẩm độ cao.

2. Bệnh khô vằn:

Khi phát hiện ruộng lúa có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ:  Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL,...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

3. Rầy các loại:

Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng bằng các thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Victory 585 EC, Nibas 50 EC, Rockfos 550 EC, Babsac 600 EC, ...), pha và phun theo hướng dẫn trên vỏ bao bì.

4. Châu chấu tre:

Áp dụng tổng hợp các biện pháp để tiêu diệt châu chấu. Trong đó coi trọng biện pháp thủ công, vợt bắt những ổ còn co cụm ở trên mặt đất, ruộng lúa, bờ cỏ đem tiêu hủy. Đối với những ổ châu chấu trên đồi rừng, khó áp dụng biện pháp thủ công hoặc châu chấu đã di chuyển, tổ chức các tổ, đội dịch vụ phun tập trung, dùng máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch để tiêu diệt. Sử dụng thuốc đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam có tác dụng tiếp xúc mạnh (Ví dụ: F16 600EC, Victory 585EC, Rockfos 550 EC...), pha và phun theo hướng dẫn hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời sâu đục thân, bọ xít dài, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn,… ; tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp./.

 

 Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Ông Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục(s/i);

- Lưu: VT, KT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 (Đã ký) 

 

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn