Thứ Bảy, 29/1/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 04/5/2016, Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài
Lãnh đạo Chi cục BVTV kiểm tra sâu bệnh hại lúa vụ xuân 2016 tại huyện Lâm Thao

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 116/TB - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 04 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 04/5/2016

Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ 


I. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH VÀ DỰ BÁO 10 NGÀY TỚI:

1. Rầy các loại:

* Hiện tại: Rầy các loại phát sinh ở các huyện, thành, thị; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng. Mật độ rầy phổ biến phổ biến 40 - 120 com/m2, cao 200 - 400 con/m2, cục bộ 1.000 - 1.800 con/m2 (Việt Trì, Cẩm Khê, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Lâm Thao), cá biệt 5.400 con/m2 (Việt Trì); phát dục chủ yếu tuổi 1, 2. Mật độ ổ trứng phổ biến 40 - 80 ổ/m2, cao 120 - 200 ổ/m2, cục bộ ổ 300 - 660 ổ/m2 (Cẩm Khê, Việt Trì, Lâm Thao). Tổng diện tích nhiễm 723,5 ha, trong đó nhiễm nhẹ  633,4 ha, nhiễm trung bình 84,9 ha, nhiễm nặng 5,2 ha. Diện tích đã phòng trừ 74,5 ha.

* Dự báo: Trong thời gian tới, trời nắng nóng xen kẽ mưa ẩm, rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, có thể gây cháy chòm, cháy ổ từ ngày 10/5/2016 trở đi nếu không được phòng trừ kịp thời. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 300 ha. Các huyện cần chú ý: Việt Trì, Cẩm Khê, Tam Nông, Lâm Thao, Thanh Sơn, ...

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh gây hại diện rộng ở hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ hại phổ biến 3 - 8%, cao 13 - 25%, cục bộ 30 - 42% (Cẩm Khê, Thanh Ba, Thanh Sơn). Tổng diện tích nhiễm 5.017,8 ha, trong đó nhẹ 3.728,5 ha, trung bình 1.221,8 ha, nặng 67,5 ha. Diện tích đã phòng trừ 986,3 ha.

* Dự báo: Bệnh khô vằn tiếp tục phát triển lây lan nhanh, gây hại bộ lá đòng trên các trà lúa giai đoạn làm đòng đến chắc xanh. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm. Diện tích dự kiến cần phòng trừ kỳ tới khoảng 500 ha.

3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh và gây hại tại các huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Trì; mức độ hại nhẹ. Tỷ lệ hại phổ biến 0,2 - 1,7%, cao 3,3 - 8%, cục bộ 10,3 - 14% (Cẩm Khê, Hạ Hòa). Diện tích nhiễm 79,5 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ. Diện tích đã phòng trừ 5,8 ha.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có mưa giông, bệnh tiếp tục phát triển, lây lan nhanh và gây hại bộ lá đòng. Mức độ hại nhẹ đến trung bình trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp. Các huyện cần lưu ý: Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Trì, Thanh Thủy, Đoan Hùng, Yên Lập,...

4. Châu chấu tre:

* Hiện tại: Châu chấu tre đã phát sinh trên đồi rừng, bở cỏ, bờ tre và ngô, lúa tại 17 xã thuộc 4 huyện: Đoan Hùng (9 xã), Tam Nông (5 xã), Yên Lập (2 xã), Hạ Hòa (1 xã). Mật độ trung bình 20 - 100 con/m2, cao 200 - 800 con/m2, cục bộ 1.000 - 2.000 con/m2 (Đoan Hùng), cá biệt 3.000 - 5.000 con/m2 (xã Minh Tiến - Đoan Hùng). Diện tích nhiễm 76,12 ha (Trên lúa, ngô 4,02 ha, trên đồi rừng 72,1 ha). Diện tích đã phòng trừ 69,67 ha.

* Dự báo: Châu chấu tre tiếp tục nở, di chuyển, có thể thiết lập những quần thể lớn gây hại trên rừng tre, luồng và trên lúa, ngô. Các huyện cần chú ý: Đoan Hùng, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba,...

5. Các đối tượng khác: Chuột gây hại cục bộ. Sâu đục thân, bọ xít dài, bệnh đạo ôn, bệnh đen lép hạt,...  gây hại nhẹ.

II. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Rầy các loại:

Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì; thu gom và tiêu hủy triệt để bao bì thuốc sau sử dụng.

Giai đoạn lúa đòng già đến chín sữa, sử dụng các loại thuốc có tác dụng nội hấp, lưu dẫn, phun không cần rẽ băng (Ví dụ: Babsac 600 EC, Victory 585 EC, Rockfos 550 EC, Hichespro 500WP...);

Giai đoạn chín sáp trở đi, sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc mạnh, khi phun nhất thiết phải rẽ băng rộng từ 0,8 - 1 mét, phun kỹ vào gốc lúa (Ví dụ: Excel Basa 50EC, Nibas 50EC,...);

2. Bệnh khô vằn:

Khi phát hiện ruộng lúa có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, ...).

3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

Khi ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...).

4. Châu chấu tre:

Áp dụng tổng hợp các biện pháp để tiêu diệt châu chấu. Trong đó coi trọng biện pháp thủ công, vợt bắt những ổ còn co cụm ở trên mặt đất, ruộng lúa, bờ cỏ đem tiêu hủy. Đối với những ổ châu chấu trên đồi rừng, khó áp dụng biện pháp thủ công hoặc châu chấu đã di chuyển, tổ chức các tổ, đội dịch vụ phun tập trung, dùng máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch để tiêu diệt. Sử dụng thuốc đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam có tác dụng tiếp xúc mạnh (Ví dụ: F16 600EC, Victory 585EC, Rockfos 550 EC,...).

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời sâu đục thân, bọ xít dài, bệnh đen lép hạt,… ; tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp./.

 

 Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Ông Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục(s/i);

- Lưu: VT, KT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn