Thứ Bảy, 29/1/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 11/5/2016, Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 127/TB - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 11 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 11/5/2016

Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ 


I. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH VÀ DỰ BÁO 10 NGÀY TỚI:

1. Rầy các loại:

* Hiện tại: Rầy các loại phát sinh gây hại rải rác ở tất cả các huyện, thành, thị; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng. Mật độ rầy phổ biến phổ biến 34 - 118 com/m2, cao 180 - 400 con/m2, cục bộ 1.300 - 2.400 con/m2 (Việt Trì, Cẩm Khê, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Lâm Thao, Thanh Thủy), cá biệt 3.000 - 3.500 con/m2 (Hạ Hòa, Việt Trì); phát dục chủ yếu tuổi 2, 3. Mật độ ổ trứng phổ biến 40 - 80 ổ/m2, cao 140 - 200 ổ/m2. Tổng diện tích nhiễm 1.533,4 ha, trong đó nhiễm nhẹ  1.287,1 ha, nhiễm trung bình 246,2 ha, nhiễm nặng 0,1 ha. Diện tích đã phòng trừ 140,1 ha.

* Dự báo: Trong thời gian tới, trời nắng nóng xen kẽ mưa ẩm, rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, có thể gây cháy chòm, cháy ổ nếu không được phòng trừ kịp thời. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 200 ha. Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Việt Trì, Cẩm Khê, Tam Nông, Lâm Thao, Thanh Sơn, Thanh Thủy, ...

2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã phát sinh và gây hại rải rác tại hầu hết các huyện; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ hại phổ biến 1,3 - 2,8%, cao 4,5 - 5,6%, cục bộ 10,8 - 28% (Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Phú Thọ, Lâm Thao, Phù Ninh), cá biệt 40% (Hạ Hòa). Diện tích nhiễm 171,1 ha, trong đó nhiễm nhẹ 165,6 ha, nhiễm trung bình 1,0 ha, nhiễm nặng 4,5 ha. Diện tích đã phòng trừ 132,3 ha.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có mưa giông, bệnh tiếp tục phát triển, lây lan nhanh và gây hại bộ lá đòng. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp. Các huyện cần lưu ý: Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh Ba, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Trì, Thanh Thủy, Lâm Thao, Yên Lập,...

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh gây hại diện rộng ở hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ hại phổ biến 3 - 8,8%, cao 11 - 25%, cục bộ 29 - 42% (Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh Ba, Thanh Thủy, Lâm Thao, Phù Ninh). Tổng diện tích nhiễm 4.816,8 ha, trong đó nhẹ 3.573,7 ha, trung bình 1.116,9 ha, nặng 126,2 ha. Diện tích đã phòng trừ 983,4 ha.

* Dự báo: Bệnh khô vằn tiếp tục phát triển lây lan nhanh, gây hại bộ lá đòng trên các trà lúa giai đoạn làm đòng đến chắc xanh. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm. Diện tích dự kiến cần phòng trừ kỳ tới khoảng 500 ha.

4. Các đối tượng khác: Sâu đục thân gây hại cục bộ. Bọ xít dài, bệnh sinh lý, bệnh đen lép hạt,...  gây hại nhẹ.

II. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là bước vào thu hoạch trà xuân sớm, đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục tập trung chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, các xã, phường, thị trấn huy động bà con nông dân tăng cường kiểm tra phát hiện và  phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh, không để sâu bệnh lây lan, gây hại nặng.

- Chi cục giao Trạm bảo vệ thực vật các huyện, thành, thị tăng cường điều tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh, dự báo chính xác quy mô, mức độ và vùng gây hại với từng đối tượng; ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, phường, thị trấn tập huấn, hướng dẫn cách điều tra phát hiện và kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân; viết bài tuyên truyền đọc trên hệ thống truyền thanh xã. Tăng cường thanh kiểm tra thị trường thuốc BVTV trong cao điểm, xử lý nghiêm các vi phạm.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Rầy các loại: Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam:

Giai đoạn lúa non đến chín sữa, sử dụng các loại thuốc có tác dụng nội hấp, lưu dẫn, phun không cần rẽ băng (Ví dụ: Babsac 600 EC, Victory 585 EC, Rockfos 550 EC, Hichespro 500WP, ...).

Giai đoạn chắc xanh trở đi, sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc mạnh, khi phun nhất thiết phải rẽ băng rộng từ 0,8 - 1 mét, phun kỹ vào gốc lúa (Ví dụ: Excel Basa 50EC, Nibas 50EC,...).

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Khi ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...).

- Bệnh khô vằn: Khi phát hiện ruộng lúa có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, ...).

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời sâu đục thân, bọ xít dài, bệnh đen lép hạt,…; lưu ý: Khi sử dụng thuốc BVTV cần pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì; thu gom và tiêu hủy triệt để bao bì thuốc sau sử dụng./.

 

 Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Ông Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục(s/i);

- Lưu: VT, KT. 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn