Thứ Bảy, 27/11/2021
Thông báo sâu bệnh kỳ 20/5/2016, Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 142/TB - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 20/5/2016

Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ 


I. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH VÀ DỰ BÁO 10 NGÀY TỚI:

1. Rầy các loại:

* Hiện tại: Rầy các loại phát sinh gây hại diện hẹp ở các huyện, thành, thị; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Mật độ rầy phổ biến phổ biến 100 - 400 com/m2, cao 700 - 1.800 con/m2, cục bộ 2.000 - 3.000 con/m2 (Cẩm Khê, Việt Trì, Đoan Hùng); phát dục chủ yếu tuổi 4, 5. Mật độ ổ trứng trên trà trung và trà muộn phổ biến 11 - 25 ổ/m2, cao 80 - 160 ổ/m2. Tổng diện tích nhiễm 1.536,9 ha, trong đó nhiễm nhẹ  1.343,2 ha, nhiễm trung bình 193,7 ha. Diện tích đã phòng trừ 150,7 ha.

* Dự báo: Trong thời gian tới, trời nắng nóng xen kẽ mưa ẩm, rầy tiếp tục chuyển lứa, tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại trên trà trung và trà muộn; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, có thể gây cháy chòm, cháy ổ nếu không được phòng trừ kịp thời. Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Việt Trì, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Tam Nông, Lâm Thao, Thanh Sơn, Yên Lập, ... Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 100 ha.

2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã phát sinh và gây hại rải rác tại hầu hết các huyện; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ hại phổ biến 0,4 - 2,4%, cao 4,0 - 12%, cục bộ 19,6 - 22,6% (Cẩm Khê), cá biệt 40,7% (Việt Trì). Diện tích nhiễm 200,6 ha, trong đó nhiễm nhẹ 187,3 ha, nhiễm trung bình 9,6 ha, nhiễm nặng 3,7 ha. Diện tích đã phòng trừ 49,5 ha.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có mưa giông, bệnh tiếp tục phát triển, lây lan nhanh và gây hại bộ lá đòng. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp. Các huyện cần lưu ý: Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh Ba, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Trì, Thanh Thủy, Lâm Thao, Yên Lập,...

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh gây hại diện rộng ở hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ hại phổ biến 3 - 10,2%, cao 14 - 38,7%, cục bộ 40 - 45% (Thanh Sơn, Việt Trì). Tổng diện tích nhiễm 5.030,5 ha, trong đó nhẹ 3.702,8 ha, trung bình 1.270,3 ha, nặng 57,4 ha. Diện tích đã phòng trừ 1.146,1 ha.

* Dự báo: Bệnh khô vằn tiếp tục phát triển lây lan nhanh, gây hại bộ lá đòng trên các trà lúa giai đoạn làm đòng đến chắc xanh. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm. Diện tích dự kiến cần phòng trừ kỳ tới khoảng 500 ha.

4. Các đối tượng khác: Sâu đục thân gây hại cục bộ trên diện tích lúa trỗ muộn. Bệnh sinh lý gây hại nhẹ. Bọ xít dài, bệnh đen lép hạt, ...  gây hại rải rác.

II. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

- Rầy các loại: Khi ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam:

Giai đoạn lúa non đến chín sữa, sử dụng các loại thuốc có tác dụng nội hấp, lưu dẫn, phun không cần rẽ băng (Ví dụ: Babsac 600 EC, Victory 585 EC, Rockfos 550 EC, Hichespro 500WP, ...).

Giai đoạn chắc xanh trở đi, sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc mạnh, khi phun nhất thiết phải rẽ băng rộng từ 0,8 - 1 mét, phun kỹ vào gốc lúa (Ví dụ: Excel Basa 50EC, Nibas 50EC,...).

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Khi ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...).

- Bệnh khô vằn: Khi phát hiện ruộng lúa có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, ...).

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời sâu đục thân, bọ xít dài, bệnh đen lép hạt, …; lưu ý: Khi sử dụng thuốc BVTV cần pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì; thu gom và tiêu hủy triệt để bao bì thuốc sau sử dụng./.

 

 Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Ông Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục(s/i);

- Lưu: VT, KT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn