Chủ Nhật, 25/8/2019
Thông báo sâu bệnh tháng 9, Dự báo sâu bệnh tháng 10 năm 2016
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 289/TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

 THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh tháng 9/2016

 Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 10/2016 


I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRONG THÁNG 9/2016:

1. Trên lúa:

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Diện tích nhiễm 1.511,3 ha, không có diện tích nhiễm nặng, diện tích đã phòng trừ 729,4 ha.

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 5.594,6 ha, trong đó nhiễm nặng 53,5 ha, diện tích đã phòng trừ 2.081,1 ha.

- Rầy các loại: Diện tích nhiễm 616,8 ha, không có diện tích nhiễm nặng, diện tích đã phòng trừ 74,3 ha.

- Ngoài ra: Chuột hại cục bộ; sâu đục thân, bọ xít dài, châu chấu,... hại rải rác.

2. Trên cây ngô:

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 80 ha, không có diện tích nhiễm nặng.

- Ngoài ra: Bệnh đốm lá, chuột, sâu đục thân, bắp,... hại rải rác.

3. Trên chè:

- Bọ xít muỗi: Phát sinh gây hại nhẹ tại các huyện Tân Sơn, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Thanh Ba, Thanh Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa; diện tích nhiễm 1.384,8 ha; diện tích đã phòng trừ 116 ha.

- Bọ cánh tơ: Phát sinh gây hại nhẹ tại các huyện Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng; diện tích nhiễm 760,8 ha.

- Rầy xanh: Phát sinh gây hại nhẹ tại các huyện Tân Sơn, Đoan Hùng, Yên Lập, Cẩm Khê; diện tích nhiễm 788,6 ha.

- Bệnh thối búp: Phát sinh gây hại nhẹ tại huyện Thanh Sơn; diện tích nhiễm 312,2 ha.

- Ngoài ra: Nhện đỏ, bệnh đốm xám, đốm nâu,... hại rải rác.

4. Trên cây ăn quả: Nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rệp sáp, bệnh loét, bệnh chảy gôm,... phát sinh và gây hại rải rác trên cây bưởi. Nhện lông nhung, bệnh thán thư hại rải rác trên nhãn vải.

5. Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, mối hại gốc, bệnh khô lá gây hại rải rác trên cây keo, bạch đàn.

 

II/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 10/2016:

1. Trên lúa mùa muộn:

- Sâu đục thân: Bướm đục thân 2 chấm di chuyển đẻ trứng trên trà mùa muộn trỗ xung quanh từ ngày 05 - 10/10/2016; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

-  Ngoài ra: Bọ xít dài, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, rầy các loại,... hại nhẹ.

2. Trên ngô đông:

- Bệnh sinh lý: Xuất hiện trên ngô mới trồng, trên chân ruộng vàn thấp, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

- Sâu xám: Gây hại trên ngô giai đoạn mới trồng - 4 lá, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng.

- Ngoài ra: Sâu đục thân hại nhẹ đến trung bình. Chấu chấu, sâu ăn lá, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá gây hại nhẹ. Chuột gây hại cục bộ.

3. Trên rau: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, bọ nhảy, bệnh thối nhũn gây hại nhẹ đến trung bình trên rau họ thập tự. Ngoài ra rệp muội phát sinh gây hại mạnh trong điều kiện thời tiết khô hanh.

 4. Trên chè: Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, nhện đỏ gây hại nhẹ đến trung bình. Bệnh thối búp, bệnh đốm nâu, đốm xám gây hại nhẹ.

 5. Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, bệnh loét, nhện đỏ, sâu đục quả,.. hại nhẹ trên cây bưởi. Nhện lông nhung, bệnh thán thư,.. hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

6. Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, mối hại gốc, bệnh khô lá gây hại rải rác trên cây keo, bạch đàn.

III/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1. Trên lúa mùa muộn:

- Sâu đục thân: Áp dụng biện pháp thủ công bẫy đèn bắt bướm, ngắt ổ trứng. Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ trưởng thành cao trên 0,3 con/m2 hoặc ổ trứng cao trên 0,3 ổ/m2 cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ sâu đục thân đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Victory 585EC, Nicata 95SP, Rigell 800 WG, Wavotox 585EC, F16 600EC,...). Để hạn chế bông bạc, có thể phun thuốc khi lúa trỗ thấp tho; sau khi lúa trỗ đều, kiểm tra lại nếu mật độ ổ trứng vẫn còn cao vượt ngưỡng cần phun lại ngay bằng các loại thuốc trên.

- Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời bọ xít dài, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, rầy các loại,…; tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

2. Trên ngô đông: Tập trung chăm sóc, bón phân, làm cỏ cho cây ngô. Chỉ phun phòng trừ với những diện tích ngô có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam theo đúng đối tượng đăng ký trên ngô. Pha và phun theo hướng dẫn trên vỏ bao bì. Tích cực diệt chuột bằng biện pháp kỹ thuật tổng hợp.

3. Trên rau: Phun phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong Danh mục đăng ký cho rau. Chú ý đảm bảo thời gian cách ly.

  4. Trên chè: Chăm sóc theo quy trình sản xuất chè an toàn, áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, bón phân đầy đủ cân đối, trồng cây che bóng với mật độ hợp lý. Chỉ phun phòng trừ với những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam theo đúng đối tượng đăng ký trên chè. Chú ý đảm bảo thời gian cách ly khi thu hái.

5. Trên cây ăn quả: Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Thường xuyên theo dõi và chỉ phun phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam theo đúng đối tượng đăng ký.

6. Trên cây lâm nghiệp: Tiếp tục theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây keo, bạch đàn./.

 

Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Ô. Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục (s/i);

- Lưu: VT, KT (18b).

CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn