Thứ Ba, 26/1/2021
Thông báo sâu bệnh tháng 10, Dự báo sâu bệnh tháng 11 năm 2016
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 330 /TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh tháng 10/2016

 Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 11/2016 


I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRONG THÁNG 10/2016:

1. Trên cây ngô đông:

- Sâu cắn lá: Gây hại nhẹ tại các huyện Yên Lập, Thanh Thủy, Tam Nông, Phù Ninh; diện tích nhiễm 215 ha.

- Rệp: Phát sinh và gây hại nhẹ tại huyện Phù Ninh; diện tích nhiễm 21,9 ha.

- Sâu đục thân, bắp: Gây hại nhẹ tại huyện Lâm thao, diện tích nhiễm 9,3 ha.

- Bệnh huyết dụ: Phát sinh gây hại nhẹ tại huyện Thanh Sơn; diện tích nhiễm 24,5 ha.

- Bệnh khô vằn: Phát sinh và gây hại nhẹ tại các huyện Tân Sơn, Phù Ninh; diện tích nhiễm 37,6 ha.

- Ngoài ra: Bệnh đốm lá, chuột, sâu xám,... hại rải rác.

2. Trên cây rau:

- Sâu xanh: Phát sinh và gây hại tại các huyện lâm Thao, Việt Trì, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Sơn; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng (Lâm thao). Diện tích nhiễm 79 ha, trong đó nhiễm nặng 1,1 ha; diện tích đã phòng trừ 10,2 ha.

- Sâu khoang: Phát sinh và gây hại tại các huyện Việt trì, Phù Ninh, Hạ Hòa; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 10,3 ha; diện tích đã phòng trừ 5,7 ha.

- Sâu tơ: Phát sinh và gây hại nhẹ tại các huyện Phù Ninh, Việt Trì. Diện tích nhiễm 17,8 ha; diện tích đã phòng trừ 3,6 ha.

- Bọ nhảy: Phát sinh và gây hại nhẹ tại các huyện Phù Ninh, Việt Trì, Lâm Thao, Thanh Sơn. Diện tích nhiễm 64 ha.

Ngoài ra: Sâu xám, rệp, bệnh sương mai, bệnh lở cổ rễ,... hại rải rác.

3. Trên chè:

- Rầy xanh: Phát sinh và gây hại tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 1.194 ha, diện tích đã phòng trừ 116 ha.

 - Bọ xít muỗi: Phát sinh gây hại nhẹ tại các huyện Tân Sơn, Yên Lập, , Đoan Hùng, Thanh Ba, Thanh Sơn, Cẩm Khê,  Hạ Hòa; diện tích nhiễm 1.175 ha.

- Bọ cánh tơ: Phát sinh gây hại nhẹ tại các huyện Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng; diện tích nhiễm 682,5 ha.

- Bệnh đốm nâu: Phát sinh gây hại nhẹ tại huyện Cẩm Khê, Yên Lập; diện tích nhiễm 260,9 ha.

- Bệnh đốm xám: Phát sinh gây hại nhẹ tại huyện Yên Lập; diện tích nhiễm 51,8 ha.

- Ngoài ra: Nhện đỏ gây hại rải rác.

4. Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, ruồi đục quả, nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rệp sáp, bệnh loét,.. phát sinh và gây hại rải rác trên cây bưởi. Nhện lông nhung, bệnh thán thư hại rải rác trên nhãn vải.

5. Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, mối hại gốc, bệnh khô lá, bệnh chết ngược gây hại rải rác trên cây keo, bạch đàn.

II/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 11/2016:

 1. Trên mạ xuân sớm: Chuột gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng ở các ruộng mạ ven gò, ven kênh mương, đường lớn, ruộng mới gieo. Trong điều kiện nếu thời tiết rét kéo dài, bệnh sinh lý phát sinh và gây hại trên diện rộng. Ngoài ra, châu chấu, rầy các loại gây hại nhẹ.

  2. Trên ngô đông: Sâu cắn lá, sâu đục thân hại nhẹ đến trung bình. Chấu chấu, rệp cờ, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá gây hại nhẹ. Chuột gây hại cục bộ.

3. Trên rau: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, bọ nhảy, bệnh thối nhũn gây hại nhẹ đến trung bình trên rau họ thập tự. Ngoài ra rệp muội phát sinh gây hại mạnh trong điều kiện thời tiết khô hanh.

  4. Trên chè: Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, nhện đỏ gây hại nhẹ đến trung bình. Bệnh thối búp, bệnh đốm nâu, đốm xám gây hại nhẹ.

  5. Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, bệnh loét, ruồi đục quả, nhện đỏ, ... hại nhẹ trên cây bưởi. Nhện lông nhung, bệnh thán thư,.. hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

 6. Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, mối hại gốc, bệnh khô lá gây hại rải rác trên cây keo, bạch đàn.

III/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1. Trên mạ xuân sớm: Gieo mạ đúng khung lịch thời vụ, chăm sóc, chủ động phòng chống rét cho mạ bằng cách che phủ nilon, hạn chế bệnh sinh lý gây hại; áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM. Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

 2. Trên ngô đông: Tập trung chăm sóc, bón phân, làm cỏ cho cây ngô theo biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Chỉ phun phòng trừ với những diện tích ngô có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam theo đúng đối tượng đăng ký trên ngô. Pha và phun theo hướng dẫn trên vỏ bao bì. Tích cực diệt chuột bằng biện pháp kỹ thuật tổng hợp.

3. Trên rau: Chăm sóc theo quy trình sản xuất rau an toàn, áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Chỉ phun phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong Danh mục đăng ký cho rau. Chú ý đảm bảo thời gian cách ly.

  4. Trên chè: Chăm sóc theo quy trình sản xuất chè an toàn, áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, bón phân đầy đủ cân đối, trồng cây che bóng với mật độ hợp lý. Chỉ phun phòng trừ với những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam theo đúng đối tượng đăng ký trên chè. Chú ý đảm bảo thời gian cách ly khi thu hái.

5. Trên cây ăn quả: Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Thường xuyên theo dõi và chỉ phun phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam theo đúng đối tượng đăng ký.

- Ruồi đục quả: Khi tỷ lệ hại vượt ngưỡng 5% quả hại, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam đăng ký trừ ruồi đục quả trên cây ăn quả (Ví dụ:  Tungatin 1.8EC, Nimbus 1.8EC, Soka 25EC, Acdruoivang 900OL,...). Pha và phun theo hướng dẫn kĩ thuật ghi trên bao bì.

6. Trên cây lâm nghiệp: Tiếp tục theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây keo, bạch đàn./.

 

Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Ô. Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục (s/i);

- Lưu: VT, KT (18b).

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Phan Văn Đạo

 

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn