Thứ Hai, 10/8/2020
Thông báo sâu bệnh tháng 12 năm 2016, Dự báo sâu bệnh tháng 01 năm 2017
Gửi bài In bài

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 421 /TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày  29  tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh tháng 12/2016

 Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 01/2017 


I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRONG THÁNG 12/2016:

1. Trên cây ngô đông:

- Chuột: Gây hại tại các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Việt Trì; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 103 ha.

- Sâu đục thân, bắp: Gây hại nhẹ tại các huyện Yên Lập, Việt Trì, Lâm Thao. Diện tích nhiễm 42,8 ha.

- Bệnh khô vằn: Phát sinh và gây hại tại các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Thủy, Yên Lập, Phú Thọ, Cẩm Khê, Thanh Ba, Đoan Hùng, Tam Nông, Thanh Sơn; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 397,7 ha; diện tích đã phòng trừ 62 ha.

- Bệnh đốm lá lớn: Phát sinh và gây hại nhẹ tại các huyện Lâm Thao, Yên Lập. Diện tích nhiễm 35,8 ha.

- Bệnh đốm lá nhỏ: Phát sinh và gây hại nhẹ tại Thị xã Phú Thọ; diện tích nhiễm 39 ha.

 Ngoài ra: Bệnh rỉ sắt, ... hại rải rác.

2. Trên cây rau:

- Sâu xanh: Phát sinh và gây hại tại các huyện Lâm Thao, Cẩm Khê, Phù Ninh, Việt Trì, Thanh Sơn, Tam Nông, Hạ Hòa; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 156,7 ha; diện tích đã phòng trừ 36,1 ha.

- Sâu tơ: Phát sinh và gây hại nhẹ tại các huyện Lâm Thao, Việt Trì. Diện tích nhiễm 39 ha; diện tích đã phòng trừ 3,5 ha.

- Bọ nhảy: Phát sinh và gây hại nhẹ tại các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Việt Trì. Diện tích nhiễm 37,6 ha; diện tích đã phòng trừ 1,3 ha.

- Rệp: Phát sinh và gây hại nhẹ tại các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Cẩm Khê. Diện tích nhiễm 61,9 ha; diện tích đã phòng trừ 4,4 ha.

- Bệnh sương mai: Phát sinh và gây hại nhẹ tại các huyện Phù Ninh, Việt Trì, Thanh Sơn. Diện tích nhiễm 30,6 ha.

Ngoài ra: Sâu khoang, sâu xám, bệnh thối nhũn vi khuẩn, bệnh lở cổ rễ, ... hại rải rác.

 

3. Trên chè:

- Bọ cánh tơ: Phát sinh và gây hại nhẹ tại huyện Tân Sơn; diện tích nhiễm 322,8 ha.

- Bọ xít muỗi: Phát sinh gây hại nhẹ tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn. Diện tích nhiễm 264,2 ha.

- Rầy xanh: Phát sinh gây hại nhẹ tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn. Diện tích nhiễm 386,9 ha.

- Bệnh đốm nâu: Phát sinh gây hại nhẹ tại huyện Tân Sơn; diện tích nhiễm 116 ha.

- Ngoài ra: Bệnh đốm xám, ... gây hại rải rác.

4. Trên cây ăn quả: Rệp sáp, bệnh chảy gôm, bệnh loét, ... phát sinh gây hại rải rác trên cây bưởi. Nhện lông nhung, bệnh thán thư, bệnh sương mai hại rải rác trên nhãn vải.

5. Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, mối hại gốc, bệnh khô lá, bệnh chết ngược gây hại rải rác trên cây keo, bạch đàn.

II/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 01/2017:

1. Trên mạ xuân trung, xuân muộn: Rầy các loại, sâu cuốn lá nhỏ, châu chấu, bệnh sinh lý,... gây hại rải rác, chuột gây hại cục bộ.

  2. Trên lúa xuân trung: Bệnh sinh lý phát sinh và hại nhẹ đến trung bình. Ốc bươu vàng hại nhẹ đến trung bình. Rầy các loại, ruồi đục nõn, bọ trĩ hại rải rác.

3. Trên ngô: Sâu đục bắp, bệnh khô vằn hại rải rác.

4. Trên cây rau: Sâu xanh, rệp, sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sương mai, bệnh thối nhũn vi khuẩn, bệnh đốm vòng hại nhẹ rải rác.

5. Trên cây chè: Bệnh đốm nâu, đốm xám, bệnh phồng lá hại nhẹ rải rác.

6. Trên cây ăn quả: Rệp sáp, bệnh chảy gôm, bệnh loét, ... hại nhẹ rải rác trên cây bưởi. Bệnh thán thư, nhện lông nhung, ... hại rải rác trên cây nhãn, vải.

7. Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, bệnh khô lá hại rải rác trên cây keo, bạch đàn.   

III/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT:

1. Trên mạ: Gieo mạ đúng khung lịch thời vụ, trà xuân trung gieo từ 30/12/2016 đến 05/01/2017, xuân muộn gieo từ 25/01 - 05/02,  không gieo quá dày, bón lót đầy đủ phân chuồng hoai mục, phân lân, giữ đủ nước trong ruộng mạ. Theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng chống rét cho mạ bằng cách che phủ nilon.

2. Trên lúa xuân trung: Duy trì đủ lượng nước trong ruộng, chống rét cho lúa, để hạn chế bệnh sinh lý. Tiến hành chăm sóc, bón phân, làm cỏ sục bùn khi lúa bén rễ hồi xanh và thời tiết ấm; không bón thúc đẻ vào những ngày trời rét, nhiệt độ dưới 150C.

3. Cây ngô: Tập trung thu hoạch ngô đông đã chín, đặc biệt trên đất lúa; tiến hành vệ sinh đồng ruộng, làm đất phục vụ gieo cấy lúa chiêm xuân. Tiếp tục theo dõi các đối tượng sâu, bệnh gây hại cuối vụ; chỉ phun phòng trừ sâu bệnh khi đến ngưỡng đối với diện tích ngô chưa chín sáp.

4. Trên rau: Phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng cụ thể:

- Bệnh sương mai: Khi ruộng có trên 10% cây hại, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu đăng ký trừ bệnh sương mai trên cây rau họ thập tự, ví dụ như: Stifano 5.5SL, Tungsin-M 72WP, Diboxylin 4SL, 8SL, ....

- Sâu xanh: Khi ruộng có trên 6 con/m2, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu đăng ký trừ sâu xanh trên cây rau, ví dụ như: Dylan 2EC, Aremec 36EC, Pegasus 500SC, Pesieu 500SC, ...

- Sâu tơ: Khi ruộng có trên 30 con/m2 (giai đoạn cây lớn), sử dụng các loại thuốc đặc hiệu, ví dụ như: Dylan 2EC, Aremec 36EC, Pesieu 500SC, Emaben 2.0EC,...

5. Trên chè: Phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng cụ thể:

- Bệnh đốm nâu: Khi nương chè có trên 20% số lá hại, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu, ví dụ như: Stop 15WP, Daconil 75 WP, PN - Linhcide 1.2EW, TP - Zep 18EC, Promot Plus SL,...

- Bệnh đốm xám: Khi nương chè có trên 20% số lá hại, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu, ví dụ như: Daconil 75 WP, PN - Linhcide 1.2EW, TP - Zep 18EC, Promot Plus SL, Stifano 5.5SL, Tutola 2.0SL, ...

6. Trên cây bưởi:

- Rệp sáp: Khi cây có trên 25% số lá, cành hại, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu, ví dụ như: Shertin 3.6EC, Sword 40EC, Biomax 1EC, Applaud 25SC, Hello 700WG, Map - Judo 25WP, ...

- Bệnh chảy gôm: Khi cây có trên 10% cây, 25% số cành hại, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu, ví dụ như: Stifano 5.5SL, Sat 4SL, MAP Green 6SL, Xanized 72WP, Tungsin-M 72WP, Alpine 80WP (80WG), ...

7. Ngoài ra: Theo dõi chặt chẽ sâu bệnh trên cây ăn quả khác (nhãn, vải, chuối, ...), cây lâm nghiệp. Chỉ phun trừ các ổ sâu, bệnh đến khi ngưỡng.

Lưu ý:

 - Trong tháng 12 một số địa phương bà con nông dân đã gieo mạ trước khung lịch thời vụ trà xuân trung, do đó các Trạm BVTV cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh như: Chuột, cào cào, châu chấu, sâu cuốn lá, rầy các loại, ... diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp khi đã thu hoạch xong cây vụ đông (đồng trắng).

- Chỉ sử dụng các thuốc có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân khi sử dụng thuốc BVTV xong cần thu gom vỏ bao bì và để đúng nơi quy định của địa phương.

 

Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ; PGĐ Sở: Ô. Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Phòng TT; QH-KH Sở;

- Lãnh đạo CC; các phòng, trạm BVTV (s/i);

- Tổ Website Chi cục (để đăng);

- Lưu: VT, KT (19b).

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Trường Giang

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn