Thứ Sáu, 7/8/2020
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 05/7/2017)
Gửi bài In bài

Ngày 03 - 04 tháng 7 năm 2017, Chi cục BVTV tiến hành điều tra mở rộng các đối tượng dịch hại trên lúa. Chi cục thông báo tình hình dịch hại trong tuần qua, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại:

- Trên trà sớm: Mật độ sâu non trung bình 1,6 - 8,9 con/m2, cao 12 - 32 con/m2, phát dục chủ yếu tuổi 5, nhộng; trưởng thành bắt đầu ra rải rác, mật độ phổ biến 0,03 con/m2, cao 0,2 con/m2 (Phát dục sớm hơn cùng kỳ năm 2016). Diện tích nhiễm 305,7 ha (chủ yếu nhiễm nhẹ) tại các huyện Yên Lập, Hạ Hòa.

- Trên trà trung: Mật độ sâu non trung bình 1,2 - 8 con/m2, cao 16 - 25 con/m2. Phát dục chủ yếu tuổi 3,4. Diện tích nhiễm 122,1 ha (chủ yếu nhiễm nhẹ) tại huyện Hạ Hòa.

* Dự báo: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ ra rộ từ ngày 06 - 10/7/2017, di chuyển và đẻ trứng trên trà mùa sớm, mùa trung giai đoạn đẻ nhánh rộ, nhất là những ruộng xanh tốt, bón nhiều đạm. Sâu non nở rộ từ ngày 14/7/2017 trở đi, gây hại mạnh trên lúa mùa đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh, cần giám sát chặt chẽ và phòng trừ tốt lứa sâu này để làm giảm mật độ cho lứa sau. Thời gian phòng trừ tốt nhất từ ngày 14 - 20 tháng 7 năm 2017. Diện tích dự kiến cần phòng trừ là 1.770 ha. Các huyện cần chú ý: Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Ba, TP. Việt Trì, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Yên Lập,....

2. Ốc bươu vàng:

* Hiện tại: Trên các trà lúa mật độ trung bình 0,2 - 1,0 con/m2, cao 1,5 - 3,0 con/m2. Diện tích nhiễm 467,4 ha (chủ yếu nhiễm nhẹ) tại các huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Thanh Ba, Tân Sơn, Yên Lập, Phù Ninh; Diện tích đã phòng trừ 50,8 ha.

* Dự báo: Ốc bươu vàng tiếp tục hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các trà lúa giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh. Các huyện cần lưu ý: Thanh Sơn, Tam Nông, Đoan Hùng, Thanh Ba, Tân Sơn, Yên Lập, Phù Ninh, Lâm Thao.

3. Bệnh sinh lý:

* Hiện tại: Bệnh gây hại nhẹ trên các trà lúa tại huyện Yên Lập; tỷ lệ hại trung bình 3,4 - 4%%, cao 7 - 14%.Diện tích nhiễm 240,5 ha (chủ yếu nhiễm nhẹ).

* Dự báo: Bệnh gây hại trên những ruộng dộc chua, lầy, ruộng cày bừa làm đất không kỹ, ruộng cấy sâu tay,  ruộng bón phân hữu cơ chưa hoai mục, phân xanh không ủ hoặc ruộng trũng hẩu, yếm khí,… mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Các huyện cần chú ý: Yên Lập, Đoan Hùng, ... .

4. Các đối tượng khác: Sâu đục thân, chuột gây hại rải rác.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, áp dụng biện pháp thủ công bắt giết sâu non khi đưa mạ ra ruộng cấy hoặc kết hợp khi làm cỏ sục bùn; dùng vợt bắt và tiêu diệt trưởng thành vào thời điểm bướm ra rộ. Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ sâu cao trên 50 con/m2 (trên 01 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ sâu (Ví dụ: Clever 300WG, Hd-Fortuner 150EC, Dylan 10WG, Rigell 800 WG, Emagold 6.5 WG, Tasieu 5WG Alocbale 40EC, F16 600EC, Virtako 1.5GR,...). Lưu ý: Cần phân loại đồng ruộng, chỉ phun thuốc trên diện tích nhiễm sâu non vượt ngưỡng, tránh phun thuốc tràn lan để bảo vệ thiên địch và môi trường.

- Ốc bươu vàng: Áp dụng biện pháp thủ công bắt thu gom ốc, trứng đưa ra khỏi ruộng. Khi mật độ ốc cao trên 3 con/m2 hoặc ruộng lúa có trên 10% dảnh bị hại thì xử lý bằng thuốc (ví dụ: Boxer 15GR; StarPumper 800WP; Clodansuper 700 WP; Pazol 700WP, ...).

- Bệnh sinh lý: Khi ruộng lúa bị bệnh không bón phân đạm, tăng cường làm cỏ sục bùn. Khắc phục bằng cách bón 10-15 kg vôi bột + 10-15 kg supe lân kết hợp với làm cỏ sục bùn, hoặc sử dụng chế phẩm bổ sung dinh dưỡng và giải độc cho lúa như XO Sogan siêu ra rễ; XO siêu lân, ...

- Các đối tượng khác: Cần chú ý theo dõi.

Lưu ý: Chỉ sử dụng các thuốc có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng để đúng nơi quy định của địa phương.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn