Thứ Bảy, 7/12/2019
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 12/7/2017)
Gửi bài In bài

Ngày 10 - 11 tháng 7 năm 2017, Chi cục BVTV tiến hành điều tra mở rộng các đối tượng dịch hại trên lúa. Chi cục thông báo tình hình dịch hại trong tuần qua, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại:

- Trên trà sớm: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ ra rộ di chuyển và đẻ trứng; mật độ trứng trung bình 4,0 - 8,0 quả/m2, cao 10 - 32 quả/m2, cục bộ 40 - 80 quả/m2.

- Trên trà trung: Mật độ trung bình 2,4 - 8,7 con/m2, cao 16 - 27 con/m2. Phát dục chủ yếu tuổi 4,5, nhộng. Diện tích nhiễm 122,1 ha (chủ yếu nhiễm nhẹ) tại huyện Hạ Hòa.

* Dự báo: Sâu non nở rộ từ ngày 14/7/2017 trở đi, gây hại mạnh trên lúa mùa giai đoạn cuối đẻ nhánh, nhất là những ruộng cấy sớm, xanh tốt, bón nhiều đạm, cần giám sát chặt chẽ và phòng trừ tốt lứa sâu này để làm giảm mật độ cho lứa sau. Thời gian phòng trừ tốt nhất từ ngày 14 - 20 tháng 7 năm 2017. Diện tích dự kiến cần phòng trừ là 1.280 ha (có biểu chi tiết kèm theo). Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Tam Nông, TP. Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao, Cẩm Khê, Yên Lập, ...

2. Bệnh sinh lý:

* Hiện tại: Bệnh gây hại nhẹ trên các trà lúa tại các huyện Lâm Thao, Cẩm Khê, Yên Lập, Phù Ninh,Tân Sơn, Việt Trì; tỷ lệ hại trung bình 2,1 - 8,0%, cao 10 - 23%. Diện tích nhiễm 416,2 ha (chủ yếu nhiễm nhẹ); diện tích đã phòng trừ 45,6 ha.

* Dự báo: Trong tuần và thời gian vừa qua, mưa liên tục trong nhiều ngày, bệnh sẽ phát sinh mạnh khi có nắng lên trên những ruộng dộc chua, lầy, ruộng cày bừa làm đất không kỹ, ruộng cấy sâu tay, ruộng bón phân hữu cơ chưa hoai mục, phân xanh không ủ hoặc ruộng trũng hẩu, yếm khí,… mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Cẩm Khê, Yên Lập, Phù Ninh,Tân Sơn, Việt Trì,... .

3. Các đối tượng khác: Sâu đục thân, rầy các loại gây hại rải rác. Chuột gây hại cục bộ.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, các xã, phường, thị trấn huy động bà con nông dân tăng cường kiểm tra phát hiện, phân loại đồng ruộng để phòng trừ kịp thời, triệt để các ổ sâu bệnh, không để sâu bệnh lây lan, gây hại nặng.

- Chi cục yêu cầu các Trạm bảo vệ thực vật huyện, thành, thị tăng cường điều tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh, dự báo chính xác quy mô, mức độ và vùng gây hại với từng đối tượng (Chú ý sâu cuốn lá nhỏ); ra thông báo hàng tuần; phối hợp phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) tham mưu, đề xuất với UBND cấp huyện biện pháp chỉ đạo phòng trừ hiệu quả. Tăng cường hướng dẫn kỹ thuật tới các xã, thị trấn tập huấn, bà con nông dân nhận biết và phòng trừ sâu bệnh kịp thời; viết bài hướng dẫn kỹ thuật để đọc trên hệ thống truyền thanh xã, khu dân cư. Báo cáo tiến độ phòng trừ về Chi cục trước 16h30 hàng ngày trong thời gian từ 14-20/7/2017 (theo mẫu gửi kèm).

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khi làm cỏ sục bùn kết hợp với việc ngắt bỏ bao cuốn, tổ cũ, giết sâu bằng biện pháp thủ công. Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ sâu cao trên 50 con/m2  (1con/ khóm lúa đang đẻ nhánh rộ) và 20 con/m2 (2 khóm lúa có 1con với lúa vào giai đoạn đứng cái) thì cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ sâu có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam, ví dụ như: (Clever 300WG, Hd-Fortuner 150EC, Dylan 10WG, Rigell 800 WG, Emagold 6.5 WG, Tasieu 5WG Alocbale 40EC, F16 600EC, Virtako 1.5GR,...). Lưu ý: Cần phân loại đồng ruộng, chỉ phun thuốc trên diện tích nhiễm sâu non vượt ngưỡng, tránh phun thuốc tràn lan để bảo vệ thiên địch và môi trường sinh thái.

- Bệnh sinh lý: Khi ruộng lúa bị bệnh không bón phân đạm, tăng cường làm cỏ sục bùn. Khắc phục bằng cách bón 10-15 kg vôi bột + 10-15 kg supe lân kết hợp với làm cỏ sục bùn, hoặc sử dụng chế phẩm bổ sung dinh dưỡng và giải độc cho lúa như XO Sogan siêu ra rễ; XO siêu lân, ...

- Các đối tượng khác: Cần chú ý theo dõi chuột hại, sâu đục thân, ...

Lưu ý: Chỉ sử dụng các thuốc có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng để đúng nơi quy định của địa phương./.

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH DỰ KIẾN CẦN PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ

(Kèm theo Thông báo số 185 ngày 12/7/2017 của Chi cục BVTV)

 

STT

Huyện

Thời gian dự kiến phòng trừ

Diện tích dự kiến cần phòng trừ (ha)

1

Tam Nông

17 - 20/7

300

2

Việt Trì

15 - 20/7

250

3

Phù Ninh

16 - 20/7

210

4

Hạ Hòa

17 - 20/7

200

5

Lâm Thao

17 - 21/7

150

6

Cẩm Khê

14 - 20/7

100

7

Yên Lập

 14 - 18/7

70

Tổng cộng

 

1.280

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn