Thứ Bảy, 7/12/2019
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 02/8/2017)
Gửi bài In bài

Ngày 31/7 - 01/ 8/2017, Chi cục BVTV tiến hành điều tra mở rộng các đối tượng dịch hại trên lúa. Chi cục thông báo tình hình dịch hại trong tuần qua, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh sinh lý (Vàng lá):

* Hiện tại: Bệnh phát sinh rải rác trên các trà lúa ở hầu hết các huyện, thành, thị; tỷ lệ bệnh trung bình 3,2 - 8,9%; cao 10 - 22%; cục bộ 30% (Việt Trì). Diện tích nhiễm 896,7 ha (nhiễm nhẹ 855,2 ha; nhiễm trung bình 41,5 ha); diện tích đã khắc phục 171,7 ha. Trên những diện tích khắc phục, cây lúa đã ra rễ và lá mới, đang phục hồi và tiếp tục phát triển.

* Dự báo: Trong thời gian tới, cây lúa chuyển sang giai đoạn làm đòng đến trỗ bông, rất mẫn cảm với điều kiện thời tiết bất thuận, điều kiện canh tác (Nắng nóng, mưa bão…); bệnh có thể tiếp tục phát sinh, gây hại, mức độ nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những chân ruộng trũng không chủ động tiêu thoát nước, ruộng hẩu, ruộng dộc chua, ... . Các huyện cần lưu ý: Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Ba, Hạ Hòa, Thanh Sơn,....

2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh đã xuất hiện và gây hại rải rác trên các trà lúa tại huyện Thanh Ba, Tam Nông, Lâm Thao. Tỷ lệ bệnh phổ biến 1,3 - 8%, cao 12  - 17%. Diện tích nhiễm 78,9 ha (nhiễm nhẹ 78,9 ha).

* Dự báo: Trong thời gian tới có mưa, kèm theo dông, lốc, bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh và gây hại bộ lá đòng. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, đang trong giai đoạn đòng già - đến trỗ, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh, cấy các giống nhiễm: Nhị ưu số 7, nhị ưu 838, Thiên ưu 8, GS9, .... Các huyện cần lưu ý: Tam Nông, Thanh Ba, Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao, ...

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh, gây hại rải rác trên các trà lúa tại hầu hết các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 3,1 - 9,8%, cao 12,2  - 26%. Diện tích nhiễm 1.693,1 ha (nhiễm nhẹ 1.299,8 ha; nhiễm trung bình 393,3 ha); diện tích đã phòng trừ 388,3 ha.

* Dự báo: Bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại trên tất cả các trà lúa mùa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa xanh tốt, rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối. Các huyện cần lưu ý: Lâm Thao, Tam Nông, Hạ Hòa, Thanh Ba, Yên Lập, Phù Ninh, Thanh Thủy, Cẩm Khê,...

4. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại:

- Trên trà sớm: Mật độ sâu non trung bình 3,0 - 8,0 con/m2, cao 14 - 21 con/m2, cục bộ 40 con/m2 (Việt Trì). Phát dục chủ yếu tuổi 5, trưởng thành bắt đầu ra rải rác. Diện tích nhiễm 89,2 ha (nhiễm nhẹ 81,1 ha, nhiễm trung bình 8,1 ha) tại huyện Việt Trì, Phù Ninh.

- Trên trà trung: Mật độ trung bình 4,0 - 8,0 con/m2, cao 14 - 24 con/m2. Phát dục chủ yếu tuổi 5.

* Dự báo: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 ra rộ từ ngày 05 - 10/8/2017, di chuyển và đẻ trứng trên các trà lúa, cần theo dõi, giám sát chặt chẽ lứa sâu này để xác định quy mô, mức độ gây hại và thời điểm phòng trừ hiệu quả nhất.

5. Ngoài ra: Theo dõi các đối tượng khác như Chuột, sâu đục thân, rầy các loại, bọ xít dài, ....  

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo: Đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, các xã, phường, thị trấn huy động bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện, phân loại đồng ruộng để phòng trừ kịp thời. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa bão. Tăng cường công tác truyên truyền, nhất là trên hệ thống truyền thanh xã, khu dân cư về nhận biết và phòng trừ sâu bệnh an toàn, hiệu quả.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh sinh lý (Vàng lá): Khi ruộng lúa bị bệnh không bón phân đạm, tăng cường làm cỏ sục bùn. Khắc phục bằng cách bón 10-15 kg vôi bột + 10-15 kg supe lân kết hợp với làm cỏ sục bùn, hoặc sử dụng chế phẩm bổ sung dinh dưỡng và giải độc cho lúa như XO Sogan siêu ra rễ; XO siêu lân, ...

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Khi ruộng chớm bị bệnh, cần dừng ngay việc bón phân hóa học, nhất là đạm, phun các thuốc trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...). 

- Bệnh khô vằn: Khi phát hiện ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ:  Chevil 5SC, Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL,...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

Ngoài ra: Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp (thủ công, đánh mồi bả,...). Tiếp tục theo dõi và phòng trừ kịp thời các ổ sâu đục thân, rầy các loại,... khi vượt ngưỡng.

Lưu ý: Chỉ sử dụng các loại thuốc có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì. Khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì thuốc để đúng nơi quy định của địa phương./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn