Thứ Bảy, 7/12/2019
Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày trên lúa (Kỳ 09/8/2017)
Gửi bài In bài

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ đang ra rộ, mật độ trung bình 0,5 - 1,0 con/m2, cao 2,0 - 4,0 con/m2, cục bộ 6,0 con/m2 (Việt trì, Yên Lập, Tam Nông, Thanh Thủy, Phù Ninh), cá biệt 8,0 - 10 con/m2 (Lâm Thao, Việt Trì); mật độ trứng trung bình 5,4 - 16 quả/m2, cao 32 - 40 quả/m2, cục bộ 70 - 90 quả/m2 (Việt Trì, Tân Sơn, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Ba, Thanh Thủy); cá biệt 160 quả/m2 (Lâm Thao).

* Dự báo: Trưởng thành tiếp tục di chuyển và đẻ trứng, sâu non lứa 6 nở rộ từ ngày 14/8/2017 trở đi và gây hại trên lúa mùa vào cuối tháng, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Diện tích dự kiến cần phòng trừ là 9.190 ha (Có biểu chi tiết kèm theo). Các huyện có diện tích dự kiến cần phòng trừ lớn: Yên Lập, Tam Nông, Đoan Hùng, Thanh Thủy, Lâm Thao, Thanh Sơn, ....

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh ở hầu hết các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 3,8 - 9,2%, cao 12  - 31,8%, cục bộ 41 - 64% (Thanh Ba, Tam Nông, Lâm Thao, Hạ Hòa,Thanh Thủy, Phù Ninh, ...). Diện tích nhiễm 5.743,2 ha (Nhiễm nhẹ 3.085 ha; nhiễm trung bình 2.190,9 ha; nhiễm nặng 467,3 ha); diện tích đã phòng trừ 1.229,5 ha.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có nắng mưa xen kẽ, ruộng lúa kín hàng, bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa xanh tốt, rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối. Diện tích dự kiến cần phòng trừ là 8.840 ha (Có biểu chi tiết kèm theo).

3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh đã xuất hiện và gây hại rải rác tại huyện Tam Nông, Lâm Thao, Thanh Ba, Yên Lập, Thanh Thủy, Việt Trì. Tỷ lệ bệnh phổ biến 2,2 - 5,2%, cao 6,0  - 10,3%, cục bộ 12 - 14% (Thanh Ba, Yên Lập), cá biệt 28 - 36% (Tam Nông, Lâm Thao). Diện tích nhiễm 372,6 ha (Nhiễm nhẹ 305,2 ha; nhiễm trung bình 67,4 ha); diện tích đã phòng trừ 78,8 ha.

* Dự báo:  Bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh và gây hại bộ lá đòng, nhất là sau các cơn mưa kèm theo dông lốc. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, đang trong giai đoạn đòng già - đến trỗ, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh, cấy các giống nhiễm: Nhị ưu số 7, nhị ưu 838, Thiên ưu 8, GS9, ....  Các huyện cần lưu ý: Tam Nông, Lâm Thao, Thanh Ba, Yên Lập, Việt Trì, Phù Ninh, Thanh Thủy, ,...

4. Ngoài ra: Cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng khác như sâu đục thân, rầy các loại, bọ xít dài, chuột, bệnh sinh lý (Vàng lá), ....

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo: Đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, các xã, phường, thị trấn huy động bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện, phân loại đồng ruộng để phòng trừ kịp thời. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa bão. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là trên hệ thống truyền thanh xã, khu dân cư về nhận biết và phòng trừ sâu bệnh an toàn, hiệu quả.

- Chi cục yêu cầu các Trạm bảo vệ thực vật huyện, thành, thị tăng cường điều tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh, dự báo chính xác quy mô, mức độ và vùng gây hại với từng đối tượng; ra thông báo hàng tuần, hướng dẫn phòng trừ cụ thể cho từng đối tượng; phối hợp phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) tham mưu, đề xuất với UBND cấp huyện biện pháp chỉ đạo phòng trừ hiệu quả. Báo cáo tiến độ phòng trừ từ ngày 12 - 22/8/2017 về Chi cục trước 16h30 hàng ngày.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kết hợp biện pháp thủ công để bắt, diệt trưởng thành, sân non. Khi ruộng lúa có mật độ sâu cao trên 20 con/m2 (2 khóm lúa có 1con sâu) thì cần phun trừ bằng các loại thuốc trừ sâu có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam, (Ví dụ như: Clever 300 WG, Hd-Fortuner 150 EC, Dylan 10 WG, Rigell 800 WG, Emagold 6.5 WG, Tasieu 5 WG Alocbale 40 EC, F16 600 EC, Virtako 1.5 GR, ...). Lưu ý: Cần phân loại đồng ruộng, chỉ phun thuốc trên diện tích nhiễm sâu non vượt ngưỡng, tránh phun thuốc tràn lan để bảo vệ thiên địch và môi trường sinh thái.

Thời gian phun thuốc phòng trừ tốt nhất từ ngày 14 - 20/8/2017 (Một số diện tích lúa cực sớm có thể phun thuốc trước 1-2 ngày).

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Không bón đạm muộn. Khi ruộng chớm bị bệnh, cần dừng ngay việc bón phân hóa học, thuốc kích thích sinh trưởng, nhất là đạm, phun các thuốc trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn (Ví dụ: Starwiner 20 WP, Kamsu 2 SL, Xanthomix 20 WP, Sasa 25 WP, ...). 

- Bệnh khô vằn: Khi phát hiện ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn (Ví dụ:  Chevil 5SC, Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, ...).

Ngoài ra: Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp (Thủ công, đánh mồi bả, ...). Tiếp tục theo dõi và phòng trừ kịp thời các ổ sâu đục thân, rầy các loại, ... khi vượt ngưỡng; tích cực chăm bón, khắc phục bệnh sinh lý (vàng lá).

Lưu ý: Chỉ sử dụng các loại thuốc có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì. Nếu ruộng lúa nhiễm cả sâu cuốn lá và bệnh khô vằn thì có thể hỗn hợp hai loại thuốc để phun trừ. Khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom bao bì để đúng nơi quy định của địa phương./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn