Chủ Nhật, 17/11/2019
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa Kỳ 11/4/2018
Gửi bài In bài

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Tromg tuần, bệnh đạo ôn lá phát sinh tại các huyện Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Ba, Yên Lập, Phù Ninh, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Lâm Thao, Việt Trì, mức độ hại nhẹ, tỷ lệ bệnh trên lá phổ biến 0,2 - 2,5%, cao 3,0 - 4,0%, cục bộ ổ 20 - 40% (Phúc Khánh - Yên Lập; trên giống Thục Hưng 12; diện tích nhiễm 1ha).

* Dự báo: Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, trong vài ngày tới trời tiếp tục nhiều mây, đêm và sáng trời se lạnh, có mưa nhỏ, ẩm độ không khí cao; cây lúa được bổ sung đạm do bón đón đòng nên bệnh có điều kiện phát triển, lây lan nhanh cần hết sức chú ý, đặc biệt là đạo ôn cổ bông đối với diện tích lúa trà sớm trỗ xung quanh 15/4. Một số giống mẫn cảm với bệnh đạo ôn như Nếp, J02, BC15, HT1, KD18, Nhị ưu,.... đặc biệt là giống Thục Hưng 12 (Phúc Khánh - Yên Lập), có thể bị cháy ổ nếu không phòng trừ tốt. Các huyện cần chú ý: Yên Lập, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Ba, Phù Ninh, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Việt Trì,...

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh rải rác tại các huyện Lâm Thao, Thanh Thủy, Tam Nông, Cẩm Khê, Thanh Ba, Hạ Hòa, Yên Lập, Thanh Sơn; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ bệnh phổ biến 1,8 - 9,2%, cao 10,8 - 25,7%. Diện tích nhiễm 694,6 ha; trong đó nhiễm nhẹ 625,1 ha, nhiễm trung bình 69,5 ha. Diện tích đã phòng trừ 34,7 ha.

* Dự báo: Bệnh tiếp tục phát triển, lây lan và gây hại, nhất là trên diện tích lúa làm đòng đến trỗ bông. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối.

3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh đốm sọc vi khuẩn xuất hiện và gây hại nhẹ tại xã Tân Phương, Tu Vũ, Xuân Lộc - Thanh Thủy; xã Thụy Vân, Minh Nông - Việt Trì. Tỷ lệ hại phổ biến 2,9 - 5,7%, cao 8,3 %, cục bộ 12,7%. Diện tích nhiễm 3 ha (chủ yếu nhiễm nhẹ).

* Dự báo: Trong vài ngày tới trời có mưa nhỏ, bệnh tiếp tục phát triển, lây lan nhanh và gây hại bộ lá đòng. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh, cấy các giống nhiễm: Nhị ưu số 7, nhị ưu 838, Thiên ưu 8, GS9, .... Các huyện cần lưu ý: Thanh Thủy, Việt Trì, Phù Ninh, Thanh Ba, Hạ Hòa, Tam Nông, Cẩm Khê, Lâm Thao,...

4. Châu chấu tre lưng vàng: Sẽ nở rộ, di chuyển và gây hại trong vài ngày tới trên các đồi tre, mai, luồng, ruộng lúa, ngô thuộc các huyện Đoan Hùng, Tam Nông, Hạ Hòa, Yên Lập,....

Ngoài ra: Các đối tượng khác như rầy các loại, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ hại rải rác.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Bệnh đạo ôn: Đối với những ruộng bị bệnh, dừng bón các loại phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, phòng trừ sớm khi ruộng chớm bị bệnh (5% lá bị bệnh) và phòng trừ đạo ôn cổ bông khi lúa bắt đầu thấp tho trỗ  đối với những ruộng đã nhiễm đạo ôn lá bằng các loại thuốc, ví dụ như: Katana 20SC, Fu-army 30WP, Sako 25WP, Abenix 10FL, Ka-bum 650WWP, Funhat 40WP, Sieubem 777WP, A.V.T 5SC, Som 5SL, Difusan 40EC, Hibim 31WP... Nếu ruộng bị nặng phải phun kép (2 lần) cách nhau 5 - 7 ngày, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá.

2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Sau mưa, cần kiểm tra ngay đồng ruộng. Nếu phát hiện ruộng chớm bị bệnh, cần dừng ngay việc bón phân hóa học, nhất là đạm và thuốc kích thích sinh trưởng, phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...). Những ruộng bị bệnh nặng cần phun kép (2 lần) cách nhau 5 - 7 ngày.

3. Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các thuốc, ví dụ:  Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, Chevil 5SC...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

4. Chấu chấu tre: Khi phát hiện châu chấu mới nở, dùng vợt bắt giết những ổ châu chấu đang co cụm ở trên mặt đất, ruộng lúa, bờ cỏ đem tiêu hủy. Đối với những ổ châu chấu trên đồi rừng, khó áp dụng biện pháp thủ công cần tổ chức tổ dịch vụ phun tập trung, dùng máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch để tiêu diệt. Sử dụng các loại thuốc trừ châu chấu tre đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, ví dụ: Victory 585EC, Lufen extra 100EC, Neretox 95WP,... pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

* Ngoài ra: Cần tiếp tục diệt chuột thường xuyên bằng các biện pháp tổng hợp, theo dõi chặt chẽ để phòng trừ kịp thời các ổ rầy các loại, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm sọc vi khuẩn trên lúa và các đối tượng khác trên cây trồng...

Chi cục BVTV nhận định, từ ngày 15/4 đến 15/5/2018 là thời kỳ cao điểm sâu bệnh gây hại trên lúa chiêm xuân. Đây là thời gian quyết định năng suất lúa, yêu cầu các trạm BVTV tăng cường công tác điều tra, DTDB, ra thông báo hàng tuần, tích cực tham mưu cho UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng dịch hại, bảo đảm an toàn cho sản xuất.

Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn