Thứ Sáu, 20/5/2022
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa Kỳ 24/4/2018
Gửi bài In bài

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh gây hại tại các huyện, thành, thị; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ bệnh phổ biến 3,0 - 9,6%, cao 12,0 - 28,3%, cục bộ 34,0 - 45,0% (Cẩm Khê, Lâm Thao); cá biệt 50% (Lâm Thao). Diện tích nhiễm 3.914,5 ha; trong đó nhiễm nhẹ 2.781,1 ha, nhiễm trung bình 1.097,7 ha, nhiễm nặng 35,7 ha (Cẩm Khê). Diện tích đã phòng trừ 1.060,5 ha.

* Dự báo: Bệnh tiếp tục phát triển, lây lan và gây hại, nhất là trên diện tích lúa đã trỗ bông. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối.

2. Rầy các loại:

* Hiện tại: Phát sinh rải rác tại một số huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 14 - 60 con/m2, cao 140 - 400 con/m2, cục bộ 800 con/m2 (Lâm Thao).  Phát dục chủ yếu tuổi 1, 2, trưởng thành. Mật độ trứng rầy phổ biến 10 - 40 ổ/m2, cao 80 - 160 ổ/m2, cục bộ 400 ổ/m2.

* Dự báo:  Rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng, có thể gây cháy ổ xung quanh 30/4/2018 trên tràn thấp, trũng đang chín sữa - chín sáp nếu không phòng trừ kịp thời. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Cẩm Khê, Tam Nông, Hạ Hòa, Phù Ninh, Yên Lập và TP. Việt Trì,....

3. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại nhẹ rải rác ở hầu hết các huyện, thành, thị; tỷ lệ bệnh trên lá phổ biến 1,2 - 4,5%, cao 5,0 - 8,5%, cục bộ ổ 15 - 30% (Yên Lập, Đoan Hùng; trên giống J02, BC15), cá biệt 50% (Tiên Du - Phù Ninh; trên giống J03); diện tích nhiễm 89,7 ha (nhiễm nhẹ 79,58 ha; trung bình 10,03 ha; nặng 0,09 ha); diện tích đã phòng trừ 89,7 ha.

* Dự báo: Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, trong vài ngày tới trời tiếp tục nhiều mây, có mưa dông, ẩm độ không khí cao; cây lúa được bổ sung đạm do bón đón đòng nên bệnh có điều kiện phát triển, lây lan nhanh cần hết sức chú ý, đặc biệt là đạo ôn cổ bông đối với diện tích lúa trỗ từ nay đến 30/4. Một số giống mẫn cảm với bệnh đạo ôn như Nếp, J02, BC15, HT1, TBR 225, KD18, Nhị ưu, ...

4. Châu chấu tre lưng vàng:

* Hiện tại: Châu chấu tiếp tục nở tại 12 xã của 5 huyện (Tứ Mỹ, Cổ Tiết, Hiền Quan, Quang Húc, Văn Lương - Tam Nông; Chí Đám, Vân Đồn, Hùng Quan, Chân Mộng - Đoan Hùng; Ngọc Lập - Yên Lập; Yên Lãng - Thanh Sơn; Bằng Giã - Hạ Hòa).

- Trên đồi rừng: Châu chấu tuổi 1,2 đang co cụm thành từng ổ trên bờ cỏ, bụi cây ven rừng với mật độ trung bình 10 - 50 con/m2, cao 100 - 600 con/m2, cục bộ 1.000  - 3.000 con/m2 ( Hùng Quan - Đoan Hùng, Hiền Quan - Tam Nông). Diện tích nhiễm 7,15 ha. Diện tích đã phòng trừ 6,55 ha.

- Trên lúa: Châu chấu tuổi 1,2 đang co cụm thành từng ổ, mật độ trung bình 10 - 60 con/m2, cao 100 - 300 con/m2, cục bộ 500 - 600 con/m2 (Hùng Quan, Chi Đám - Đoan Hùng). Diện tích nhiễm 2,19 ha. Diện tích đã phòng trừ 2,17 ha.

* Dự báo: Trong 07 ngày tới, châu chấu tiếp tục nở tại các xã đã có nguồn châu chấu những năm trước của huyện Đoan Hùng, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Sơn, Hạ Hòa, ... Mật độ tiếp tục tăng lên, di chuyển, thiết lập quần thể và gây hại trên tre, luồng, lúa, ngô, cây màu khác.

Ngoài ra: Các đối tượng khác như bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn xuất hiện và gây hại sau mưa dông; sâu đục thân hại rải rác, chuột hại cục bộ.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện tốt nội dung Công văn số 453/SNN-BVTV ngày 13/4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân 2018. Hướng dẫn nông dân thăm đồng, không chủ quan, lơ là trong kỳ nghỉ nhiều ngày 30/4 và 01/5.

- Chi cục yêu cầu các trạm BVTV huyện, thành, thị tăng cường công tác điều tra dự tính dự báo, phân công cán bộ kỹ thuật trực, làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ, tham mưu chỉ đạo phòng trừ triệt để diện tích nhiễm sâu, bệnh đến ngưỡng, đảm bảo an toàn cho sản xuất.

2. Bệnh pháp phòng trừ:

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các thuốc, ví dụ:  Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, Chevil 5SC...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Đối với bệnh đạo ôn: Khi phát hiện ruộng bị bệnh cần dừng ngay việc bón phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, phun phòng trừ sớm bằng các loại thuốc đặc hiệu; đối với diện tích đã nhiễm đạo ôn lá hoặc gần nguồn bệnh, trỗ từ nay đến 30/4, nhất thiết phải phòng trừ đạo ôn cổ bông khi lúa bắt đầu thấp tho trỗ, ruộng bị nặng phải phun kép (2 lần), lần 2 khi lúa trỗ thoát. Có thể sử dụng các loại thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn được đăng ký trong danh mục, ví dụ như: Katana 20SC, Fu-army 30WP, Sako 25WP, Abenix 10FL, Ka-bum 650WWP, Funhat 40WP, Sieubem 777WP, A.V.T 5SC, Som 5SL, Difusan 40EC, Hibim 31WP... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Chấu chấu tre: Khi phát hiện châu chấu mới nở, dùng vợt bắt giết những ổ châu chấu đang co cụm ở trên mặt đất, ruộng lúa, bờ cỏ đem tiêu hủy. Đối với những ổ châu chấu trên đồi rừng, khó áp dụng biện pháp thủ công cần tổ chức tổ dịch vụ phun tập trung, dùng máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch để tiêu diệt. Sử dụng các loại thuốc trừ châu chấu tre đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, ví dụ: Victory 585EC, Lufen extra 100EC, Neretox 95WP,... pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

- Ngoài ra: Cần tiếp tục diệt chuột thường xuyên bằng các biện pháp tổng hợp, theo dõi chặt chẽ để phòng trừ kịp thời các ổ rầy các loại, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn trên lúa và các đối tượng khác trên cây trồng, ...

Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn