Thứ Bảy, 27/2/2021
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa, từ ngày 15 đến 21/8/2018
Gửi bài In bài

Hiện nay, trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn trỗ bông - phơi màu; trà lúa mùa trung đang trong giai đoạn làm đòng - trỗ. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo tình hình dịch hại và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH VÀ DỰ BÁO:

1. Sâu đục thân:

* Hiện tại: Trưởng thành lứa 5 đang ra rộ và đẻ trứng rải rác; mật độ bướm phổ biến 0,1 - 0,6 con/m2, cao 2,0 - 3,0 con/m2. Mật độ trứng phổ biến 0,1 - 0,5 ổ/m2, cao 1,0 - 2,0 ổ/m2 .

* Dự báo: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa, di chuyển và đẻ trứng trên các trà lúa, mật độ ổ trứng tiếp tục tăng lên, sâu non nở và gây hại mạnh từ ngày 25/8/2018 trở đi, gây bông bạc trên diện tích lúa đang trỗ, ảnh hưởng lớn tới năng suất. Đây là lứa sâu quan trọng cần được quản lý chặt chẽ, phòng trừ kịp thời. Diện tích dự kiến cần phòng trừ là 1.455 ha (Có biểu chi tiết kèm theo), đặc biệt là những diện tích lúa ở gần hoặc xen ghép với lúa chét. Các huyện cần chú ý: Phù Ninh, Thanh Thủy, Thanh Ba, Lâm Thao, Hạ Hòa, Đoan Hùng, TX.Phú Thọ, TP. Việt Trì, Cẩm Khê, ...

2. Rầy các loại:

* Hiện tại: Phát sinh và gây hại nhẹ ở tất cả các huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 13 - 87 con/m2, cao 120 - 400 con/m2, cục bộ 800 - 1.600 con/m2 (Thanh Ba, Cẩm Khê, Yên Lập).  Phát dục chủ yếu tuổi 4, 5, trưởng thành. Mật độ trứng rầy phổ biến 21 - 84 ổ/m2, cao 120 - 250 ổ/m2, cục bộ 560 ổ/m2 (Thanh Ba). Diện tích nhiễm 534,6 ha (Nhiễm nhẹ 519,7 ha, nhiễm trung bình 14,8 ha); giảm so với CKNT 863,8 ha. Diện tích đã phòng trừ 14,8 ha.

* Dự báo: Rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng, có thể gây cháy chòm, cháy ổ trên lúa sớm đang giai đoạn chín sáp vào cuối tháng 8/2018. Các huyện cần chú ý: Yên Lập, Cẩm Khê, Tam Nông, Phù Ninh, Lâm Thao, TP. Việt Trì.

3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh và gây hại nhẹ rải rác tại huyện Lâm Thao, Hạ Hòa, TP Việt Trì, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Ba, Cẩm Khê; tỷ lệ bệnh phổ biến 0,1 - 3,3%, cao 5,0 - 8,3%, cục bộ 12 - 20% (Lâm Thao, Việt Trì, Hạ Hòa,Tam Nông). Diện tích nhiễm 373,3 ha, giảm so với CKNT 85,4 ha; diện tích đã phòng trừ 408,4 ha (Lần 1: 398,8 ha, lần 2: 9,6 ha tại Lâm Thao).

* Dự báo: Trong kỳ tới, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kèm theo giông, lốc, bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh và gây hại bộ lá đòng, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, đang trong giai đoạn đòng - trỗ, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh, cấy các giống nhiễm (Nhị ưu số 7, Nhị ưu 838, Thiên ưu 8, GS9, Hương Thơm, TBR 225, ...).  Các huyện cần lưu ý: Lâm Thao, Hạ Hòa, TP Việt Trì, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Ba, Cẩm Khê, Thanh Thủy.

4. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Tỷ lệ bệnh phổ biến 5,0 - 11,8%, cao 25,0  - 38,7%, cục bộ 40 - 45% (Việt Trì, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông). Diện tích nhiễm 5.936,7 ha (Nhiễm nhẹ 3.757,4 ha, nhiễm trung bình 2.027,2 ha, nhiễm nặng 152,1 ha tại Việt Trì, Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Ba), tăng 277,5 ha so với CKNT. Diện tích đã phòng trừ 2.149,3 ha (Lần 1: 2.051,8 ha, lần 2: 97,5 ha tại Thanh Ba, Lâm Thao, Tam Nông).

* Dự báo: Trong thời gian tới bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển. Các huyện cần lưu ý: Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Phù Ninh, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Thủy, Việt Trì.

5. Ngoài ra: Sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ tại một số huyện, thành, thị và đang chuyển lứa. Bệnh sinh lý, bọ xít dài hại nhẹ rải rác. Chuột gây hại nhẹ rải rác trên đồng ruộng, nhất là những diện tích ven gò, ven kênh mương, đường lớn, gần trang trại chăn nuôi.

II/ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị:

+ Tiếp tục thực hiện tốt văn bản số 796/CV-SNN ngày 26 tháng 6 năm 2018, về việc tiếp tục chỉ đạo phòng trừ bệnh Lùn sọc đen và Vàng lụi hại lúa vụ mùa năm 2018; Văn bản số 946/SNN-QHKH ngày 30 tháng 7 năm 2018, về việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn huy động cán bộ khuyến nông cơ sở, bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng trong thời gian cao điểm, phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh theo hướng dẫn của của cơ quan chuyên môn; Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Giao trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành, thị: Tăng cường công tác điều tra, DTDB, ra thông báo hàng tuần, tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, có hiệu quả; phân công cán bộ kỹ thuật trực và làm việc cả thứ bảy, chủ nhật trong cao điểm tháng 8/2018.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Sâu đục thân: Thăm đồng thường xuyên, kết hợp biện pháp thủ công như ngắt dảnh héo, ổ trứng để diệt sâu non, trứng  và diệt trưởng thành vào đèn. Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ trưởng thành cao trên 0,3 con/m2 hoặc ổ trứng cao trên 0,3 ổ/m2 cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc trừ sâu đục thân đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Victory 585EC, Nicata 95SP, Wavotox 585EC, F16 600EC,...) pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì. Nếu mật độ ổ trứng cao từ 0,5 ổ/m2 trở lên có thể hỗn hợp với thuốc BVTV có hoạt chất Fipronil (ví dụ như: Tango 50SC, Rigell 800WG, Finico 800WG,  Regent 800WG, ...).

Lưu ý: Để phòng trừ triệt để sâu đục thân gây bông bạc cần phun khi lúa thấp tho trỗ ( khoảng 3-5%), Nếu ruộng bị nặng thì phải phun kép 2 lần, lần 2 khi lúa trỗ hoàn toàn bằng các loại thuốc nên trên.

- Rầy các loại: Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, ví dụ: Chersieu 75 WG, Excel Babsac 600 EC, Victory 585 EC, Superista 25 EC, Rockfos 550 EC, Nibas 50 EC, ....Khi lúa vào giai đoạn chín sáp, cần rẽ băng rộng 0,8 - 1,2 m và phun thuốc kỹ vào gốc lúa.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, nhất là sau mưa dông, lốc. Khi ruộng chớm bị bệnh, cần dừng ngay việc bón phân hóa học, nhất là đạm và thuốc kích thích sinh trưởng, phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...).

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các thuốc, ví dụ:  Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, Chevin 5SC...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.          

- Các đối tượng khác: Cần chú ý theo dõi chặt chẽ và thực hiện phòng trừ theo thông báo, hướng dẫn của Chi cục và Trạm Trồng trọt và BVTV.

Lưu ý: Có thể hỗn hợp giữa thuốc sâu và thuốc bệnh, nhưng tuyệt đối không sử dụng phân bón lá, chất kích thích sinh trưởng phun cùng thuốc trừ bệnh. Sau khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom bao bì để đúng nơi quy định của địa phương./.

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH DỰ KIẾN PHÒNG TRỪ

SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM VỤ MÙA 2018

(Kèm theo Thông báo số 199/TB-TT&BVTV ngày 22 tháng 8 năm 2018

của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

STT

Huyện

Tổng diện tích phòng trừ (ha)

Trà sớm

(ha)

Trà trung (ha)

1

Việt Trì

450

200

250

2

Đoan Hùng

370

-

370

3

Phù Ninh

317

112

205

4

Thanh Thủy

120

120

-

5

Phú Thọ

100

-

100

6

Lâm Thao

36

-

36

7

Hạ Hòa

42

-

42

8

Thanh Ba

15

15

-

9

Cẩm Khê

5

-

5

Tổng

1.455

447

1.008

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn